Lär oss känna varandra och naturen

Föreningen ordnar exkursioner i Kimitoöns natur. Vår idé är att vi under ledning av en sakkunnig guide får öka vår naturkännedom och träffa andra naturvänner. Vi ordnar också naturtalkon där vi gör konkret naturskyddsarbete, t.ex. genom att hindra spridningen av främmande arter eller rusta upp fågeltorn.

Purunpää paddlingsutfärd

Lördagen den 17.6. och söndagen 18.6. ordnas en heldags guidad paddlingsutfärd på Skärgårdshavet till Purunpääs vackra omgivning. Utfärden är riktad till dem som inte har tidigare erfarenhet av paddling eller som bara har paddlat mycket lite förut.

Under utfärdens gång lär vi oss de viktigaste paddlingsteknikerna, får veta mera om paddlingsutrustning och om trygghet till sjöss. Vid behov sker handledningen både på finska och svenska. Vi håller en lunchpaus på lämpligt ställe och det kommer även att finnas tid för att simma och utforska omgivningen.

Utfärden lämpar sig för all med måttlig grundkondition. Fart och sträcka anpassas enligt väder och deltagare. Åldersgräns för att delta är 12 år.

Start från Söderlångviks gård (Örudden) klockan 9:30 och tillbaka till samma ställe ca 16.00-17.00.

Pris

17.6.: 30 €/deltagare. Obs. fullbokad!
18.6.: 64 € / deltagare (priset är lite högre eftersom förening har inte fått stöd på denna turen) Fullbokad.

I priset ingår frakten av kajakerna, paddlingsutrustning och en skicklig paddlingsguide från Aavameri-företaget, som under dagens lopp handleder oss. Som hjlälphandledare och lokal guide fungerar Sanna-Mari Kunttu från Kimitoöns natur rf.

Anmäl dej!

Det ryms maximalt 13 deltagare med! Anmäl dej per e-post till Sanna-Mari Kunttu: sanna – mari . kunttu @ iki . fi. Platserna fylls i den ordning man anmäler sej. Följande bör framgå i anmälningen:

  • deltagarens namn och kontaktuppgifter (telefonnummer)
  • ålder, längd  och vikt så att vi kan reservera lämplig utrustning
  • eventuellt annat som kan vara viktigt för vår guide att veta

Efter platsreservationen får du noggrannare information om utfärden, lista på utrustning och anvisningar för inbetalning av deltargaravgiften. Reservationen av en plats upphör om den inte har betalats inom utsatt tid. Anullerar du din plats 15 dagar före utfärden, returneras 50% av avgiften. Efter det här betalas inte avgiften tillbaka.

Frågor?

Kontakta Sanna-Mari Kunttu om du har frågor: sanna – mari . kunttu @ iki . fi eller  tfn. 050 30 66 485.

Vandring längs Purunpää strand 20.5.

I år firar vi Finlands naturdagar två lördagar i Purunpääs omgivning, den 20.5. och 17.6.2017. Det finns en särskild orsak att uppmärksamma Purunpää just i år emedan Finlands naturskyddsförbund utsåg Purunpää till en av Finlands hundra naturpärlor.

Promenaden börjar kl 12.00 vid Purunpää Sommarvägen och pågår ända till kvällen.

Vi promenerar längs med strandlinjen och plockar samtidigt skräp som flutit i land. Skräpen får vi sätta i en medföljande båt under promenadens gång. Vi njuter av våren, vägkost och kulturprogram på Finnuddsvikens klippor. Du kan erbjuda eller fråga efter skjuts på vår Facebooksida. Söderlångviks gård är medarrangör.

Om vädret är dåligt flyttar vi evenemanget till söndagen den 21.5. Följ med informationen på vår hemsida eller på Facebook!

Ta med dej kläder enligt väder och en tillräckligt stor matsäck. Vi förser deltagarna med sopsäckar och handskar.

Förfrågningar riktas till Ritva Kovalainen, tel. 040 547 8464

Skogsutflykt till Hammarsboda 12.11.

