Alla inlägg av Mohanjith Sudirikku Hannadige

Kimitoöns natur rf vädjan för att kommunens gamla skogar skyddas

22.2.2013 Kimitoöns natur rf vädjar till beslutsfattarna att merparten av de de över 80 år gamla skogarna, som Kimitoös kommun äger skulle skyddas. I skogsvårdsplanen fastslås att 42 % eller 30,2 ha av de här gamla skogarna ska kalhuggas och 4,6 ha av de 85-år gamla skogarna har redan kalhuggits.

Fortsätt läsa Kimitoöns natur rf vädjan för att kommunens gamla skogar skyddas

2012: Ekologiska Skogsbruksmetoderi Skötseln Av Skogar

Vi föreslår att kommunen Kimitoön och föreningen
Konstsamfundet:

  • går in för nya skogsvårdsplaner enligt principerna för ekologiskt skogsbruk.
  • förbinder sig till den internationella FCS-certifieringen.
  • helt avstår från kalavverkning på skogsområden i närheten av bosättning.
  • i kommunens skogsvård lägger huvudvikten på rekreation, god landskapsvård och naturhänsyn.

Vi föreslår att församlingen på Kimitoön:

  • gör avkall på kraven på ekonomisk vinst från det konventionella skogsbruket. Denna årliga vinst är förhållandevis liten.
  • I stället skulle man gå in för ett skogsbruk med tyngdpunkt på naturhänsyn och skogens rekreationsvärde.

Motion till Kimitoöns kommun:

Fortsätt läsa 2012: Ekologiska Skogsbruksmetoderi Skötseln Av Skogar

På jakt efter spår den 15.2. 2014

Eftersom det inte fanns snö, beslöt vi att förverkliga vår utflykt ’Djurspår’ i stövlar i stället för på skidor. I skogen och i kärret fanns det snö bara fläckvis, men litet spår och lämningar såg vi ändå, fastän omständigheterna att finna djurspår inte var gynnsamma. Förutom guiden deltog fyra entusiastiska naturskådare.Först gick vi längs skogskanten till den lilla skogspunkten mitt i Stormossen, där vi åt vår vägkost. Kärrnaturen förtrollade vandrarna med sin skönhet och det var lätt att vandra på den frusna mossen. Eftersom tiden (2 timmar) gick hastigt, beslöt vi att gå en extra runda till gammelskogen i Kulla.

Fortsätt läsa På jakt efter spår den 15.2. 2014