Kemiönsaaren luonto Örö

Jäsenkirje 2/2015

Hei, Kemiönsaaren luonto ry:n jäsen!

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN 8.12.2015 KLO 19.30.

Sääntömääräinen yhdistyksen jäsenistön syyskokous järjestetään tiistaina 8.12. klo 19.30 Kemiössä Sagalundin museon päärakennuksessa Oskarinsalissa, Museotie 7.

Ennen varsinaista kokousta klo 18 alkaen saamme nauttia toimittaja, valokuvaaja ja tietokirjailija Lasse Kylänpään esityksestä. Salossa ja Kemiönsaarella asuva Kylänpää kertoo meille tänä syksynä ilmestyneestä kirjastaan Linnuntie(Maahenki, 2015), jossa matkataan suomalaisten sananlaskuistakin tuttujen muuttolintujen matkassa Euroopan halki Etelä-Afrikkaan saakka. Esityksen jälkeen ennen syyskokouksen alkua kahvittelemme.

Syyskokouksessa käsittelemme sääntömääräiset asiat. Päätämme ensi vuoden toiminnasta, jäsenmaksun määrästä ja valitsemme uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Uusien yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneiden vapaaehtoisten mukaan saaminen on ensiarvoisen tärkeää toiminnan jatkuvuudelle. Järjestötoiminta on vapaaehtoista ja myös yhdistyksen aktiivit ovat itse vapaaehtoisina mukana järjestön toiminnassa.

Agenda Höstmötet_Syyskokous 2015 (PDF)

Oletko Sinä kiinnostunut tulemaan mukaan? Tai haluatko jollain muulla tavoin osallistua luonnonsuojelutoimintaan? Nyt on juuri oikea hetki ilmoittautua mukaan, kun päätämme ensi vuoden toiminnasta! Ota yhteyttä sähköpostitse [email protected] ja/tai osallistu syyskokoukseen.

Kaikki Kemiönsaaren luonnosta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita!

KULUNEEN VUODEN TOIMINNASTA 

Näin jälkikäteen tarkasteltuna yhdistyksen vuosi on ollut varsin työntäyteinen.

Paljon on varmasti jäänyt tekemättä ja tärkeisiinkin asioihin reagoimatta, mutta näillä olemassa olevilla resursseilla olemme mielestäni onnistuneet tehtävässämme varsin hyvin. Itselleni on jäänyt erityisesti mieleen kesäkuinen Luonnonkukkien päivän retki Öröhön, loppukesän ja syksyn vieraslajitalkoot sekä sadonkorjuumarkkinoille osallistuminen. On ollut hienoa keskustella jäsenten ja muiden luonnonsuojelusta kiinnostuneiden kanssa saaristoluonnosta ja esimerkiksi vanhojen metsien säilyttämisen tärkeydestä. Tutustuminen kattojärjestöjen Natur och Miljön ja Suomen Luonnonsuojeluliiton toimijoihin on ollut hyödyllistä, kuin myös kokemusten vaihto naapuriyhdistyksen SSLY:n (Salon Seudun Luonnonsuojeluyhdistys) väen kanssa. Mieltäni ovat lämmittäneet ne lukuisat – sekä yksityishenkilöiden että erilaisten toimijoiden taholta tulleet – yhteydenotot, joita yhdistykseen on tullut mitä erilaisempien yhteistyökuvioiden puitteissa, vaikka meillä ei aina olekaan ollut mahdollisuutta tarttua aivan kaikkiin ehdotuksiin. Yhdistyksen Facebook-ryhmä on kasvanut hyvää vauhtia ja ryhmä onkin oivallinen väylä jakaa kokemuksia ja kuvia sekä esittää kysymyksiä yhdistyksemme toiminta-alueeseen liittyen.

Kuluvana vuonna yhdistys on seurannut keskustelua ja ottanut kantaa mm. Konstsamfundetin metsien hakkuisiin koskien Purunpään ja Taalintehtaan alueita, jättänyt muistutuksen Taalintehtaan sataman asemakaavasta ja Sibelco Oy Ab:n ympäristölupahakemuksesta Lemnästräsketin rannalle rakennettavaa avolouhosta ja kalliolouhintaa koskien sekä vetoomuksen Teknisen lautakunnan jäsenille kunnan omistamien metsäalueiden (Lillträsket, Kulla & Stormossen) suojelusta. Näillä kannanotoillaan yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että luontoarvoiltaan ja virkistyskäytöltään arvokkaimmat kohteet säilytettäisiin.

Tärkeä asia oli joka toisena vuonna jaettava yhdistyksen ympäristöpalkinto, joka ojennettiin asiaankuuluvin menoin 30.9. Saaristomeren luontokeskus Sinisimpukalle pitkäjännitteisestä ympäristökasvatustyöstä. Ympäristöpalkinnon jakaminen lakkautusuhan alla olevalle taholle sai ilahduttavassa määrin huomiota myös mediassa.

Haluan tässä yhteydessä kiittää yhdistyksen aktiiveja antamastaan ajasta ja osaamisesta. Yhdessä olemme vahvempia.

Kiitos että tuet luonnonsuojelutyötä jäsenyydelläsi!

Seuraathan jatkossakin ilmoittelua kotisivuillamme ja Facebookissa. Lisäksi lähetämme sähköpostia retkistä ja tapahtumista.

Tavataan syyskokouksessa!

Ystävällisin terveisin,
Anna Schauman
Kemiönsaaren Luonto ry:n pj

kuva: Anna Schauman