Toimintakertomus 2018

KEMIÖNSAAREN LUONTO RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2018

 1. Yhdistys – Föreningen

Kemiönsaaren luonto ry on Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paikallisyhdistys, jonka kotipaikka on Kemiönsaari. Jäseniä yhdistyksessä on 41 jotka ovat NoMin jäseniä ja 54 Sll:n jäseniä, yhteensä 95.

Hallituspiti vuoden aikana12 kokousta, joista osa oli sähköisiä kokouksia.

Vuoden 2018 hallituksen kokoonpano oli

 • Ritva Kovalainen, puheenjohtaja
 • Pälvi Hannonen, varapuheenjohtaja
 • Mirka Muukkonen, sihteeri
 • Miia Jylhä
 • Katarina Forsell
 • Gunilla Avellan
 • Kurt Andersson, varajäsen
 • Amanda Vikman

Rahastonhoitajana toimi Lea Räisänen.

Toiminnantarkastajanatoimi Pekka Turunen

 1. Jäsentapaamiset – Medlemsträffar

Kevätkokous pidettiin maanantaina 2.4. klo 18:00 Taalintehtaalla Ruukin Saunalla (Puistotie 2). Kokousta edelsi patikkaretki Senatsbergetin laavulle. Kokouksen osallistujamäärä oli 12.

Syyskokous pidettiin 25.11. klo 16:00 Sagalundissa. Museotie 1, 25700 Kemiö. Kokouksen osallistujia oli 15.

Kokouksen jälkeen biologi Raija Marja-aho kertoi kuvin ja sanoin Kemiönsaaren luonto ry:n retkestä Närängänvaaran luonnonmetsään lokakuussa 2018.

3. Retket – Utflykter

 METSÄJUHLA 19.5.2018
Kemiönsaaren luonto juhlisti metsien suojelua Kemiönsaarella Kullan luonnonsuojelualueelle lauantaina 19.5.2018.
Ohjelmassa oli musiikkia, kaunopuheita, metsänhenkiä, kuoroesitys, korpigalleria sekä kuljeskelua keväisen metsässä. Tilaisuudessa jaettiin myös Kemiönsaaren luonnon ympäristötekopalkinto Koneen Säätiölle Kullan metsän suojelusta.
Juhlat jatkuivat illemmalla Storfinnhovan metsäkylässä savusaunalla. Juhlaan osallistui n. 60 henkeä.

OHJELMA
13:00 ohjelma alkoi metsäaukiolla, jossa oli tarjolla virvoketta ja pientä purtavaa.
Metsän kutsu: Fanni Lastumäki, pasuuna
Alkusävelet: Iina Marja-aho ja Elina Seppänen
Kuinkas kaikki kävikään: Panu Kunttu
Palkintopuheita

Ääniteos Kulla-Stormossenin metsään Lasse Tennanderin laulua “Allt detta orörda vackra” mukaillen: L’ö kuoro.

13:40 polkuja metsässä:
Havumetsän huuma [800 m]
– Täynnä toivoa se viheriöi, ikimetsän kuvia: Ritva Kovalainen.
– Maahinen: Vili Korkkula

Vesireitti [200 m]
–Tapio, metsänherra: Ilkka Hautala

Suon tuoksu [600 m]:
˜15:00 viuluduo Räme-estradilla: Iina Marja-aho ja Elina Seppänen

Tapahtumaa tukivat Suomen luonnonsuojelun säätiön Itämerirahasto, Ekokem ja Kemiönsaaren Kunta

Retki Närängänvaaran ikimetsään 14.-20.10.2018
Kemiönsaaren luonto järjesti retken kuusamolaiseen Närängänvaaran aarniometsään. Närängän metsä on yksi upeimmista luonnontilaisista metsistä Suomessa ja Närängänvaaran kupeella on metsähallituksen omistama erämaatila, jonka yhdistys vuokrasi tukikohdaksi. Retkellä tutustuttiin alueen monipuoliseen suo- ja metsäluontoon. Osallistujia oli 9 ja oppaana toimi Ritva Kovalainen.

Pimeäretki 10.11.2018

Kemiönsaaren Luonto ry järjesti retken pimeää pelkääville ja pelkäämättömille aikuisille. Retki oli osa Taalintehtaalla järjestettävää mÖrkö-festivaalia. Moniaistisella pimeäretkellä tutustuttiin pimeyteen Taalintehtaan metsien varjoissa.
Oppaana Sanna-Mari Kunttu. Opastuskieli oli suomi ja opastus oli maksuton. Osallistujia oli 13.

