Kemiönsaaren kunnan aloitettava neuvottelut Konstsamfundetin kanssa

Aloite Kemiönsaaren kunnanhallitukselle 7.11.2014

Konstsamfundet omistaa Kemiönsaarella noin 6000 hehtaaria metsää. Tämä on yli 10 % koko Kemiönsaaren pääsaaren pinta-alasta. Siksi Konstsamfundetin harjoittamalla metsätaloudella on erittäin suuri merkitys Kemiönsaaren maisemaan, luonnon monimuotoisuuden säilymiseen sekä ympäristövuotisten asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden mahdollisuuksiin retkeillä ja virkistäytyä saaremme luonnonympäristöissä. Jatka lukemista Kemiönsaaren kunnan aloitettava neuvottelut Konstsamfundetin kanssa

Kemiönsaaren luonto ry haastaa kaikki Kemiönsaaren kyläyhdistykset taistoon haitallista jättipalsamia vastaan.

Vieraslajihaaste: jättipalsami kuriin!

Jättipalsami on listattu maailman sadan pahimman vieraskasvilajin
joukkoon. Se on tavallinen puutarhaistutuksissa, myös täällä Kemiönsaarella, mutta leviää istutuksista helposti luontoon: yksi kasvi voi tuottaa jopa 4000 siementä ja kasvi voi singota ne jopa seitsemän metrin päähän. Vieraslajit uhkaavat saaristomme alkuperäistä kasvillisuutta ja elinympäristöjä. Levitessään ne vähentävät myös ihmisten viihtyvyyttä ja voivat aiheuttaa jopa tonttien arvon alenemista.

Lisää käsipareja tarvitaan talkootyöhön, jotta jättipalsamiongelma
saadaan kuriin. Kyläyhdistykset ovat tässä olennaisessa asemassa ja
talkoita on helppo järjestää omassa kotikylässä. Kemiönsaaren luonto ry järjesti kuluneena kesänä jättipalsamitalkoita Taalintehtaalla, Lövössä, Kärrassa ja Ölmosissa. Työtä jatketaan myös ensi vuonna.

Ilmoita yhdistyksenne mukaan haasteeseen 1.1.2015 mennessä
[email protected] tai puh. 050 3066485! Tervetuloa keskustelemaan Kemiönsaaren jättipalsamihaasteen Facebook-ryhmään talkookohteista ja jakamaan vinkkejä: www.facebook.com/groups/jattebalsamin.

Fotot: Panu Kunttu
Fotot: Panu Kunttu

Tietoa jättipalsamista ja sen torjunnasta:

Vieraslajit.fi/Jättipalsami

Ympäristo.fi/Jättipalsami

Annetaan yhdessä häirikkökasville huutia!

Turun hallinto-oikeus on todennut päätöksessään 13.9. 2011 Kemiönsaaren kunnan Kärran asemakaavamuutoksen itäisemmän alueen osalta lainvastaiseksi

”Hallinto-oikeus katsoo todettujen liito-oravasta tehtyjen havaintojen osoittavan, että alueella on mahdollisesti lajin lisääntymis- ja levähdys- paikka tai -paikkoja. Koska selvitykset tältä
osin eivät ole riittäviä, kunnanvaltuuston kaavamuutoksen hyväksymispäätös on itäisemmän asemakaavamuutosalueen osalta lainvastainen.” Asemakaavasta valittivat Kemiönsaaren
Luonto ry., Kurt Stoor ja Varsinais-Suomen Ely-keskus.