Alla inlägg av Teija

De Vilda blommornas dag på Örö fort den 13.6. 2015

Den samnordiska dagen till de vilda blommornas ära firas söndagen den 14/6 2015. Kimitoöns natur rf tar en tjuvstart och anordnar en utflykt redan på lördagen den 13/6 till Örö i Hitis yttre skärgård. Örö som hör till Skärgårdshavets nationalpark är genom sin historia som fort en av de viktigaste koncentrationer av hotade arter och naturtyper i Södra Finland.

Vi möts i Blåmusslans naturum i Kasnäs kl. 11.00 för en kort introduktion om Skärgårdshavets nationalpark och en intressant inledning om utflyktsmålet. 11.45 möts vi vid förbindelsebåt Stellas brygga. Resan börjar ombord på M/S Sissel kl. 12.00. Framme är vi ungefär 12.45. Tillbaka åker vi från Örö till Kasnäs 18.15 och är framme kl. 19.00. Tur-retur kostar 24 € för vuxna och 12 € för barn och resan betalas till trafikidkaren.

För utflyktsresande finns det allt som allt 35 platser reserverade och alla dessa platser är nu reserverade.

Du kan även ta egen båt till Örö.

Rundturen börjar kl. 13 från Örös förbindelsebrygga. Där behövs ingen förhandsbokning. Guidningen är gratis och på finska, men vår guide kan också svenska. Anpassa klädseln och skorna efter vädret och terräng. Ta gärna även med en flora, ett förstoringsglas och matsäck.

Efter den guidade turen har du gott om tid att bekanta dig på ön på egen hand.

På ön hittar du både strandcafé, handelsbod och restaurang.

Förfrågningar: [email protected]

Facebook

Medlemsbrev 1/2015

Bästa medlem!

Kimitoöns natur rf:s vårmöte och uggleutflykt den 24/3 2015.

Föreningens vårmöte hålls tisdagen den 24/3 kl. 18.30 i Blåmusslans naturum i Kasnäs, Havsparksvägen, 25900 Kasnäs. Efter mötet beger vi oss till den årliga uggleutflykten med dalsbruksbon Kaj Genberg som guide. Både mötet och utflykten är öppna för alla. Du kan även delta enbart i utflykten.

I vårmötet går vi igenom verksamhetsberättelsen för år 2014, presenterar och godkänner bokslutet och verksamhetsrevisorernas utlåtande samt beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga. Därtill planerar vi föreningens verksamhet för år 2015.

Uggleutflykten föregås av en kort inledning i ämnet i Blåmusslans auditorium kl. 20. En uggleutflykt i mörkret är en upplevelse. Vårvintern är den mest optimala tiden för att höra dessa nattaktiva fåglars läten – med lite tur kan vi även höra berguven. Ifjol hörde man bl. a. kattugglan. Under utflykten stannar vi till vid Kajs uggleställen utmed vägen från Kasnäs till Dalsbruk. Resan görs tillsammans i bilar. Utflykten tar ungefär 2 timmar.

Om du vill ha skjuts från Dalsbruk till Kasnäs, kontakta info(a)kimitoonsnatur.fi. Man kan också komma överens om skjuts på föreningens Facebook-sida.

Verksamhet under 2014 i korthet

I fjol anordnade föreningen fyra utflykter till Stormossen i Dragsfjärd för att göra området bekant för allmänheten. Som teman hade man djurspår på vintern, vårtecken, de vilda blommornas dag och på hösten tickor.

Vädjanden skickades till kommunen för fortsatt syrsättning av Dragsfjärden, till Forststyrelsen för att skydda Stormossen och till Konstsamfundet och kommunen för ökat samarbete och för att skydda skogarna vid Purunpää och Dalsbruk.

Talko mot främmande arter

Jättebalsamin bekämpades flitigt i kommunens södra delar i Ölmos, Kärra, Lövö och Dalsbruk. I ytterskärgården förstördes bestånd av vresros vid två båtutflykter. Talkodagarna särskilt i ytterskärgården var fina upplevelser. I höstas utmanade vi alla byalag att delta i talkoarbetet. Bekämpningen ska fortsätta nu på sommaren. (Finansieringsfrågan blir klar under våren.)

Händelser under kommande vår och sommar

De Vilda blommornas dag arrangeras på Örö lördagen den 13/6. Tidsschemat och transporten blir klara under våren. Den samnordiska dagen har som syfte att främja den allmänna kunskapen om växter och att erbjuda naturupplevelser till så många som möjligt.

I september ska vi delta i Dalsbruks medeltidsmarknad. Den kloka gumman sätter oss in i medeltida naturmedicin och örternas hemligheter.

Tidsschemat för kommande händelser är fortfarande öppet, men du kan följa oss på våra förnyade hemsidor och på Facebook. Dessutom skickar vi e-post om utflykter och händelser. Utflykterna erbjuder en rolig möjlighet att lära känna nya människor och genom guider få ny kunskap om vilda växter, fåglar och naturen i vår närhet.