 1. Vieraslajitalkoot – Volontärarbete mot främmande arter

Kemiönsaaren luonto ry on vuodesta 2014 järjestänyt kurtturuusutalkoita ulkosaariston luodoilla, ja osa kasvustoista on saatu pysyvästi hävitettyä. Vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan oli kirjattu tavoitteeksi yhteensä 4 talkoopäivää, jotka kaikki toteutuivat. Talkoisiin osallistui kahtena päivänä 3 henkeä ja kahtena päivänä 2 henkeä. Päivien aikana tehtiin kontrollikäynnit jo aiemmin torjutuilla kohteilla sekä jatkettiin jo aloitettujen kohteiden torjuntaa. Lisäksi aloitettiin esiintymien torjuntatyöt neljän uuden kasvuston osalta Kuggskärissä. Torjuntametodina käytettiin pressuttamista niillä kohteilla, missä se oli maaston kannalta soveliasta. Kuluihin (mm. pressut, työvälineet, venematkat, talkootarjoilut) oli budjetoitu 2200 euroa, ja kulut toteutuivat lähes suunnitelman mukaan: 2172,11 euroa. 440 € saatiin toiminta-avustuksena Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiriltä. ELY:n Saariston ympäristönhoidon avustus kattoi loput kustannuksista. Talkoiden koordinoinnista vastasi Panu Kunttu & Sanna-Mari Kunttu.

 1. Ympäristöpalkinto – Miljögärning

Joka toinen vuosi jaettavalla tunnustuksella yhdistys kiittää yhteisen ympäristömme ja luonnon elinvoimaisuuden hyväksi paikkakunnalla tehdyistä toimista.
Kemiönsaaren luonnon ympäristöpalkinto myönnettiin Koneen Säätiölle Kullan metsässä järjestetyssä Metsäjuhlassa 19.5.2018. Tunnustuksen vastaanotti Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hanna Nurminen.

Koneen Säätiö perusti vuoden 2017 loppulla uuden Kullan luonnonsuojelualueen Kemiönsaarelle. Noin 130 hehtaarin alue nimettiin läheisen Kullan kylän mukaan.
Kullan suojelualueen perustaminen on merkittävä luonnonsuojeluteko. Itsenäisyyden juhlavuoden suojelukampanjassa toteutettuna, se sitoutti suojelutoimiin myös Metsähallituksen, joka vastineeksi rauhoitti läheisen Kivarnäsin alueen. Näiden väliin jäävän jo rauhoitetun Stormossenin suoalueen kanssa yhtenäisen suojelualueen pinta-ala nousi täten 350 hehtaariin.

Kullan metsän arvokkain osa on reilun 20 hehtaarin kokoinen monimuotoisia elinympäristöjä sisältävä kuusikko, joka on useiden uhanalaisten lajien turvapaikka. Vaikka osa uusien suojelualueiden metsistä ja soista on ojitusten, avohakkuiden ja maanmuokkausten

vuoksi biotooppeina köyhtynyt, on monimuotoisuudella rauhoitusten myötä mahdollisuus palautua ja ennallistamistoimin eheytymistä voidaan myös jouduttaa.

 1. Osallistuminen Norpakseen

Kemiönsaaren luonto tuotti Norpas Festivaaleille 3.-4.8.2018 Taalintehtaalle Ilkka Hautalan ja Lila Jokelinin esityksen Karhu. Yhdistys keräsi tapahtumassa myös nimiä viiden luonnonsuojelujärjestöjen yhteiseen Avohakkuut historiaan- kansalaisaloitteeseen. Kansalaisaloite keräsi valtakunnallisesti tarvittavan yli 50 000 nimeä edeten siten eduskunnan käsittelyyn.

7. Aloitteet ja kannanotot – Motioner och ställningstaganden

 • Yhdistys on seurannut keskustelua ja ottanut kantaa mm. Konstsamfundetin metsien hakkuisiin koskien Purunpään ja Taalintehtaan alueita. Yhdityksen edustaja on osallistunut Konstsamfudetin koolle kutsumiin metsäkeskusteluihin Söderlångvikissa ja ehdottanut metsien suojelua ja retkeilyn kehittämistä. 14.9. pidetyssä kokouksessa Konstsamfundet ilmoitti hakevansa Metso- suojeluohjelmassa suojeltavaksi 200 hehtaaria Purunpäästä. Alueen suojelu on ollut Kemiönsaaren luonto ry:n agendalla jo vuosia ja uutinen oli yhdistykselle suuri ja iloinen asia!

8. Muu toiminta – Övrig verksamhet

Kemiönsaaren luonto osallistui Suomen luonnon päivänä 25.8.2018 Suomen luonnonsuojeluliiton 80-vuotisjuhliin Turussa.

Tapahtuman yhteydessä yhdistys osallistui myös Natur och Miljön järjestämään tilaisuuteen, jossa tehtiin tuttavuutta muiden rannikkoseudun ruotsinkielisten paikallisyhdistysten toimintaan.

Kemiönsaaren luonto isännöi Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n sääntömääräistä syyskokousta, joka pidettiin 17.11.2017 Kemiönsaarella Söderlångvikin kartanolla.

Kemiönsaaren luonto ry esitteli toimintaansa ja opasti kokousväelle retken lähialueen rantametsään.

 9. Tiedotus – Information

 • Yhdistys tiedotti jäsenille toiminnastaan sähköisellä jäsenkirjeellä kaksi kertaa vuoden aikana.
 • Nettisivuja ylläpidettiin.
 • Kemiönsaaren luonnon Facebook-ryhmässä on 545 jäsentä.
 • Yhdistys oli toiminnallaan esillä mm. Annonsbladetissa, Yle –Åbolandissa, ÅU:ssa ja Turun sanomissa.