Havet är det bästa med Kimitoöns natur!

Kimitoöns natur rf deltog i skördemarknaden i Dalsbruk den 12/9 och frågade folk, vad de tycker är det bästa med Kimitoöns natur. Mängden svar överträffade alla förväntningar. I några svar hade man nämnt flera alternativ.

Flest röster fick havet, som nämndes i 43 svarspapper, d.v.s. i nästan tredjedel av svaren. Nästa favorit var skärgården med 21 röster, varav fyra specifikt till ytterskärgården.

Många var även mycket oroliga över havets tillstånd och stannade kvar för att diskutera ämnet. Man har inte glömt de stora blågrönalgblomningarna i fjol”, berättar föreningens aktiv Sanna-Mari Kunttu som samlade opinioner vid ståndet.

En del stannade kvar för att dryfta frågan och till slut skrev nio människor att det bästa med naturen är ”allt”. Mångfald och naturens mångsidighet nämndes i sex svar.

Skogar och speciellt gamla skogar nämndes i åtta svar och lika många röster fick bergen och klipporna. Därtill nämndes skogarna i samband med bärplockning. Bär och bärställen nämndes i allt som allt nio svar, i sex av dessa nämndes blåbär. Tre människor tyckte att svampställena var det bästa. Detta beror säkert på att bär- och svampsäsongen är som bäst vid den här årstiden.

Med avverkningar har fina gamla skogar och rekreationsskogar försvunnit, och folk uppskattar inte de ensidiga ekonomiskogarna. Detta kom fram i direkta samtal med människor.

Även om havets tillstånd är dålig, har den inte effekt på helheten som syns över ytan. Däremot ändrar de kraftiga avverkningarna hela landskapet”, säger Kunttu.

Man frågade inte särskilt om aktiviteter men av dessa var favoriten simning som nämndes av fem personer. Särskilt tyckte barnen att det var det bästa med Kimitoöns natur! Andra aktiviteter var paddling och rodd.

Tystnaden och ron lyfte fyra personer fram. Mer abstrakta saker var rumskänsla och rymden, renhet, frisk luft och skönhet, vilka alla fick två svar. Förvånande få enstaka ortnamn nämndes men två-tre röster gick till bl.a. Biskopsö, Dalsbruk, Ölmos, Purunpää och Örö. Utöver dessa kom det tiotals enstaka röster.

”Att vinnarna var havet och skärgården förvånar inte – vi har ju världens mest fantastiska skärgård här! De samtal som föddes vid utfrågningen särskilt om havets och skogarnas tillstånd är viktiga: människor är genuint oroade över miljöns tillstånd. Förhoppningsvis får vi genom utfrågningen nya aktiva medlemmar som kan verka för dessa viktiga och gemensamma saker”, summerar Kunttu.

Vastauksia/ Svar:

Mångfålden av natur hav – sjö – äng – skog
De sista gamla skogarna – flygekorrena
Kasnäs – Örö – Bengtskär med kayak
För att den är nära & är mitt i det sköna
Tähtitaivas
Keväällä kurjet tulevat – loppukesällä peurat pihalla omenia syömässä.
Örön saaren luonnonsuojelun arvo! Mm. perhoslajien runsaus!

Kuvat/Bilder: Anna Schauman

sadonkorjuukysely_annas (3)small

sadonkorjuukysely_annas (1)small

 

 

Vi träffas på Skördemarknad den 12/9!

Välkommen till Kimitoöns natur r.f.s stånd i Dalsbruk 12/9 kl.10-19 2015 i samband med Skördemarknad!

Hos oss kan du köpa föreningens vykort med naturmotiv, T-tröjor med föreningens logo (vissa storlekar) och boken Skatter i den gamla skogen, som förenar fakta om gammelskogarnas kvaliteter och betydelse med Ritva Kovalainens talande foton av Kimitoöns skogar.

Men framförallt vill vi träffa våra medlemmar. Antalet aktiva är för närvarande så låg att verksamhetens fortsättning står och väger. Vi söker alltså gamla och nya medlemmar som vill medverka aktivt.

