Ålandsbanken beviljar stöd till Kimitoöns natur rf:s lokala Östersjöarbete

Kimitoöns natur rf har beviljats ​​9 000 euro i finansiering från Ålandsbankens Östersjöprojekt för projektet ”700 hektar miljöåtgärder till förmån för Östersjön”. Projektet genomförs år 2025, som en del av Kimitoöns kommuns 700-årsjubileum, då föreningen också vill fira Kimitoöns mångsidiga natur. 

”Skärgårdshavets näringsbelastning kommer från spridda källor på land. Vi vill genom kampanjen synliggöra kopplingen mellan markanvändning och Östersjöns tillstånd, och därigenom uppmuntra till nya miljöåtgärder”, understryker Otto Bruun, vice ordförande i Kimitoöns natur rf.

Tidpunkten för projektet är idealisk, eftersom Kimitoöns kommun nyligen har valts ut som ett pilotområde för att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet. Fördelarna med minskad näringsbelastning ses först nära kusten.

Syftet med projektet är att inspirera frivilliga, markägare, Kimitoöns kommun, stiftelser, församlingen och andra aktörer att delta i aktiviteter för att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet och den biologiska mångfalden samtidigt. Här kan även Ålandsbankens nätverk ge stöd.

Kommunens invånare och sommarboende kan delta i kampanjen genom till exempel talkoläger. Självklart har markägarna en central roll i projektet.

“Förhoppningsvis kan vi för vår del sänka tröskeln så att ännu fler markägare vill ta till verktyg som det i många fall redan finns finansiering för”, fortsätter Bruun.

Det kan till exempel handla om det statliga METSO (Södra Finlands skogsmångfaldsprogram) för skogsmarker, Helmi livsmiljöprogrammet (för andra livsmiljöer med höga naturvärden och återställning) samt EU:s jordbruksstöd, genom vilka man kan få stöd för till exempel utvidgning av skyddszoner eller användning av exempelvis höstsäd eller täck- och mellangrödor.

Detaljerna i projektet kommer att planeras under 2024 med olika samarbetspartners och själva projektet kommer att genomföras 2025.

Föreningen välkomnar alla typer av initiativ och idéer kopplat till temat.

Mer information:

Misteldagen på Vänö den 13.4.2024

Misteldagen arrangeras för första gången på Vänö den 13.4.2024.

Ville Laitinen, Östersjöansvarig på Luontoliitto, kommer att leda en naturvandring till misteln och andra naturområden på ön, samt berätta om skärgårdens föränderliga natur. Vi kommer också att observera möjliga nya mistlar. Både på båtturen och på ön observerar vi yttre skärgårdens fåglar med guider från Kimitoöns natur rf. Ta med din kikare! Vi har även två extra kikare som du kan låna.

Efter vandringen samlas vi i kulturhuset för evenemanget Spelmän Ohoj! där vi spelar och sjunger skärgårdens egen folkmusik. Kulturproducentduon Jimmy Träskelin och Veera Hirvaskero är värdar för evenemanget som även bjuder på låtar som var upptecknade på Vänö. Under evenemanget, som ordnas i samarbete med Norpas ry och Spelmän ohoj ry, publiceras också Spelmän Ohoj! -nothäftet med låtar från Hitis skärgård.

Evenemanget passar alla åldrar och även de minsta i familjen kommer att beaktas!

M/S Merituuli seglar från Kasnäs till Vänö kl. 10.00. Retur från Vänö kl. 16.00.

En vegetarisk sopplunch serveras i kulturhuset. Vi rekommenderar att du bokar lunch i förväg, den kan köpas på plats om det finns tillräckligt med soppa. För reservationer, vänligen skicka ett meddelande till 045 353 7278.

Facebook-evenemang: https://www.facebook.com/events/424284400253760

vårmöte, skogspresentation och uggleutflykt 25.3.2024 från kl. 17:00

Kallelse till vårmöte, skogspresentation och uggleutflykt 25.3.2024 från kl. 17:00.

Kimitoöns natur rf:s stadgeenliga vårmöte hålls den 25.3.2024 kl. 17:00 på Västanfjärd Terassn, Kalkholmsvägen 43. Vi kommer att servera vegansk soppa till deltagarna.

Efter mötet kl. 18.00 kommer Lasse Kylänpää att hålla en presentation om det vackra skogsområdet Bottenlöspotten i Västanfjärd. Bottenlöspotten är ett område som ägs av Kimitoöns församling och det skulle vara en stor gärning att skydda skogen.

Den legendariska uggleutflykten startar kl. 18.30. Turen börjar med ett möte på Terassns parkeringen, varifrån du kan ge dig iväg i egen bil eller i en bilpool. Turen tar dig längs den södra delen av Kimtoön och vi stannar på cirka 5-10 platser för att lyssna på ugglor. 