Vi gör en novemberutflykt i naturen vid Hammarsboda träsk. Vandringssträckans längd är ca 6 km och går från sydvästra sidan om Hammarsboda träsk till Ekhamnens eklund och tillbaka. Vi vandrar i både skog, kärr och på berg. Vägkost, ordentliga skor och varma kläder är bra att ta med. Utflyktens längd är ca 3 – 3,5 timme.

Vi startar kl 12.00 vid länktornet vid Purunpää vägen på södra sidan om vägen ca 450 meter efter Majorsvägen vid ankomst från öster.

Hör dig för om samåkning från Kimito och Dalsbruk på våra facebook sidor eller ta kontakt med Ritva Kovalainen som leder utflykten, ritva.kovalainen(at)sci.fi, 040 5478464.

Efter utflykten åker vi till Labbnäs, där håller vi höstmötet.

Utflykten ordnas inte vid regn eller snöslask.

Flytyfågelskådning på Kimitoön

Naturskyddsföreningen Kimitoöns natur önskar alla som är intresserade av flyttfåglar att delta i ett öppet fågelskådningstillfälle under två lördagar i april. Vi hoppas att både proffs entusiaster och noviser möts, man får fråga om fåglar och får veta hur vårflytten har gått.

Fågelskådare Markku Harmanen är på plats båda dagarna från kl. 9 till kl. 11.

Lördagen den 9 april möts vi i Björkboda mitt bland åkrarna på den lilla kullen vid Finnhovavägen.

Följande lördag den 16 april samlas vi i östra hamnen på vågbrytaren i Dalsbruk.

Ta med egen kikare om du har.

Hjärtligt välkommen alla!


 

Vresros-talko i yttre skärgården 10.10. 2015

Njut av skärgårdens höst samtidigt som du gör ett värdefullt naturskyddsarbete – kom med på Kimito natur rf:s sista talko för i år!

Lördagen den 10.10. ordnas vresros-talko i Hittis yttre skärgård. Start från Kasnäs kl 09.00 och tillbaka senast 18.00. Någon specialkunskap eller tidigare erfarenhet av att bekämpa vresrosor behövs inte. Deltagarna måste dock vara så pass spänstiga och säkra på foten att de klarar arbete i ojämn och varierande terräng. Regn är inget hinder för talkot, men hård vind kan inverka på planerna och tidtabellen. Angående det här ges det skild information. Arrangörerna bjuder på arbetsredskap och vägkost. Sex personer ryms med i båten.

Bindande anmälningar (namn, e-postadress, telefonnummer) kan göras till Panu Kunttu [email protected] eller 0400 010 885.

 Vresrosen hotar att ta över i vår unika skärgård på strandängar, sandstränder och på över hundra holmar bara inom samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark. Spridningen av vresros hotar tiotals ursprungliga växt- och insektarter. Jord- och skogsbruksministeriet har klassificerat vresrosen som en mycket skadlig främmande art. Bekämpning av vresrosen är ett mycket viktigt naturskyddsarbete.

Magisk tystnad under stjärnhimmelen den 24.3. 2015

Kimitoöns natur rf:s uggleutflykt hade i år rekordmånga deltagare. Utflykten startade från Kasnäs Blåmusslan i form av en lång rad bilar.

Innan utflykten hölls föreningens vårmöte som även den lockade till sig tio nya och gamla medlemmar intresserade av föreningens verksamhet. Utöver formaliteter presenterade ordförande programmet för det kommande året 2015.

I år ordnas det en ”De vilda blommornas dag”-utflykt på Örö, som nyligen blivit öppen för allmänheten. Man har också talko mot främmande växtarter och man deltar i September Open i Dalsbruk. Man diskuterade även skyltingen av Galtarby fågeltorn och möjligheten om att rita en karta över öns natursevärdheter och publicera den på föreningens hemsida. Man önskade också gemensamma resor till den nyblivna nationalparken i Tyko samt till Galtarby fågeltorn.

