Purunpää är skyddat!

Den tiotals år långa kampanjen att skydda Purunpää udden som en obebyggd naturpärla nådde ett lyckligt slut, när NMT-centralen i juli 2019 meddelade att de med fullmakt från miljöministeriet har godkänt anhållan om fredning av Purunpää. En bättre gåva kunde inte naturskyddsföreningen, som verkar på Kimitoön kunnat få inför föreningens 40-års jubileum i november.     

För trettiofyra år sedan, i januari 1985, uppdagade Kimitoöns naturskyddsförening en oroväckande plan om planläggningen av 150 tomter för sommarvillor på stränderna i Purunpää, Ölmos och Söljeholmen. Projektet stötte dock på ett massivt motstånd. Dragsfjärds kommun, länsstyrelsen, miljöministeriet och en adress med 1858 namn, som naturskyddsföreningen samlat in, kullkastade planerna och skyddet av stränderna vid Ölmos-Purunpää förseglades som ett privat skyddsområde år 1990. Skyddsområdet, som gränsar till Skärgårdshavets nationalpark, var knappa 500 ha stort, 100 meter brett på de smalaste ställena, men i medeltal 200 – 300 meter brett. Staten betalade en ersättning om 1,6 miljoner mark för strandbyggnadsrätterna och gav 84 ha ersättande mark. Totalt blev 32 kilometer av Kimitoöns sydvästra strandremsa fredad från bebyggelse, men skyddsbeslutet begränsade inte skogsbruk – med undantag av lundarna. Kalhyggen var möjliga ända till 10 meter från strandlinjen.

År 2014 uppstod igen svarta moln på himlen då skogsavverkningar planerades i skogarna nära Dalsbruk och i de gamla strandskogarna i Purunpää.   Kimitoöns natur och folkrörelsen  Save Purunpää inledde en namninsamling och yrkade på att Purunpää lämnas fritt från skogsbruk. Genom en innevånaradress samlade på kort tid totalt 1375 namn. En skild konstnärsadress underskrevs av 52 betydande och i huvudsak finlandssvenska kulturpåverkare.

I april 2015 övergavs huggandet av strandskogarna i Purunpää, men samtidigt upptäcktes att det påbörjats hyggen på ett andra områden bredvid naturskyddsområdet i Purunpää och Ekhamnen. Luonto-Liittos skogsgrupp och lokala aktiva demonstrerade på plats, när skogsmaskinen hade gjort ett kalhygge på 3 hektar vid Trollklinten i Purunpää. Hyggena avbröts efter en diskussion per telefon med uppköparen av virket. Efter att skogsmaskinen avlägsnats hittades inom det stämplade området bl.a. grön sköldmossa, Buxbaumia Viridis, som är specialskyddad.

År 2017 var Purunpää på initiativ av Kimitoöns naturskyddsförening med i Suomen luonnonsuojelutiittos kampanj för 100 naturpärlor i Finland, vilket ledde till att Purunpää blev vida känt som ett värdefullt naturobjekt.

I augusti 2019 stod ett sextiotal gäster, som inbjudits av Konstsamfundet, på strandklipporna i Purunpää för att fira de 200 hektar stora naturskyddsområdet, där det inte längre är möjligt att idka skogsbruk. Konstsamfundet fick en ersättning om 615 300 euro av staten för skogen.  

– Jag anser att den här utsikten tävlar med nationallandskapet i Kuopio. Visst borde det duga åtminstone som södra Finlands nationallandskap, konstaterade Söderlångviks förvaltare  Mikael Jensen  i Helsingin Sanomat: ”Ett av Finlands finaste utsiktsplatser fick skyddsbeslut  – Amos Rexs ägre beslöt skydda den legendariska Purunpääudden”! (HS 14.7.2019)

Höstmöte 25.11.2018

Kimitoöns natur rf:s höstmöte hålls i Sagalund den 25. i  November kl 16:00 

Vid höstmötet behandlas föreningens stadgeenliga ärenden

Efter mötet  berättar biologen Raija Marja-aho om Kimitoöns utfärd till Nängänvaaras naturskog på hösten 2018.

Välkommen!  

Museivägen 1, Kimitoön

Höstmöte den 26 November kl. 17.00

INBJUDAN till Kimitoöns natur rf:s höstmöte söndagen den 26 November kl. 17.00
Föreningens stadgeenliga höstmöte hålls i Labböle i Kovalainen & Turunen Ateljé, (Labbölevägen 261, Kimito). tel. 040-5478464
Vid höstmötet behandlas föreningens stadgeenliga ärenden. Vi besluter om nästa års verksamhet och vi väljer också nya medlemmar till styrelsen istället för de som är i tur att avgå. Är du intresserad av att vara med? Efter mötet är ordet fritt. Om man vill så kan vi värma bastun och man kan möjligtvis även doppa sig i vaken.

