Alla inlägg av Mohanjith Sudirikku Hannadige

Kimitoöns natur rf vädjan för att kommunens gamla skogar skyddas

22.2.2013 Kimitoöns natur rf vädjar till beslutsfattarna att merparten av de de över 80 år gamla skogarna, som Kimitoös kommun äger skulle skyddas. I skogsvårdsplanen fastslås att 42 % eller 30,2 ha av de här gamla skogarna ska kalhuggas och 4,6 ha av de 85-år gamla skogarna har redan kalhuggits.

Fortsätt läsa Kimitoöns natur rf vädjan för att kommunens gamla skogar skyddas

2012: Ekologiska Skogsbruksmetoderi Skötseln Av Skogar

Vi föreslår att kommunen Kimitoön och föreningen
Konstsamfundet:

  • går in för nya skogsvårdsplaner enligt principerna för ekologiskt skogsbruk.
  • förbinder sig till den internationella FCS-certifieringen.
  • helt avstår från kalavverkning på skogsområden i närheten av bosättning.
  • i kommunens skogsvård lägger huvudvikten på rekreation, god landskapsvård och naturhänsyn.

Vi föreslår att församlingen på Kimitoön:

  • gör avkall på kraven på ekonomisk vinst från det konventionella skogsbruket. Denna årliga vinst är förhållandevis liten.
  • I stället skulle man gå in för ett skogsbruk med tyngdpunkt på naturhänsyn och skogens rekreationsvärde.

Motion till Kimitoöns kommun:

Fortsätt läsa 2012: Ekologiska Skogsbruksmetoderi Skötseln Av Skogar

På jakt efter spår den 15.2. 2014

Eftersom det inte fanns snö, beslöt vi att förverkliga vår utflykt ’Djurspår’ i stövlar i stället för på skidor. I skogen och i kärret fanns det snö bara fläckvis, men litet spår och lämningar såg vi ändå, fastän omständigheterna att finna djurspår inte var gynnsamma. Förutom guiden deltog fyra entusiastiska naturskådare.Först gick vi längs skogskanten till den lilla skogspunkten mitt i Stormossen, där vi åt vår vägkost. Kärrnaturen förtrollade vandrarna med sin skönhet och det var lätt att vandra på den frusna mossen. Eftersom tiden (2 timmar) gick hastigt, beslöt vi att gå en extra runda till gammelskogen i Kulla.

Fortsätt läsa På jakt efter spår den 15.2. 2014

Galtarby fågeltorn

Den utmärkta stigen till fågeltornet är 600 meter lång. Njut av naturen, men du kommer väl ihåg allemansrätter och dess restriktioner.

