Kontakt oss

 
E-post: info (at) kimitoonsnatur.fi
 
 Du hittar oss också i Facebook.

 

Styrelse 2022:

Ordförande

Ville Laitinen:
Miljöaktivist, naturföretagare och miljöfostrare från Dalsbruk. Jobbar i Luonto-Liitto rf.

Medlemmar

Viceordförande   

Otto Bruun:
Doktorand vid Östra Finlands universitet: Rättvis mat, skogar, klimaträttvisa, rättvisa, juridik och markanvändning. Bor i Dalsbruk.

Sekreterare

                                                                                                               

 

Miia Jylhä:   Mitt förhållande till naturen fanns till en början bland karga tallskogar och öde skogssjöar, men efter att de senaste 15 åren ha bott på Kimitoön har jag även hittat havs-människan i mig som kan beundra ekarna och de tysta, dunkla granskogarna. Det är tragiskt att se hur den effektiva industrin har fördärvat hemkommunens skogar och landskap. Talesättet ”tänk globalt och verka lokalt” fick mig att gå med i Kimitoöns Natur rf och jag hoppas kunna vara med och göra min del för att motarbeta den globala uppvärmningen, kemikaliseringen och försämringen av den biologiska mångfalden. Dagligdags jobbar jag med avfall och återvinning.

Amanda Vikman: Jag är en skärgårdsbo med rötter i Pargas, Nagu och Kimito. Jag älskar att segla och paddla – att få röra sig ljudlöst i naturen är rena medicinen för människan. Jag drev under några år en getgård i Sverige med min familj och har blivit allt mer medveten om hur allt hänger ihop, och hur viktig den biologiska mångfalden är både i jordbruket och i den vilda naturen. Jag hoppas kunna vara med och påverka beslutsfattare på Kimitoön genom Kimitöns natur Rf, och jobba för att Kimito ska bli ett ekologiskt föredöme bland alla kommuner längs med kusten. Här finns massor av vackra platser att upptäcka, återställa och bevara.

Gunilla Avellan:  Största delen av mitt arbetsliv var jag miljötjänsteman och nu som pensionär blir det en fortsättning i politiken. Djur och natur är min medicin, främst skogen, havet och de norska fjordarna och fjällen, som jag lärt känna via min norska man. Jag ser att arbetet för naturskydd och mot miljöförstöring och kemikalisering blir viktigare för varje år.

Tuija Kuoppamäki

 

 

 

 

 

Jussi Taipale

Jaana Eskola

Jimmy Träskelin

Kurt Andersson

 

 

 

 

Sami Siitajoki

 

Ritva Kovalainen:   Jag är en fotokonstnär med naturen nära hjärtat. Jag har fotograferat, skapat böcker och utställningar särskilt om skogen och träden. Jag är oroad för naturens utarmning och dess talrika arters krympande livsmiljö, och samtidigt för människans möjligheter att kunna uppleva den ursprungliga naturens kraft. Världsläget är sådant att alla borde göra sitt bästa för att åstadkomma någon slags balans mellan människan och naturen, så att alla vi arter skulle ha en framtid.ritva-kovalainen

 
Kassör

Lea Räisänen: Jag försöker leva så att naturen och miljön tar minsta möjliga skada av mina handlingar. Och man lär sig hela tiden nya saker kring dessa frågor. Det är kul att röra sig ute i naturen och observera. Vore fint, om vi kunde spara ens en liten del av den för framtiden. Jag har bott på Kimitoön sedan 1974 och arbetat bland annat som bokförare i 6,5 år. Våren 2014 började jag odla ekologiskt på en liten familjeegendom på 14,5 hektar.