Kemiönsaaren luonto Örö

Medlemsbrev 2/2015

Hej, Kimitoöns natur rf:s medlem!

KALLELSE TILL HÖSTMÖTET 8.12.2015 KL 19.30

 Medlemmarnas stadgeenliga höstmöte hålls tisdagen den 8.12. kl 19.30 i Kimito i Oskarssalen i Sagalunds huvudbyggnad, Museivägen 7.

Före det egentliga mötet får vi njuta av redaktören, fotografen och författaren Lasse Kylänpääs föredrag. Kylänpää, som bor i Salo och på Kimitoön, berättar om sin bok Linnuntie (Maahenki, 2015) som kommit ut denna höst. I boken får man resa med flyttfåglar, som är bekanta från diverse ordspråk, genom Europa ända till Sydafrika. Efter föredraget, före själva mötet, dricker vi kaffe.

På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vi besluter om nästa års verkasamhet och medlemsavgift och vi väljer styrelsens nya medlemmar som efterträder de som är i tur att gå ur styrelsen. Det är av största vikt för verksamhetens fortsättning att få med nya frivilliga, som är intresserade av föreningens verksamhet. Verksamheten är frivillig och även de aktiva medlemmarna gör sitt föreningsarbete frivilligt.

Agenda Höstmötet_Syyskokous 2015 (PDF)

Är du intresserad av att komma med? Eller vill du på något annat sätt delta i  naturskyddsarbete? Just nu är rätta tiden att anmäla sig, för det är nu vi besluter om nästa års verksamhet! Ta kontakt via e-post [email protected]och/eller delta i höstmötet.

Alla som är intresserade av Kimitoöns natur är hjärtligt välkomna!

FJOLÅRETS VERKSAMHET

När man ser tillbaka på föreningens verksamhet i fjol kan man se att förra året var ganska arbetsamt. Det blev säkert en hel del ogjort och viktiga saker har eventuellt gått förbi utan att föreningen reagerat, men med hänsyn till nuvarande resurser anser jag att vi lyckats med vår uppgift riktigt bra. Själv kommer jag speciellt att minnas Vilda blommornas utflykt till Örö och höstens talkodagar för att bekämpa främmande växtarter samt deltagandet i skördemarknaden i Dalsbruk. Det har varit intressant att diskutera med föreningens medlemmar och med andra av naturskydd intresserade människor om skärgårdsnaturen och om t ex vikten av att bevara gamla skogar. Det har varit lärorikt att ha fått bekanta sig med takorganisationen Natur och Miljö och med aktörer inom Finlands Naturskyddsförbund. Även utbyte av erfarenheter med grannföreningen SSLY (Salon Seudun Luonnonsuojeluyhdistys) har varit nyttigt. Det är oerhört glädjande att så många privatpersoner och andra aktörer tack vare olika former av samarbete har tagit kontakt, även om vi inte alltid haft möjlighet att ta tag i alla förslag som kommit in. Föreningens Facebook grupp har vuxit stadigt och det har visat sig att den fungerar ypperligt som kanal för att dela erfarenheter och bilder samt för att ställa frågor beträffande föreningens verksamhetsområde.

 Under det gångna året har föreningen följt diskussionen kring och tagit ställning till bl a avverkning av Konstsamfundets skogar i Purunpää och Dalsbruk. Föreningen har även lämnat in en påminnelse angående Dalsbruks hamns generalplan och Sibelco Oy Ab:s miljötillståndsansökan för stenbrott och brytningsområde som planeras vid stranden till Lemnästräsket. Vi har också vädjat till Tekniska nämnden att den bör skydda skogsområden som kommunen äger (Lillträsket, Kulla och Stormossen). Med de här ställningstagandena vill föreningen inverka på att värdefulla naturområden och även områden med särskild betydelse för rekreation bevaras.

En annan viktig sak är miljöpriset som föreningen delar ut vartannat år och som den 30.9. överäktes åt Skärgårdshavets naturcenter Blåmusslan för sitt arbete inom miljöfostran. Att ge priset åt en stängningshotad instans fick även mycket uppskattad uppmärksamhet i media.

Jag vill i det här sammanhanget tacka föreningens aktiva medlemmar för tiden de gett och kunnandet de delat med sig av. Tillsammans är vi starkare.

Tack för att du understöder naturskyddsverksamheten med ditt medlemskap!

Kom ihåg att även i fortsättningen följa med våra meddelanden på hemsidorna och i Facebook. Vi skickar även e-post angående utfärder och evenemang.

Ses på höstmötet!

Med vänliga hälsningar,
Anna Schauman
ordförande för Kimitoöns Natur rf

Foto: Anna Schauman