Save Purunpää – Save Masugnsskogen

Kemiönsaaren luonto ry tukee kemiönsaarelaisten kampanjaa, jossa pyritään vaikuttamaan Purunpään ja Taalintehtaan metsien käyttöön. Kemiönsaaren luonto ry on jo tarjonnut asiantuntija-apuaan Konstsamfundetille, jotta päätös metsien suojelemiseksi helpottuisi. Lisäksi yhdistys on pyrkinyt vaikuttamaan kuntaan, jotta kunnasta saataisiin tukea merkittävien metsäaluiden suojelemiseksi. Purunpään ja Taalintehtaan Masugnsskogen ovat suojelullisesti ja virkistyskäytön kannalta merkittäviä.

Konstsamfundet omistaa Kemiönsaarella noin 6000 hehtaaria metsää, joka on yli 10 % koko Kemiönsaaren pääsaaren pinta-alasta. Suurella metsätoimijalla on myös suurempi vastuu ottaa huomioon laajojen päätehakkuden vaikutukset. Päätehakkuut muuttavat maisemaa, vaikuttavat pienilmastoihin ja luonnon monimuotoisuuden säilymiseen. Lisäksi päätehakkuut vaikuttavat asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden mahdollisuuksiin virkistäytyä.

Purunpään tai Masugnsskogenin hakkuille on vaihtoehtoja, joista saa myös taloudellista korvausta. Molemmat kohteet ovat suojelukelpoisia metsiä, joista saa suojelukorvausta. Lisäksi päätehakkuiden vaihtoehtona on metsän jatkuvan kasvatuksen menetelmä.

Lue lisää kampanjasta ja miten voit vaikuttaa:

http://savepurunpaa.blogspot.fi/

Kuvat Taalintehtaalta: Sanna-Mari Kunttu