Doften av vilda blommor 15.6. 2014

Den vilda blommornas dag i juni firades i år med en växtutfärd vid Stormossen i Dragsfjärd. En grupp bestående av åtta personer samlades för att notera och artbestämma växter tillsammans med naturinventerare Petra Nyqvist. Syftet med dagen är bland annat att bekanta sig med naturens diversitet under dessa tider av utarmning av naturen.

Under utfärden diskuterades historiska betydelsen av vissa växter. Till exempel, förr utnyttjades blodrotens innehåll av garvämnen för garvning av skinn. Revlummer var en viktig medicinalväxt och kunde även förvandlas till vackra juldekorationer.

På en skogsäng påträffades en aning oväntat svartkämpar som numera har blivit mer sällsynt. Svartkämpar förekommer oftast längs de forna vikingarnas handelsrutter, på ängar och vägren.
Till all lycka blommade även årets temaväxt, nattviol vid vägen. Nattviolen växer på skogsängar med något fuktig mark. Få vilda orkidéer i vår natur har en så angenäm doft som nattviolen, en doft som blir särskilt stark på kvällen och natten. Blomman är bekant från folkberättelser och sånger.

Text: Petra Nyqvist