Kuva: Pekka Turunen
Foto: Pekka Turunen

Efter vårmötet fylldes salen till bredden av vänner till ugglor. Utflyktens guide Kaj Genberg från Dalsbruk gav först en kort inledning i ämnet och presenterade olika ugglearter med hjälp av bild och ljud. Föreningen bjöd på kaffe och ordförande hade trollat fram lite delikatesser. Stämningen var glatt porlande när alla klädde på sig varmt och blev redo för den mörka natten utrustade med pannlampor.

Ungefär 15 bilar slingrade sig längs Kasnäsvägen och stannade till vid ställen som Genberg visste var bebodda av ugglor. Mest givande utöver den enskilda berguven var nog den totala tystnaden som man delade som grupp. Det var sen speciell känsla när ett 20-tal människor av olika åldrar stod stilla för att lyssna. Ett sällsynt och vackert sätt att vara tillsammans. När man kom till Dalsbruk ville den största delen av gruppen hem, men de mest entusiastiska åkte ända till Nivelax och Björkboda. Förgäves visade det sig. Men utflykten var oavsett en upplevelse, åter en gång.

De Vilda blommornas dag på Örö fort den 13.6. 2015

Den samnordiska dagen till de vilda blommornas ära firas söndagen den 14/6 2015. Kimitoöns natur rf tar en tjuvstart och anordnar en utflykt redan på lördagen den 13/6 till Örö i Hitis yttre skärgård. Örö som hör till Skärgårdshavets nationalpark är genom sin historia som fort en av de viktigaste koncentrationer av hotade arter och naturtyper i Södra Finland.

Vi möts i Blåmusslans naturum i Kasnäs kl. 11.00 för en kort introduktion om Skärgårdshavets nationalpark och en intressant inledning om utflyktsmålet. 11.45 möts vi vid förbindelsebåt Stellas brygga. Resan börjar ombord på M/S Sissel kl. 12.00. Framme är vi ungefär 12.45. Tillbaka åker vi från Örö till Kasnäs 18.15 och är framme kl. 19.00. Tur-retur kostar 24 € för vuxna och 12 € för barn och resan betalas till trafikidkaren.

För utflyktsresande finns det allt som allt 35 platser reserverade och alla dessa platser är nu reserverade.

Du kan även ta egen båt till Örö.

Rundturen börjar kl. 13 från Örös förbindelsebrygga. Där behövs ingen förhandsbokning. Guidningen är gratis och på finska, men vår guide kan också svenska. Anpassa klädseln och skorna efter vädret och terräng. Ta gärna även med en flora, ett förstoringsglas och matsäck.

Efter den guidade turen har du gott om tid att bekanta dig på ön på egen hand.

På ön hittar du både strandcafé, handelsbod och restaurang.

Förfrågningar: [email protected]

Facebook

Sommaren 2014 arrangerade vi talko mot främmande arter

Kimitoöns natur rf. ordnade senaste sommar jättebalsamintalkon i Dalsbruk, Lövö, Kärra och Ölmos. Dessutom förstörde vi bestånd av hansaros i Hitis yttre skärgård under två tillfällen. Detta arbete fortsätter vi med nästa år. Flera par händer tas gärna emot till talkoarbetet för att få främmande arter att minska i vår närmiljö!

Foto: Panu kunttu
Foto: Panu kunttu

Söndag den 21.9. 2014 bekantade vi oss med tickor

Vi hade årets fjärde skogsutfärd till Stormossen i Dragsfjärd med nio deltagare plus en hund.  Tionde var vår guide biologen Panu Kunttu som är expert på tickor. Vi fick också höra om tecken av gamla skog och om slemsvampar och hemma fick vi ta litet matsvampar också.

Trädsvamparna innehar en viktig roll i kretsloppet i skogens näringsämnen och de trivs i de gamla skogarna. Många arter är väldigt utsatta på ensidigheten i ekonomiskogarna, ty dessa stillsamma skogsarbetare behöver murkna träd för att överleva.
Stormossens skog har länge fått vara i fred för människans aktiviteter och förutom att vi bekantar oss med trädsvampar begrundar vi det som är utmärkande för en gammelskog.