Lär oss känna varandra och naturen

Föreningen ordnar exkursioner i Kimitoöns natur. Vår idé är att vi under ledning av en sakkunnig guide får öka vår naturkännedom och träffa andra naturvänner. Vi ordnar också naturtalkon där vi gör konkret naturskyddsarbete, t.ex. genom att hindra spridningen av främmande arter eller rusta upp fågeltorn.

Blomutfärd till Högsåra Söndagen Den 14.6.2009

Kom med på utfärd till Högsåra!
Vi besöker Högsåra by, ett gammalt kulturlandskap där betesängarna bjuder på ett rikt urval av vilda växter. Vi samlas vid Svartnäs färjfäste kl 10.30 (på Kasnäs-sidan) Där kan man lämna bilen. Tillbaka går färjan 14.15, följande turer 17.20 samt 18.40. Barnen kan också komma med. Eget program ordnas för dem. Efter blomsterpromenaden samlas vi på Farmors Café där Laura Nukkarinen och Antti Tolvi uppträder med musikprogram. Tag med egen picknik-korg, bad-resp.regnkläder.

Den som önskar njuta av de läckra bakverken på Farmors café får gärna förhandsanmäla, andra frågor besvaras också av Viveka Nordman 044-0421296.

Deltagandet i utfärden är gratis. Se också information på www.sll.fi/luonnonkukat. Välkomna.

Högsåra
Farmors Café