Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma, joka hyväksyttiin syyskokouksessa 2014, tiivistää yhdistyksen yleiset tavoitteet ja tulevat tapahtumat vuodelle 2015:

Yleiset toimintatavoitteet

Kemiönsaaren luonto ry:llä on kolme keskeistä toimintatavoitetta:

  1. Vaalia luonnon moninaisuutta alueella
  2. Edesauttaa kestävää kehitystä
  3. Vaalia kulttuuriympäristöjä

Näiden tavoitteiden mukaisesti seuraamme Kemiönsaarella esiin nousevia hankkeita ja pyrimme vaikuttamaan päätöksentekoon viihtyvyyden, kauneuden ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen turvaamiseksi.

Kemiönsaaren luonto ry:stä vastaa hallitus, joka kokoontuu 6-10 kertaa vuodessa. Hallitus ottaa huomioon myös jäsenistön tekemät aloitteet. Tarvittaessa perustetaan työryhmiä, joihin Kemiönsaaren luonto ry:n jäsenet voivat ottaa osaa.

1. Kaavoitus ja kannanotot

Seuraamme yhteiskunnallisia tapahtumia sekä kaavoitusta Kemiönsaaren kunnan alueella. Otamme tarvittaessa kantaa yhdistyksen alaan kuuluvissa asioissa ja pyrimme muuten vaikuttamaan merkittäviin esiin nouseviin asioihin. Seuraamme myös kunnan alueen tuulivoimalasuunnitelmia ja otamme kantaa niihin, mikäli ne uhkaavat merkittävästi Kemiönsaaren luontoarvoja.

2. Metsiensuojelu

Pyrimme vaikuttamaan Kemiönsaaren kunnan alueen metsien käsittelyyn sekä kunnan että kunnan alueella sijaitsevien julkisyhteisöjen metsien osalta. Edistämme uusien luonnonsuojelu- ja virkistysalueiden perustamista ja METSO-metsiensuojeluhankkeen toteutumista. Yhdistyksen vuoden 2015 toiminnassa on tarkoitus jatkaa Dragsfjärdin Stormossenin alueen metsän suojelun kampanjointia. Yhdistys tekee metsiensuojeluun liittyvissä asioissa yhteistyötä Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin Metsäjaoksen kanssa ja muiden yhdistysten kanssa.

 3. Retket ja kurssit

Vuonna 2015 yhdistys järjestää keväällä perinteisen pöllöretken. Keväällä tehdään myös linturetki Galtarbyn lintutornille. Luonnonkukkapäivien retki pidetään Örön saarella. Pyrimme myös järjestämään nuorille geokätköilykurssin

4. Vieraslajienvastainen työ

2014 alkanut vieraskasvilajien torjuntatyö jatkuu talkoiden ja tiedottamisen merkeissä. Työstä vastaa vieraslajitoimikunta, jota koordinoi Sanna-Mari Kunttu. Jättipalsamitalkoita jatketaan ainakin Ölmosissä, Taalintehtaalla ja Kärrassa. Lisäksi vuonna 2014 vuonna poistetuilla kurtturuusuesiintymillä hoidetaan jälkikitkentä. Uusia talkookohteita pyritään ottamaan työn alle resurssien mukaan ja uusia vieraslajiesiintymiä kirjataan aktiivisesti vieraslajitietokantaan (www.vieraslajit.fi). Myös Kemiönsaarella toimivia muita yhdistyksiä haastetaan mukaan vieraslajitalkoisiin

5. Lintutorni

 Ylläpidämme lintutornia Västanfjärdissä.

6. Tiedotus

Kemiönsaaren luonto ry ylläpitää kotisivuja osoitteessa www.kimitoonsnatur.fi ja päivittää sinne ajankohtaisia asioita ja mm. Elämäntaparemontti-blogia. Tapahtumista ja ajankohtaisista asioista käydään keskustelua Kimitoöns natur – Kemiönsaaren luonto Facebook-ryhmässä.

Lisäksi syys- ja kevätkokouksista, tapahtumista ja ajankohtaisista asioista saa tietoa kaksi kertaa vuodessa ilmestyvästä jäsenkirjeestä, jotka lähetetään sähköpostitse jäsenillemme. Tapahtumista tiedotetaan myös, Sll:n tapahtumat -nettisivulla sekä Luonnonsuojelijalehdessä ja Natur och Miljön nettisivujen tapahtumat-otsikon alla. Lisäksi käytämme tapahtumien tiedottamiseen maksuttomia sähköisiä tapahtumakalentereita.

Ulkoista viestintää ovat medialle lähetetyt tiedotteet ja medialle annetut lausunnot.

7. Ekoteko kunniamaininta

Yhdistys jakaa tunnustusta toimimisesta ympäristön ja luonnon hyväksi. Valitsemme joka toinen vuosi ekoteko-kunniamaininnan saavan henkilön tai muun tahon. Seuraava ekoteko palkitaan vuonna 2015.

8. Jäsenhankinta

Jäsenhankintaa pyritään tehostamaan uudistuneiden internetsivujen myötä sekä facebookin ja esitteiden avulla.

9. Talous

Talous esitellään erillisessä vuoden 2015 talousarviossa.