Jäsenkirje 2/2014

10.11. 2014

Hei, Kemiönsaaren luonto ry:n jäsen!

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN 25.11. 2004 KLO 18
Sääntömääräinen yhdistyksen jäsenistön syyskokous järjestetään tiistaina 25.11. klo 18 Kemiössä Saga-lundin museon päärakennuksessa Oskarinsalissa, Museotie 7. Ennen varsinaista syyskokousta käsitte-lemme tilannetta liittyen Konstsamfundetin aikeisiin hakata metsää Purunpäässä ja Taalintehtaalla. Sitä seuraa lyhyitä puheenvuoroja aiheesta ”Viisautta luonnosta.” Kahvitarjoilu.

Syyskokouksessa käsittelemme sääntömääräiset asiat. Päätämme ensi vuoden toiminnasta, jäsenmak-sun määrästä ja valitsemme myös uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallitus kaipaa aina uusia jäseniä, olisitko sinä kiinnostunut olemaan mukana? Tai oletko muulla lailla innostunut tulemaan mukaan luonnonsuojelutoimintaan? Kaavamuutosseuraajana, luonto-oppaana, luennoitsijana, bloggari-na, retkieväsvastaavana? Ilmianna itsesi, nyt on aika päättää ensivuoden toiminnasta!

Olet lämpimästi tervetullut!

MENNEITÄ JA TULEVIA TAPAHTUMIA
Dragsfjärdin Stormossenin alueelle tehtiin vuoden 2014 aikana neljä retkeä teemoina eläinten jäljet tal-vella, kevätseuranta, luonnonkukat sekä syksyllä käävät ja vanhan metsän ominaispiirteet. Yhdistys on pyrkinyt pitkään edistämään alueen suojelua. Kemiönsaaren kunta päätyi suojelemaan alueelta kaksi eri metsäaluetta, yhteensä 25 hehtaaria. Myös seurakunta on suojellut pienen metsäalan alueelta yhdistyk-sen myötävaikutuksella. Metsähallitus päätti olla suojelematta alueeseen rajautuvia maitaan yhdistyksen vetoomuksista huolimatta. Yhdistyksen myötävaikutuksesta myös yksityinen metsäalue Kemiönsaarelta on päätynyt suojeluun METSO-ohjelman kautta.

Tänä syksynä on herännyt keskustelua Konstsamfundetin metsien tulevista hakkuista koskien Purun-pään ja Taalintehtaan alueita. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan, jotta luonnonarvoiltaan ja virkistyksellisesti arvokkaimmat kohteet säilytetään.

Tänä vuonna järjestettiin neljät jättipalsamitalkoot ja kahdet kurtturuusutalkoot. Vieraslajien vastainen työ jatkuu jättipalsamitalkoilla kesällä 2015 ainakin Ölmosissa, Taalintehtaalla ja Kärrassa. Lisäksi vuonna 2014 vuonna poistetuilla kurtturuusuesiintymillä hoidetaan jälkikitkentää. Uusia talkookohteita pyritään ottamaan työn alle resurssien mukaan. Myös Kemiönsaarella toimivia kyläyhdistyksiä ja muita toimijoita on haastettu mukaan jättipalsamihaasteeseen. Jättipalsamihaasteelle löytyy myös oma facebookryhmä: https://www.facebook.com/groups/jattebalsamin/.

Ensi kesän luonnonkukkapäivän retki kesäkuussa on tarkoitus tehdä Örön saarelle, lisätietoja lähempä-nä ajankohtaa. Perinteinen pöllöretki on suunnitteilla kevääksi. Tavoitteena on myös pohtia arjen valinto-jen vaikutuksia Elämäntaparemontti-kamppanjan kautta. Viestintään tulee uutta potkua kun saamme pian uudet kotisivut. Kemiönsaaren luontoon liittyvää keskustelua voit seurata ja siihen voit osallistua facebook-ryhmässä: https://www.facebook.com/groups/kimitoonsnatur/.

Lisäksi yhdistys on seurannut keskustelua ja ottanut kantaa tuulivoimakaavoitukseen sekä seurannut muuta ajankohtaista maankäytön suunnittelua.

Pian on myös aika valita Kemiönsaaren luonto ry:n ympäristöpalkinnon saaja. Kenen tai keiden sankaril-linen toiminta on tehnyt Kemiönsaaren ympäristöstä viihtyisämmän ja luonnosta puhtaamman ja rik-kaamman? Ehdotuksen ja muutkin yhteydenotot erittäin tervetulleita: [email protected].

HIENOA ETTÄ TUET LUONNONSUOJELUA JÄSENYYDELLÄSI!
Tapaamisiin syyskokouksessa!

Terveisin, Kemiönsaaren luonto ry:n hallitus