Vi publicerade 8 vackra vykort från Kimitoön till stöd för vår verksamhet. För medlemmar nu 0,50 e/st. + porto 2 e. Beställningar per e-post [email protected]. Du kan även köpa vykort på vårmötet!

Med Vänliga Hälsningar,

Kimitoöns natur rf styrelsen

(Läs mera om medlemmar i styrelsen på hemsidan.)

Naturveckan 9.-13.2. 2015 i Kimitoöns bibliotek

Finlands naturskyddsförbund, tillsammans med biblioteken i Finland, arrangerar återigen temaveckan ”Luonto lainassa”, naturen bara ett lån. Kimitoöns fina bibliotek deltar också i den landsomfattande kampanjen och utställer naturböcker som även får lånas.

Kimitoöns natur rf. håller i egenskap av lokalförening en sagostund på finska med Kristiina Tiainen i Dalsbruks bibliotek måndagen den 9.2. kl. 9.45.

Lite senare på våren, onsdagen den 4.3. kl. 9.30 håller Pentti Vähätalo en sagostund om naturenpå finska i Kimitos bibliotek.

Välkomna med!

Save Purunpää – Save Masugnsskogen

(Tyvärr, översättning finns ännu inte!)

Kemiönsaaren luonto ry tukee kemiönsaarelaisten kampanjaa, jossa pyritään vaikuttamaan Purunpään ja Taalintehtaan metsien käyttöön. Kemiönsaaren luonto ry on jo tarjonnut asiantuntija-apuaan Konstsamfundetille, jotta päätös metsien suojelemiseksi helpottuisi. Lisäksi yhdistys on pyrkinyt vaikuttamaan kuntaan, jotta kunnasta saataisiin tukea merkittävien metsäaluiden suojelemiseksi. Purunpään ja Taalintehtaan Masugnsskogen ovat suojelullisesti ja virkistyskäytön kannalta merkittäviä.

Konstsamfundet omistaa Kemiönsaarella noin 6000 hehtaaria metsää, joka on yli 10 % koko Kemiönsaaren pääsaaren pinta-alasta. Suurella metsätoimijalla on myös suurempi vastuu ottaa huomioon laajojen päätehakkuden vaikutukset. Päätehakkuut muuttavat maisemaa, vaikuttavat pienilmastoihin ja luonnon monimuotoisuuden säilymiseen. Lisäksi päätehakkuut vaikuttavat asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden mahdollisuuksiin virkistäytyä.

Purunpään tai Masugnsskogenin hakkuille on vaihtoehtoja, joista saa myös taloudellista korvausta. Molemmat kohteet ovat suojelukelpoisia metsiä, joista saa suojelukorvausta. Lisäksi päätehakkuiden vaihtoehtona on metsän jatkuvan kasvatuksen menetelmä.

Lue lisää kampanjasta ja miten voit vaikuttaa:

http://savepurunpaa.blogspot.fi/

Foton från Dalsbruk: Sanna-Mari Kunttu

Kallelse till höstmötet den 25.11. 2004 kl 18

Föreningens stadgeenliga höstmöte hålls tisdag 25.11.kl 18 i Kimito i Sagalund i Oskarsalen i huvudbyggnaden, Museivägen 7. Före höstmötet behandlar vi det aktuella läget angående Konstsamfundets avsikter att fällla skog i Purunpää och Dalsbruk. Därefter följer korta inlägg under temat ”Visdom i naturen.” Kaffeservering.

På höstmötet behandlar vi föreningens stadgeenliga ärenden. Vi beslutar om nästa års verksamhet, medlemsavgift samt väljer nya medlemmar i styrelsen i stället för dem som står i tur att avgå. Styrelsen behöver alltid nya medlemmar, kunde du vara intresserad av att ställa upp? Eller är du intresserad av att delta i arbetet för naturskydd på något annat sätt? Kan du kanske följa upp aktuella planeritningar, eller ställa upp som guide i naturen, föreläsare, bloggare, vägkostansvarig? Giv dig till känna, nu är det tid att slå fast verksamheten för nästa år!

Du är varmt välkommen!

Kimitoöns natur rf föreslår att Kimitoöns kommun påbörjar förhandlingar med Konstsamfundet

Initiativ till Kimitoöns kommunalstyrelse 7.11. 2014

Konstsamfundet äger ca 6000 hektar skog på Kimitoön. Det här är mer än 10% av arealen på Kimitoöns huvudö. Därför har skogsbruket som Konstsamfundet idkar oerhört stor betydelse för Kimioöns landskap, bevarandet av naturens mångfald och även för året runt boendes, fritidsboendes och turisters möjligheter till utfärder och rekreation i öns naturliga miljö. Fortsätt läsa Kimitoöns natur rf föreslår att Kimitoöns kommun påbörjar förhandlingar med Konstsamfundet