Kom med!

Vår förening är en lokalförening under miljö- och naturskyddsorganisationerna Natur och Miljö och Suomen Luonnonsuojeluliitto. Om du ännu inte är medlem i vår förening men vill ansluta dig, bör du anmäla detta till någondera av ovannämnda takorganisationer till vilken du betalar medlemsavgift.

Bli medlem på nätet:

Natur och Miljö
www.naturochmiljo.fi

 

sll_logo_kemionsaarenluonto
www.sll.fi

 

Uppge din e-postadress då du ansluter dig till föreningen (alla information om förenings verksamhets skickas via e-post) och följ med vår facebook-gruppen.

Vår förening har i dag ca.110 medlemmar.

För naturens skull

Vi verkar för att bevara en rik natur, ett vackert kulturlandskap och att mänskans verksamhet inte skall skada naturen.

Almänna Målsättningar

Kimitoöns Natur rf. har tre viktiga målsättningar för sin verksamhet:

  1. Värna om områdets naturliga mångfald
  2. Främja hållbar utveckling
  3. Värna om kulturmiljöerna

Vi följer med projekt på Kimitoön utgående från de här målsättningarna och strävar efter att påverka beslutsfattandet så att trivseln, skönheten och naturens mångfald bevaras.

Styrelsen presenterar sig på webbsidan Kontakt oss!