Vårmöte och utfärd 25.3.

Inbjudan till Kimitoöns naturs vårmöte  lördagen den 25.3. kl. 18.00 i Kimito Labböle.

Före mötet har vi ca två timmars vandring i Getklintsbergens natrskyddsåmrodet. Vi träffas vid Kovalainen & Turunen Ateljé (Labbölevägen 261, Kimitoön ) kl. 15.30 och därifrån promenerar vi till Getklintsbergens natrskyddsområdet.

Vårmötet börjar i Ateljé  cirka kl 18.00 och efter mötet är ordet fritt.

Om man vill så kan vi värma bastun och man kan möjligtvis även doppa sig i vaken.

Varmt välkomna att förbättra världen! Eller helt enkelt att må bättre i naturens sköte.

 

Höstmöte den 12.11. i Labbnäs

Inbjudan till höstmöte lördagen den 12.11.2016 kl 16:30

Föreningens stadgeenliga höstmöte hålls i bastukammaren i Labbnäs semesterhem, Labbnäsvägen 66, 25870 Dragsfjärd. Vid höstmötet behandlas föreningens stadgeenliga ärenden. Vi besluter om nästa års verksamhet och vi väljer också nya medlemmar till styrelsen istället för de som är i tur att avgå. Är du intresserad av att vara med? Vi bjuder på saft på granskott och te, men du kan ta med litet smått och gott till knytkalaset.  Hjärtligt välkommen!

Bastu

Efter mötet finns det möjlighet att bada bastu och ta ett dopp i Dragsfjärden för en bastuavgift på 6 €. Ta handduk med ifall du är intresserad.

Välkommen även till skogsutflykt till Hammarsboda före mötet!

Inbjudan: vårmöte 31.3.2016

Inbjudan till Kimitoöns naturs vårmöte i Söderlångviks Sundsvedja, och till en rundtur på naturstigen och dess fina klippiga landskap torsdagen den 31 Mars kl. 17.30.

Vi möts vid Villa Sundsmedja (Sundsvedjavägen 195 Kimitoön) kl. 17.30 och därifrån promenerar vi till vindskyddet i Sundsvedja. Vårmötet börjar i Villa Sundsmedja vid havet cirka 19.00 och efter mötet är ordet fritt.

Bastun är varm och man kan möjligtvis även doppa sig i havet. Ta gärna med dig handduk och lite knytkalasmat.

Gemensamma transporter kan du fråga efter på vår Facebook-sida eller genom att ringa ordförandet Ritva tel. 040-547 84 64.

Varmt välkomna att förbättra världen. Eller helt enkelt att må bättre i naturens sköte.

Kallelse till extraordinarie medlemsmöte den 4.2. 2016

För att vi på höstmötet den 8 december 2015 inte kunde välja ny ordförande, och nu har hittat en som vill ta uppdraget, kallar vi till extraordinarie möte torsdagen den 4. februari klo 18 i Kimitos vindskydd.

Jäsenkokous_Möte för medlemmar 4.2.2016

Det finns många stigar till vindskyddet.

  1. Du kan träffa och följa Teija kl.17.40 i Fullmäktigevägen 15, nära början av Jordgubbsvägen.

2. Ta andra stigen bakom Hälsocentralen

Näyttökuva 2016-01-21 kohteessa 13.33.59

3. Eller hitta din egen väg med hjälp av kartan (vindskyddet är nära knutpunkten). Kolla också nyare kartan på sidan Kimito Motionsspår i Facebook.

Välkommen!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen av Kimitoöns natur rf

Medlemsbrev 2/2015

Hej, Kimitoöns natur rf:s medlem!

KALLELSE TILL HÖSTMÖTET 8.12.2015 KL 19.30

 Medlemmarnas stadgeenliga höstmöte hålls tisdagen den 8.12. kl 19.30 i Kimito i Oskarssalen i Sagalunds huvudbyggnad, Museivägen 7.

Före det egentliga mötet får vi njuta av redaktören, fotografen och författaren Lasse Kylänpääs föredrag. Kylänpää, som bor i Salo och på Kimitoön, berättar om sin bok Linnuntie (Maahenki, 2015) som kommit ut denna höst. I boken får man resa med flyttfåglar, som är bekanta från diverse ordspråk, genom Europa ända till Sydafrika. Efter föredraget, före själva mötet, dricker vi kaffe.

På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vi besluter om nästa års verkasamhet och medlemsavgift och vi väljer styrelsens nya medlemmar som efterträder de som är i tur att gå ur styrelsen. Det är av största vikt för verksamhetens fortsättning att få med nya frivilliga, som är intresserade av föreningens verksamhet. Verksamheten är frivillig och även de aktiva medlemmarna gör sitt föreningsarbete frivilligt.

