Medlemsbrev 1/2015

Bästa medlem!

Kimitoöns natur rf:s vårmöte och uggleutflykt den 24/3 2015.

Föreningens vårmöte hålls tisdagen den 24/3 kl. 18.30 i Blåmusslans naturum i Kasnäs, Havsparksvägen, 25900 Kasnäs. Efter mötet beger vi oss till den årliga uggleutflykten med dalsbruksbon Kaj Genberg som guide. Både mötet och utflykten är öppna för alla. Du kan även delta enbart i utflykten.

I vårmötet går vi igenom verksamhetsberättelsen för år 2014, presenterar och godkänner bokslutet och verksamhetsrevisorernas utlåtande samt beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga. Därtill planerar vi föreningens verksamhet för år 2015.

Uggleutflykten föregås av en kort inledning i ämnet i Blåmusslans auditorium kl. 20. En uggleutflykt i mörkret är en upplevelse. Vårvintern är den mest optimala tiden för att höra dessa nattaktiva fåglars läten – med lite tur kan vi även höra berguven. Ifjol hörde man bl. a. kattugglan. Under utflykten stannar vi till vid Kajs uggleställen utmed vägen från Kasnäs till Dalsbruk. Resan görs tillsammans i bilar. Utflykten tar ungefär 2 timmar.

Om du vill ha skjuts från Dalsbruk till Kasnäs, kontakta info(a)kimitoonsnatur.fi. Man kan också komma överens om skjuts på föreningens Facebook-sida.

Verksamhet under 2014 i korthet

I fjol anordnade föreningen fyra utflykter till Stormossen i Dragsfjärd för att göra området bekant för allmänheten. Som teman hade man djurspår på vintern, vårtecken, de vilda blommornas dag och på hösten tickor.

Vädjanden skickades till kommunen för fortsatt syrsättning av Dragsfjärden, till Forststyrelsen för att skydda Stormossen och till Konstsamfundet och kommunen för ökat samarbete och för att skydda skogarna vid Purunpää och Dalsbruk.

Talko mot främmande arter

Jättebalsamin bekämpades flitigt i kommunens södra delar i Ölmos, Kärra, Lövö och Dalsbruk. I ytterskärgården förstördes bestånd av vresros vid två båtutflykter. Talkodagarna särskilt i ytterskärgården var fina upplevelser. I höstas utmanade vi alla byalag att delta i talkoarbetet. Bekämpningen ska fortsätta nu på sommaren. (Finansieringsfrågan blir klar under våren.)

Händelser under kommande vår och sommar

De Vilda blommornas dag arrangeras på Örö lördagen den 13/6. Tidsschemat och transporten blir klara under våren. Den samnordiska dagen har som syfte att främja den allmänna kunskapen om växter och att erbjuda naturupplevelser till så många som möjligt.

I september ska vi delta i Dalsbruks medeltidsmarknad. Den kloka gumman sätter oss in i medeltida naturmedicin och örternas hemligheter.

Tidsschemat för kommande händelser är fortfarande öppet, men du kan följa oss på våra förnyade hemsidor och på Facebook. Dessutom skickar vi e-post om utflykter och händelser. Utflykterna erbjuder en rolig möjlighet att lära känna nya människor och genom guider få ny kunskap om vilda växter, fåglar och naturen i vår närhet.

Vi publicerade 8 vackra vykort från Kimitoön till stöd för vår verksamhet. För medlemmar nu 0,50 e/st. + porto 2 e. Beställningar per e-post [email protected]. Du kan även köpa vykort på vårmötet!

Med Vänliga Hälsningar,

Kimitoöns natur rf styrelsen

(Läs mera om medlemmar i styrelsen på hemsidan.)