Talko 24.4. 2013

Porukka

OBS FÅGELTORNET HAR RIVITS NER. PLATSEN ÄR I PRIVAT ANDVÄNDNING.

Femton medlemmar och aktiva fågelintresserade samlades
till talko vid  fågeltorn lördagen
den 27 april 2013. Fågeltornet och stigen till tornet skulle
förbättras. Arbetet inleddes förstås med fågelskådning i början
av stigen. Med hjälp av kikare och tubkikare observerades bland
annat en vårfågel och en storspov. Glimten av svart och vitt
fick alla att drömma om en vit stork. Under tiden kikade
Kaj Genberg på fåglar vid tornet tillsammans med vuxenistitutets
studerande och dit tog vi oss också med våra matsäckar. 

Efter kaffepaus med bullar fortsatte vi med själva arbetet.
Med Kaj som arbetsledare jobbade vi i det vackra soliga vårvädret.
Skyltarna och tornets nedersta delar täckta av lavar och mossor
borstades. De nedersta delarna grävdes fram ur jorden,
skyltarna målades om och informationstavlan fick en ny karta
samt bron över diket en rakare rygg. Fågelskådare kommer
säkert att uppskatta särskilt den öppnare vyn mot viken.
Tack vare den vänliga markägarens godkännande och en
yrkeskunnig skogshuggare är några träd nu fällda. Att fälla trädet
var inte så lätt som vi trodde men slutligen gav det efter med
hjälp av rep. Den arbetsrika och glada dagen med nya bekanta
avslutades klockan fem med kaffe och ett gruppfoto.

Tusen tack för hjälpen, deltagare!

 

Puun-tutkailu