Agenda Höstmötet_Syyskokous 2015 (PDF)

Är du intresserad av att komma med? Eller vill du på något annat sätt delta i  naturskyddsarbete? Just nu är rätta tiden att anmäla sig, för det är nu vi besluter om nästa års verksamhet! Ta kontakt via e-post [email protected]och/eller delta i höstmötet.

Alla som är intresserade av Kimitoöns natur är hjärtligt välkomna!

FJOLÅRETS VERKSAMHET

När man ser tillbaka på föreningens verksamhet i fjol kan man se att förra året var ganska arbetsamt. Det blev säkert en hel del ogjort och viktiga saker har eventuellt gått förbi utan att föreningen reagerat, men med hänsyn till nuvarande resurser anser jag att vi lyckats med vår uppgift riktigt bra. Själv kommer jag speciellt att minnas Vilda blommornas utflykt till Örö och höstens talkodagar för att bekämpa främmande växtarter samt deltagandet i skördemarknaden i Dalsbruk. Det har varit intressant att diskutera med föreningens medlemmar och med andra av naturskydd intresserade människor om skärgårdsnaturen och om t ex vikten av att bevara gamla skogar. Det har varit lärorikt att ha fått bekanta sig med takorganisationen Natur och Miljö och med aktörer inom Finlands Naturskyddsförbund. Även utbyte av erfarenheter med grannföreningen SSLY (Salon Seudun Luonnonsuojeluyhdistys) har varit nyttigt. Det är oerhört glädjande att så många privatpersoner och andra aktörer tack vare olika former av samarbete har tagit kontakt, även om vi inte alltid haft möjlighet att ta tag i alla förslag som kommit in. Föreningens Facebook grupp har vuxit stadigt och det har visat sig att den fungerar ypperligt som kanal för att dela erfarenheter och bilder samt för att ställa frågor beträffande föreningens verksamhetsområde.

 Under det gångna året har föreningen följt diskussionen kring och tagit ställning till bl a avverkning av Konstsamfundets skogar i Purunpää och Dalsbruk. Föreningen har även lämnat in en påminnelse angående Dalsbruks hamns generalplan och Sibelco Oy Ab:s miljötillståndsansökan för stenbrott och brytningsområde som planeras vid stranden till Lemnästräsket. Vi har också vädjat till Tekniska nämnden att den bör skydda skogsområden som kommunen äger (Lillträsket, Kulla och Stormossen). Med de här ställningstagandena vill föreningen inverka på att värdefulla naturområden och även områden med särskild betydelse för rekreation bevaras.

En annan viktig sak är miljöpriset som föreningen delar ut vartannat år och som den 30.9. överäktes åt Skärgårdshavets naturcenter Blåmusslan för sitt arbete inom miljöfostran. Att ge priset åt en stängningshotad instans fick även mycket uppskattad uppmärksamhet i media.

Jag vill i det här sammanhanget tacka föreningens aktiva medlemmar för tiden de gett och kunnandet de delat med sig av. Tillsammans är vi starkare.

Tack för att du understöder naturskyddsverksamheten med ditt medlemskap!

Kom ihåg att även i fortsättningen följa med våra meddelanden på hemsidorna och i Facebook. Vi skickar även e-post angående utfärder och evenemang.

Ses på höstmötet!

Med vänliga hälsningar,
Anna Schauman
ordförande för Kimitoöns Natur rf

Foto: Anna Schauman

Muistutus Sibelco Nordic Oy Ab:n ympäristölupahakemuksesta 13.10.2015

Asia: muistutus ympäristölupahakemuksesta ESAVI/6205/2015 (tyvärr på finska)

Muistuttaja:

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry ja Kemiönsaaren Luonto ry ovat Suomen luonnonsuojeluliiton maakunta- ja paikallistason järjestöjä. Ne ovat luonnonsuojelulain 61.3 §:ssä tarkoitettuja rekisteröityjä alueellisia yhteisöjä, joiden tehtävänä on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua.

Muistutuksen aihe:

Sibelco Nordic Oy Ab aikoo perustaa kokonaan uuden avolouhoksen Kemiönsaaren Lemnästräsketin rannalle. Lisäksi Sibelco Nordic Oy Ab hakee lupaa aloittaa kallionlouhinta Lemnästräsketillä mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri sekä Kemiönsaaren Luonto ry haluavat ilmaista huolensa hankkeesta sekä sen vaikutuksista alueen luontoon. Yhdistysten mielestä hankkeelle ei tule myöntää ympäristö- ja aloittamislupaa.

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Sibelco Nordic Oy Ab hakee lupaa Lemnästräskin toiminnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ýhtiö ehdottaa 10 000 € vakuutta alueen ennalleen saattamiseksi, mikäli lupapäätös kumotaan.