Anmäl dig till mötet och gratis soppa på [email protected].

Varmt välkomna!

Från dröm till verklighet: Kimitoön som är känt för sina kalhyggen gör en tvärvändning mot hållbarhet i skogsfrågan

Kimitoöns kommun fattade ett historiskt beslut när man beslöt om en ny skogsvårdsplan vid tekniska nämndens möte den 21 mars. I nämndens möte vann Janne Salonens (obunden) motförslag, som kräver att minst 30 % av alla kommunala skogar skyddas och att resten av skogarna ställer om till hyggesfritt skogsbruk.

Förslaget är linje med vad miljörörelsen har krävt i Finland på nationell nivå som en bra och hållbar nivå. Målet att skydda 30 procent är inte taget ur luften utan det är också målet i EU:s strategi för biologisk mångfald samt FN:s konvention om biologisk mångfald som antogs i december 2022. Kimitoöns beslut visar beslutsamhet i att motarbeta förlusten av biologisk mångfald och ger den lilla kommunen ett stort skäl till stolthet. Att skydda mer skog i södra Finland är prioriterat eftersom äldre skogar och skyddade skogar är en bristvara just i denna region. Tekniska nämndens beslut innebär att över 100 hektar skog kommer att fredas på Kimitoön.   

Kommunens skogsvårdsplan har behandlats under de senaste två åren och många av kommunens värdefulla skogsområden hotades av avverkning. Kimitoöns natur rf har i vinter varit med och finansierat professionella inventeringar i de hotade skogsområdena. Enligt kartläggningen är något över 30 % av kommunens skogar så värdefulla som livsmiljöer för skogslevande arter att de bör lämnas utanför skogsbruksåtgärder och fredas. 

Skogsvänner och utrotningshotade arter på Kimitoön har nu två skäl att glädjas över.

Av en tillfällighet, bara en vecka före tekniska nämndens möte, kom Söderlångvik gård med

ett pressmeddelande där man presenterade gårdens nya skogsstrategi, som till allas stora glädje också var positiv till skogsskydd och kontinuitetsskogsbruk. Gården motiverade kursändringen med att spegla tidsandan genom att ta hänsyn till biologisk mångfald, koldioxidbindning, turism och sociala relationer framom ekonomiska beräkningar.

Gårdens meddelande var ett perfekt tajmat uttalande från den största skogsägaren i kommunen. Gårdens skogsbruksstrategi visar vägen för kommunen och andra aktörer genom ansvarsskyldighet och öppenhet, och det skulle ha varit rent ut sagt en parodi om kommunen hade  kommit med raka motsatsen, en skogsbruksplan som bygger på intensivt skogsbruk.

Naturkväll och Höstmötet 10.12.2021

Kallelse till höstmötet och en naturkväll 10.12.2021

Kimitoöns natur rf bjuder härmed in alla naturvänner för att fira kvällen i Westers den 10.12.2021 kl 18.00. Adress Finnuddsvägen 1255, Kimito.

Naturkvällen inleds med det stadgeenliga höstmötet. Föreningen väljer ny ordförande och nya medlemmar till styrelsen för de som är i tur att avgå. Nästa års verksamhet fastställs också. Alla som är intresserade av att verka för naturen på sin hemort är välkomna att delta.

Kimitoöns naturs miljöpris för år 2021 offentliggörs också under kvällen.


Kvällen avslutas med Jimmy Träskelins musikframförande: Iakttagelsehäfte – sånger om fåglar och människor.


Jimmy Träskelin är sångare – kompositör, fotograf-grafiker och fågelskådare. I Träskelins framförande får vi höra sånger ur hans andra soloalbum. Sångerna uppstår i fantasin, som Träskelins fågelobservationer och naturupplevelser har fött under årens lopp. Sångernas namn berättar om naturen : Punavarpunen,
Sepelkyyhky, Lehtopöllö. Sångernas budskap ger en inblick i hur den mångsidig naturen ger människans liv innehåll, med eller mot hennes vilja.


HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Kallelse till vårmöte med vargen som tema i ett webbinarium 30.3.2021

Kimitoöns natur rf:s stadgeenliga vårmöte hålls via Teams kl 18.00 med beaktande av regeringens regler att undvika fysiska möten. Ett begränsat antal (max 6 personer) kan delta fysiskt på mötet på adressen, Labbölevägen 261, Mark, ifall elektronisk kontakt inte är möjlig. Efter mötet hålls ett webbseminarium om vargen.

Sänd en anmälan om deltagande till adressen [email protected] och vi sänder en länk till mötet.   