Har du idéer som du skulle vilja förverkliga genom föreningen? Och kanske samla andra människor kring projektet. Eller representerar du en organisation som kunde vara intresserad av samarbete med vår lokala naturskyddsförening?

Eller har du speciella färdigheter eller kunskaper med koppling till naturen i fritt tillstånd? Eller om du har till exempel kontakter eller tillträde till ställen som kunde vara inspirerande för dem som är intresserade av en mångfaldig natur, tveka inte att ta kontakt med oss. Nya guider och utflyktsmål är alltid välkomna.

Vi behöver också personer med intresse för administration, (sekreterare eller ordförande), experter på kommunikation, personer som följer planläggning och politik, kaffekokare, fotografer och alla slags helt vanliga människor för vilka naturskydd och naturupplevelser är viktiga.

Kom och prata med oss på marknaden!

Medlemsbrev 1/2015

Bästa medlem!

Kimitoöns natur rf:s vårmöte och uggleutflykt den 24/3 2015.

Föreningens vårmöte hålls tisdagen den 24/3 kl. 18.30 i Blåmusslans naturum i Kasnäs, Havsparksvägen, 25900 Kasnäs. Efter mötet beger vi oss till den årliga uggleutflykten med dalsbruksbon Kaj Genberg som guide. Både mötet och utflykten är öppna för alla. Du kan även delta enbart i utflykten.

I vårmötet går vi igenom verksamhetsberättelsen för år 2014, presenterar och godkänner bokslutet och verksamhetsrevisorernas utlåtande samt beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga. Därtill planerar vi föreningens verksamhet för år 2015.

Uggleutflykten föregås av en kort inledning i ämnet i Blåmusslans auditorium kl. 20. En uggleutflykt i mörkret är en upplevelse. Vårvintern är den mest optimala tiden för att höra dessa nattaktiva fåglars läten – med lite tur kan vi även höra berguven. Ifjol hörde man bl. a. kattugglan. Under utflykten stannar vi till vid Kajs uggleställen utmed vägen från Kasnäs till Dalsbruk. Resan görs tillsammans i bilar. Utflykten tar ungefär 2 timmar.

Om du vill ha skjuts från Dalsbruk till Kasnäs, kontakta info(a)kimitoonsnatur.fi. Man kan också komma överens om skjuts på föreningens Facebook-sida.

Verksamhet under 2014 i korthet

I fjol anordnade föreningen fyra utflykter till Stormossen i Dragsfjärd för att göra området bekant för allmänheten. Som teman hade man djurspår på vintern, vårtecken, de vilda blommornas dag och på hösten tickor.

Vädjanden skickades till kommunen för fortsatt syrsättning av Dragsfjärden, till Forststyrelsen för att skydda Stormossen och till Konstsamfundet och kommunen för ökat samarbete och för att skydda skogarna vid Purunpää och Dalsbruk.

Talko mot främmande arter

Jättebalsamin bekämpades flitigt i kommunens södra delar i Ölmos, Kärra, Lövö och Dalsbruk. I ytterskärgården förstördes bestånd av vresros vid två båtutflykter. Talkodagarna särskilt i ytterskärgården var fina upplevelser. I höstas utmanade vi alla byalag att delta i talkoarbetet. Bekämpningen ska fortsätta nu på sommaren. (Finansieringsfrågan blir klar under våren.)

Händelser under kommande vår och sommar

De Vilda blommornas dag arrangeras på Örö lördagen den 13/6. Tidsschemat och transporten blir klara under våren. Den samnordiska dagen har som syfte att främja den allmänna kunskapen om växter och att erbjuda naturupplevelser till så många som möjligt.

I september ska vi delta i Dalsbruks medeltidsmarknad. Den kloka gumman sätter oss in i medeltida naturmedicin och örternas hemligheter.

Tidsschemat för kommande händelser är fortfarande öppet, men du kan följa oss på våra förnyade hemsidor och på Facebook. Dessutom skickar vi e-post om utflykter och händelser. Utflykterna erbjuder en rolig möjlighet att lära känna nya människor och genom guider få ny kunskap om vilda växter, fåglar och naturen i vår närhet.

