Vresros-talko i yttre skärgården 10.10. 2015

Njut av skärgårdens höst samtidigt som du gör ett värdefullt naturskyddsarbete – kom med på Kimito natur rf:s sista talko för i år!

Lördagen den 10.10. ordnas vresros-talko i Hittis yttre skärgård. Start från Kasnäs kl 09.00 och tillbaka senast 18.00. Någon specialkunskap eller tidigare erfarenhet av att bekämpa vresrosor behövs inte. Deltagarna måste dock vara så pass spänstiga och säkra på foten att de klarar arbete i ojämn och varierande terräng. Regn är inget hinder för talkot, men hård vind kan inverka på planerna och tidtabellen. Angående det här ges det skild information. Arrangörerna bjuder på arbetsredskap och vägkost. Sex personer ryms med i båten.

Bindande anmälningar (namn, e-postadress, telefonnummer) kan göras till Panu Kunttu [email protected] eller 0400 010 885.

 Vresrosen hotar att ta över i vår unika skärgård på strandängar, sandstränder och på över hundra holmar bara inom samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark. Spridningen av vresros hotar tiotals ursprungliga växt- och insektarter. Jord- och skogsbruksministeriet har klassificerat vresrosen som en mycket skadlig främmande art. Bekämpning av vresrosen är ett mycket viktigt naturskyddsarbete.