Leena Vilkka: Vargen – hatad och älskad, 30.3. kl. 18.30

FD, miljöfilosof docent Leena Vilkka berättar om vargen i vår kultur; förändringen från ett hatat skadedjur till ett skyddat och älskat hunddjur, hunden i våra skogar. Vargen har varit utplånad och tjuvjagad ända in i våra dagar. Det största hotet för vargen är människan. Inställningen till och värderingen av vargen och naturen i allmänhet reglerar hur vi behandlar vargen och naturen. Vilkka efterlyser en högaktning av naturen och därmed en ny förståelse för vargen. Vargen förtjänar sitt värde som en medveten och kännande varelse, ett socialt flockdjur, hundens stammoder.  

Föreläsningen sker via Teams och alla intresserade kan anmäla sig på adressen [email protected]  . En kallelse länk sänds till de som anmäler sig.    

Bild: Yrjö Sepänmaa

KALLELSE TILL ÅRMÖTEN 26.11.2020 KL 18:00

Med anledning av de rekommendationer som landet regerings givit om undvikande av sammankomster, beslöt Kimitoöns Natur rf under våren flytta fram föreningens stadgeenliga vårmöte. Föreningens kommande möten kommer också att ordnas virtuellt.  

KALLELSE till Kimitoöns Naturs rf s vårmöte och höstmöte torsdag den 26.11.2020 kl 18.00.  

Med anledning av den rådande coronasituationen ordnas de stadgeenliga medlemsmötena nu virtuellt och båda efter varandra. Vid mötet behandlas vår- och höstmötets stadgeenliga ärenden. 

Du kan delta i mötet genom att anmäla dig på adressen [email protected] och uppge din e-postadress. Uppge som ämne för e-posten ILMOITTAUTUMINEN KOKOUKSEEN 26.11. 

Mötet ordnas via TEAMS.

Slemsvampar, höstmöte och 40-års jubileum 17.11.2019

Kimitoöns Natur rf. firar sina 40 år med film, höstmöte och en jubileumsfest i Dalsbruk söndagen den 17.11.2019

Program

15:00 i Bio Pony: Creeping Garden– ett dokument från 2014 / 81 minuter om de spännande slemsvamparna. Gratis inträde. ( Stallsbackavägen 10, 25900 Kimitoön)Filmen Creeping Garden berättar om de spännande och konstiga slemsvamparna och för iakttagaren på en resa till en värld med märkliga organismer. I filmen beskrivs slemsvamparnas tillväxt bl.a. genom användning av timelapse teknik, varvid svamparna verkar nästan psykedeliska! Filmen som gjorts av Tim GrabhamochJasper Sharpinstuderar forskarnas, svampvetenskapsmännens och konstnärernas arbete utom det vanliga och deras förhållande till de enastående plasmodiala slemsvamparna.

16:45 föreningens höstmöte(se inbjudan nedan).

17:15 börjar jubileumsfesten i Strandhotellet (Dalsbruksvägen 694).

Vi firar den långsiktiga verksamheten för naturskyddet och skyddet av Purunpää med en festsupe´. Förhandsanmälan före 10.11 på adress [email protected] eller per telefon 0405478464. Supe´kortet kostar 20 €, barn gratis.


Kallelse till höstmöte

Föreningens höstmöte för samtliga medlemmar hålls söndagen den 17.11 kl 16.45 i Bio Pony i Dalsbruk. Vid höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden, såsom följande års verksamhet och val av nya styrelsemedlemmar istället för de som är i tur att avgå. Är du intresserad av att delta i verksamheten för naturskyddet? Hjärtligt välkommen !

Arbetsgrupp för vargrevir på Kimitoön

Finlands viltvårdscentral önskar grunda en arbetsgrupp på Kimitoön, vilken koordineras av viltcentralen. Detta emedan det finns ett vargpar, som redan i två år fått ungar. Arbetsgruppens centrala uppgift är att diskutera och förmedla kunskap om vargen och vargreviret, samt ge lokala synpunkter åt viltförvaltningen. Målsättningen är också att försöka minska de skador som orsakas av vargen genom förebyggande åtgärder. Koordinator på riksnivå är specialplanerare Mari Lyly.    

Finlands viltvårdscentrals viltplanerare Jörgen Hermansson berättar om situationen under de två tidigare åren i vargreviret på Kimitoön. Insamlingen av DNA-prov har gått bra i samarbete med olika kontakter och nu vet man att vargparet består av två syskon, som i år fått sin andra kull (troligtvis 3 – 4 valpar). Den ena valpen från i fjol har troligtvis stannat i flocken som så kallad barnvakt. Det har förekommit mycket få skador, men man har upplevt sociala problemen och jakten har påverkats negativt och försvårats.

Man har gjort beslut att grunda en revirsamarbetsgrupp och att viltvårdsföreningens verksamhetsledare Stenström sammankallar till ett konstituerande möte. Kimitoöns natur rf. har valt Gunilla Awellan som sin representant i arbetsgruppen.

Uppgifter om vargen finns på:

Luken Susikanta-arvio 2019 

Jos kohtaat suden metsässä