Vi publicerade 8 vackra vykort från Kimitoön till stöd för vår verksamhet. För medlemmar nu 0,50 e/st. + porto 2 e. Beställningar per e-post [email protected] Du kan även köpa vykort på vårmötet!

Med Vänliga Hälsningar,

Kimitoöns natur rf styrelsen

(Läs mera om medlemmar i styrelsen på hemsidan.)

Kimitoöns natur rf föreslår att Kimitoöns kommun påbörjar förhandlingar med Konstsamfundet

Initiativ till Kimitoöns kommunalstyrelse 7.11. 2014

Konstsamfundet äger ca 6000 hektar skog på Kimitoön. Det här är mer än 10% av arealen på Kimitoöns huvudö. Därför har skogsbruket som Konstsamfundet idkar oerhört stor betydelse för Kimioöns landskap, bevarandet av naturens mångfald och även för året runt boendes, fritidsboendes och turisters möjligheter till utfärder och rekreation i öns naturliga miljö. Fortsätt läsa Kimitoöns natur rf föreslår att Kimitoöns kommun påbörjar förhandlingar med Konstsamfundet

Kimitoöns natur r.f. utmanar alla byaföreningar till kamp mot utbredningen av jättebalsaminen.

Utmaning vis à vis främmande arter: jättebalsaminen måste vi få koll på!

Jättebalsaminen är klassificerad som en av de hundra farligaste främmande arterna. Den är vanlig i trädgårdar även här på Kimitoön, men den sprider sig lätt från rabatter till den omgivande naturen: en växt kan producera upp till 4000 frön och växten kan sprida fröna upp till 7 m omkring sig. De främmande arterna utgör ett hot mot den ursprungliga vegetationen och miljön i vår skärgård. Om de lyckas breda ut sig minskas trivseln och t.o.m. värdet på tomterna kan sjunka.

Fler händer behövs i talkoarbetet för att få koll på jättebalsaminen. Byaföreningarna är centrala, för de kan ordna talkon i den egna byn. Kimitoöns natur r.f. ordnade förra sommaren utrotningstalkon av jättebalsaminen i Dalsbruk, Lövö, Kärra och Ölmos. Vi fortsätter arbetet även nästa år.

Kom med och anmäl er förening att delta i utrotningstalkon före den
1.1.2015 [email protected] eller tel 050 3066485! Välkommen att diskutera om Kimitoöns jättebalsamin utmaningen på Facebook sidorna –t.ex. var vi borde ha talkon samt vinkar om förekomsten av jättebalsamin:
www.facebook.com/groups/jattebalsamin.

Fotona: Panu Kunttu
Fotona: Panu Kunttu

Mer uppgifter om jättebalsaminen och om hur vi kan avvärja hotet den utgör:

Ymparisto.fi/Jättepalsaminen

Vieraslajit.fi/Jättipalsami

Tillsammans ger vi fart åt utrotningen av jättebalsaminen!

11.11. 2011 Omya har beslutat att inte bygga den kraftledning som bolaget ända sedan början av 2000-talet planerat mellan Påvalsby och Förby

Orsaken är de försämrade framtidsutsikterna inom skogsindustrin. Omya tillverkar kemikalier för pappersindustrin och enligt VD Antti Salminen finns det inte någon orsak att tro att fabriken skulle behöva mera elektricitet i framtiden. Därför behöver man inte heller någon ny kraftledning. Fortsätt läsa 11.11. 2011 Omya har beslutat att inte bygga den kraftledning som bolaget ända sedan början av 2000-talet planerat mellan Påvalsby och Förby

Åbo förvaltningsdomstol har i sitt beslut den 13.9.2011 konstaterat Kimitoöns kommuns detaljplaneändring för Dragsfjärds kyrkby lagstridig gällande områdets östra del

Förvaltningsdomstolen bedömer att de gjorda observationerna av flygekorre påvisar att det på området kan finnas en eller flera föröknings- och platser för arten. Eftersom utredningarna till denna del inte är tillräckliga är detal-jplaneänderingen för den östra delen av detalj-planeområdet lagstridig. Besvären mot detaljplanen var inlämnade av Kimitoöns Natur rf,  Kurt Stoor och Egentliga Finlands NTM-central.