Kontakt oss

 
E-post: info (at) kimitoonsnatur.fi
 
 Du hittar oss också i Facebook.

 

Styrelse 2024:

Ordförande

Ville Laitinen:
Miljöaktivist, naturföretagare och miljöfostrare från Dalsbruk. Jobbar i Luontoliitto rf.

Medlemmar

Viceordförande   

Otto Bruun:
Doktorand vid Östra Finlands universitet: Rättvis mat, skogar, klimaträttvisa, rättvisa, juridik och markanvändning. Bor i Dalsbruk.

Sekreterare

Teemu Saloriutta:
Naturfotograf och -författare. Bor i Dalsbruk.

Styrelse medlemmar:                                                                                                 

 

Miia Jylhä:   Mitt förhållande till naturen fanns till en början bland karga tallskogar och öde skogssjöar, men efter att de senaste 15 åren ha bott på Kimitoön har jag även hittat havs-människan i mig som kan beundra ekarna och de tysta, dunkla granskogarna. Det är tragiskt att se hur den effektiva industrin har fördärvat hemkommunens skogar och landskap. Talesättet ”tänk globalt och verka lokalt” fick mig att gå med i Kimitoöns Natur rf och jag hoppas kunna vara med och göra min del för att motarbeta den globala uppvärmningen, kemikaliseringen och försämringen av den biologiska mångfalden. Dagligdags jobbar jag med avfall och återvinning.

Gunilla Avellan:  Största delen av mitt arbetsliv var jag miljötjänsteman och nu som pensionär blir det en fortsättning i politiken. Djur och natur är min medicin, främst skogen, havet och de norska fjordarna och fjällen, som jag lärt känna via min norska man. Jag ser att arbetet för naturskydd och mot miljöförstöring och kemikalisering blir viktigare för varje år.

Jimmy Träskelin

Jaana Eskola

Ulrika Theqvist-Fromholdt
 

Sirle Teterin

Kassör

Lea Räisänen: Jag försöker leva så att naturen och miljön tar minsta möjliga skada av mina handlingar. Och man lär sig hela tiden nya saker kring dessa frågor. Det är kul att röra sig ute i naturen och observera. Vore fint, om vi kunde spara ens en liten del av den för framtiden. Jag har bott på Kimitoön sedan 1974 och arbetat bland annat som bokförare i 6,5 år. Våren 2014 började jag odla ekologiskt på en liten familjeegendom på 14,5 hektar.