lintutornin-kartta

 Observerade fågelarter 1991-2014

164 arter, 13 nya arter sedan 2004

Aftonfalk Punajalkahaukka Falco vespertinus
Backsvala Törmäpääsky Riparia riparia
Berglärka Tunturikiuru Eremophila alpestris
Bivråk Mehiläishaukka Pernis apivorus
Björktrast Räkättirastas Turdus pilaris
Blå kärrhök Sinisuohaukka Circus cyaneus
Blåkråka Sininärhi Coracias garrulus
Blåmes Sinitiainen Parus caeruleus
Bläsand Haapana Anas penelope
Bofink Peippo Fringilla coelebs
Brun kärrhök Ruskosuohaukka Circus aeruginosus
Brunand Punasotka Aythya ferina
Brushane Suokukko Philomachus pugnax
Buskskvätta Pensastasku Saxicola rubetra
Domherre Punatulkku Pyrrhula pyrrhula
Drillsnäppa Rantasipi Actitis hypoleucos
Dubbeltrast Kulorastas Turdus viscivorus
Duvhök Kanahaukka Accipiter gentilis
Dvärgbeckasin Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus
Dvärgmås Pikkulokki Larus minutus
Enkelbeckasin Taivaanvuohi Gallinago gallinago
Fasan Fasaani Phasianus colchicus
Fiskgjuse Kalasääski el Sääksi Pandion haliaetus
Fiskmås Kalalokki Larus canus
Fisktärna Kalatiira Sterna hirundo
Fjällvråk Piekana Buteo lagopus
Gluttsnäppa Valkoviklo Tringa nebularia
Gransångare Tiltaltti Phylloscopus collybita
Grågås Merihanhi Anser anser
Gråhäger Harmaahaikara Ardea cinerea
Gråsparv Varpunen Passer domesticus
Gråspett Harmaapäätikka Picus canus
Gråtrut Harmaalokki Larus argentatus
Gräsand Sinisorsa Anas platyrhynchos
Grönbena Liro Tringa glareola
Grönfink Viherpeippo Carduelis chloris
Grönsiska Vihervarpunen Carduelis spinus
Grönsångare Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix
Gulsparv Keltasirkku Emberiza citrinella
Gulärla Keltavästäräkki Motacilla flava
Gärdsmyg Peukaloinen Troglodytes troglodytes
Gök Käki Cuculus canorus
Göktyta Käenpiika Jynx torquilla
Havstrut Merilokki Larus marinus
Havsörn Merikotka Haliaeetus albicilla
Hornuggla Sarvipöllö Asio otus
Hussvala Räystäspääsky Delichon urbicum
Hämpling Hemppo Carduelis cannabina
Jorduggla Suopöllö Asio flammeus
Kaja Naakka Corvus monedula
Kanadagås Kanadanhanhi Branta canadensis
Klippduva Kesykyyhky Columba livia
Knipa Telkkä Bucephala clangula
Knölsvan Kyhmyjoutsen Cygnus olor
Koltrast Mustarastas Turdus merula
Korp Korppi Corvus corax
Kricka Tavi Anas crecca
Kråka Varis Corvus corone
Kungsfågel Hippiäinen Regulus regulus
Kungsörn Maakotka Aquila chrysaetos
Kärrsnäppa Suosirri Calidris alpina
Kärrsångare Luhtakerttunen Acrocephalus palustris
Ladusvala Haarapääsky Hirundo rustica
Ljungpipare Kapustarinta Pluvialis apricaria
Lärkfalk Nuolihaukka Falco subbuteo
Lövsångare Pajulintu Phylloscopus trochilus
Mindre korsnäbb Pikkukäpylintu Loxia curvirostra
Mindre strandpipare Pikkutylli Charadrius dubius
Mindre sångsvan Pikkujoutsen Cygnus columbianus
Mosnäppa Lapinsirri Calidris temminckii
Näktergal Satakieli Luscinia luscinia
Nötkråka Pähkinähakki Nucifraga caryocatactes
Nötskrika Närhi Garrulus glandarius
Ormvråk Hiirihaukka Buteo buteo
Orre Teeri Tetrao tetrix
Ortolansparv Peltosirkku Emberiza hortulana
Pilfink Pikkuvarpunen Passer montanus
Pilgrimsfalk Muuttohaukka Falco peregrinus
Ringduva Sepelkyyhky Columba palumbus
Ringtrast Sepelrastas Turdus torquatus
Rosenfink Punavarpunen Carpodacus erythrinus
Råka Mustavaris Corvus frugilegus
Rödbena Punajalkaviklo Tringa totanus
Rödhake Punarinta Erithacus rubecula
Rödspov Mustapyrstökuiri Limosa limosa
Rödstjärt Leppälintu Phoenicurus phoenicurus
Rödstrupig piplärka Lapinkirvinen Anthus cervinus
Rödvingetrast Punakylkirastas Turdus iliacus
Rördrom Kaulushaikara Botaurus stellaris
Rörhöna Liejukana Gallinula chloropus
Rörsångare Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus
Salskrake Uivelo Mergellus albellus
Silltrut Selkälokki Larus fuscus
Silvertärna Lapintiira Sterna paradisaea
Skata Harakka Pica pica
Skedand Lapasorsa Anas clypeata
Skogsduva Uuttukyyhky Columba oenas
Skogssnäppa Metsäviklo Tringa ochropus
Skrattmås Naurulokki Larus ridibundus
Skräntärna Räyskä Sterna caspia
Skäggdopping Silkkiuikku Podiceps cristatus
Skäggmes Viiksitimali Panurus biarmicus
Skärpiplärka Luotokirvinen Anthus petrosus
Smalnäbbad simsnäppa Vesipääsky Phalaropus lobatus
Småfläckig sumphöna Luhtahuitti Porzana porzana
Smålom Kaakkuri Gavia stellata
Småskrake Tukkakoskelo Mergus serrator
Småspov Pikkukuovi Numenius phaeopus
Småtärna Pikkutiira Sterna albifrons
Snatterand Harmaasorsa Anas strepera
Snösparv Pulmunen Plectrophenax nivalis
Sotvingad mås Nokisiipilokki Larus atricilla
Sothöna Nokikana Fulica atra
Sparvhök Varpushaukka Accipiter nisus
Sparvuggla Varpuspöllö Glaucidium passerinum
Spillkråka Palokärki Dryocopus martius
Stare Kottarainen Sturnus vulgaris
Stenfalk Ampuhaukka Falco columbarius
Stenknäck Nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes
Stenskvätta Kivitasku Oenanthe oenanthe
Stjärtand Jouhisorsa Anas acuta
Storlom Kuikka Gavia arctica
Storskarv Merimetso Phalacrocorax carbo
Storskrake Isokoskelo Mergus merganser
Storspov Isokuovi Numenius arquata
Strandskata Meriharakka Haematopus ostralegus
Större hackspett Käpytikka Dendrocopos major
Större skrikörn Kiljukotka Aquila clanga
Större strandpipare Tylli Charadrius hiaticula
Svarthakedopping Mustakurkku-uikku Podiceps auritus
Svartpannad törnskata Mustaotsalepinkäinen Lanius minor
Svartsnäppa Mustaviklo Tringa erythropus
Svartvit flugsnappare Kirjosieppo Ficedula hypoleuca
Sånglärka Kiuru, leivonen Alauda arvensis
Sångsvan Laulujoutsen, joutsen Cygnus cygnus
Sädesärla Västäräkki Motacilla alba
Sädgås Metsähanhi Anser fabalis
Sävsparv Pajusirkku Emberiza schoeniclus
Sävsångare Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus
Talgoxe Talitiainen Parus major
Talltita Hömötiainen Parus montanus
Taltrast Laulurastas Turdus philomelos
Tofsmes Töyhtötiainen Parus cristatus
Tofsvipa Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus
Tornfalk Tuulihaukka Falco tinnunculus
Tornseglare Tervapääsky Apus apus
Trana Kurki Grus grus
Trastsångare Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus
Trädgårdssångare Lehtokerttu Sylvia borin
Trädpiplärka Metsäkirvinen Anthus trivialis
Törnskata Pikkulepinkäinen Lanius collurio
Törnsångare Pensaskerttu Sylvia communis
Varfågel Isolepinkäinen Lanius excubitor
Vattenrall Luhtakana Rallus aquaticus
Vigg Tukkasotka Aythya fuligula
Vit stork Kattohaikara Ciconia ciconia
Vitkindad gås Valkoposkihanhi Branta leucopsis
Årta Heinätavi Anas querquedula
Ägretthäger Jalohaikara Egretta alba
Ängshök Niittysuohaukka Circus pygargus
Ängspiplärka Niittykirvinen Anthus pratensis
Ärtsångare Hernekerttu Sylvia curruca

Fortsätt läsa Galtarby fågeltorn