Sekä kaivoslain 169 § että ympäristösuojelulain 101 § mukaan täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta ei voida myöntää, jos täytäntöönpano tekee muutoksenhaun hyödyttömäksi. On selvää, että kaivostoiminnan aloittaminen hävittää peruuttamattomasti muistutuksen perusteena olevia luontoarvoja.

Sibelco Nordic Oy Ab perustelee toiminnan välitöntä aloittamistarvetta mm. sillä, että Kirkkomäen kivi on vähissä ja tehtaan toiminta tarvitsee kemialliselta koostumukseltaan vastaavaa kiveä jostain muualta. Sibelco Nordic Oy Ab:n ympäristölupahakemuksessa Kirkkomäen louhoksen arvioitu lopettamisajankohta on kuitenkin vasta vuonna 2025.

Edellä esitettyyn vedoten Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ja Kemiönsaaren Luonto katsovat, että Sibelco Nordic Oy Ab:lle ei tule myöntää lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Hakemus tulee hylätä

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ja Kemiönsaaren Luonto katsovat, että hankeen asiakirjat ovat puutteellisia luontotietojen osalta (YSL ja YS -asetus) ja muistuttavat edellisen johdosta YSL 4§:n 1. momentin 2. kohdan varovaisuusperiaatteesta. Suunniteltu louhinta-alue on kaavaluonnoksessa MY-merkinnällä osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Kaavaluonnoksen suojelumääräyksen mukaan alueen käytössä on huomioitava alueen erityisluonne siten, että maisemalliset ja muut ympäristölliset arvot säilyvät.

Hanke uhkaa merkittävästi alueen luontoarvoja. Lemnästräsket on seutukunnan erämaisin järvi, jonka rannat ovat säilyneet lähes rakentamattomina. Järven pohjoispuolella sijaitsee valtion omistamia metsiä, jotka ovat varattu suojeluun. Myös muita valtion omistamia metsiä samalta seudulta oli mukana luontojärjestöjen ”Kansallisomaisuus turvaan”-suojeluesityksessä. Louhos on kuitenkin tulossa yksityismaille, jotka tullaan lunastamaan, vaikka maanomistaja on yhdistysten tietojen mukaan lunastusta vastaan.

Järven ympäristön metsissä pesivät mm. pikkusieppo, metso, teeri, pyy, kanahaukka, hiirihaukka, palokärki ym. vanhoja metsiä suosivia lajeja. Järvellä säännöllisesti tavattavia lajeja ovat mm. kuikka, kalasääski, rantasipi ja kurki. Läheisillä kallioalueilla esiintyy kangaskiuru. Edellä mainituista lajeista hiirihaukka on uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa luokiteltu vaarantuneeksi (VU) ja kalasääski, metso, teeri ja rantasipi ovat silmälläpidettäviä lajeja.

Lemnästräsketin ympäristön metsissä elää Kemiönsaaren tihein ja elinvoimaisin liito-oravapopulaatio. Uhanalainen liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Oikeuskäytännön mukaisesti myös lajin kulkuyhteyksiä pitää selvittää ja suojella.

Lemnästräsket ympäröivine metsineen on luontoarvoiltaan merkittävä kokonaisuus. Rakentamaton, erämainen ympäristö tarjoaa myös Etelä-Suomessa harvinaisia retkeily- ja virkistysmaastoja.

Suunniteltu louhos ulottuisi aivan järven rantaan asti, väliin ollaan jättämässä vain n. 10 metriä leveä maakaistale. Suunniteltu sijoituspaikka aivan järven rannan tuntumassa tulisi estämään järven rantareitin kulkemisen, ja muodostaisi näin vakavan haitan järven lähiympäristön virkistyskäytölle.

Suunnitelmien mukaan louhos ulottuisi lopulta järven vedenpinnan alapuolelle. Seudulla sijaitsee myös pohjavesialueita, joista kunnan juomavesi otetaan. Yhdistykset katsovat, että suunnitellusta louhoksesta aiheutuu merkittävä pohja- ja pintavesien pilaantumisen riski. Lisäksi yhdistykset katsovat, että yhtiö ei ole hakemuksessaan luotettavasti selvittänyt miten se tulee varautumaan sään lisääntyvien ääri-ilmiöiden aiheuttamiin poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin.

Yllä lueteltuihin seikkoihin vedoten Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri sekä Kemiönsaaren luonto ry esittävät, että Sibelco Nordic Oy Ab:lle ei tule myöntää ympäristölupaa Lemnästräskin kaivoksen toiminnan aloittamiselle eikä Lemnästräskin kaivoksen toiminnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry.

Tarja Marsh
Puheenjohtaja

Kemiönsaaren Luonto ry

Anna Schauman
Puheenjohtaja