Kimitoöns Natur rf överräcker föreningens miljöpris 2015 till Skärgårdshavets naturum Blåmusslan

Kimitoöns Natur rf har vartannat år sedan år 2007 överräckt ett miljöpris. Priset är ett erkännande till en sammanslutning eller en person, som har ökat trivseln i näromgivningen eller bidragit till bevarandet av en renare eller rikare natur på vår hemö.

I år premierar Kimitoöns Natur rf Skärgårdshavets naturum Blåmusslan med miljöpriset för år 2015. Diplomet överräckdes åt kundrådgivare Bodil Rehn, som arbetat på naturumet i Kasnäs under nästan hela dess verksamhetshistoria den 30.9 klockan 11.

_MG_9540
Pentti Vähätalo, Bodil Rehn och Teija Puranen

kly diplomi 2015

Motiveringarna till utmärkelsen är det långsiktiga miljöfostrande arbete som gjorts vid Blåmusslan. Blåmusslans naturum är det enda upplysningscentrum som presenterar Skärgårdshavet för den stora allmänheten – Skärgårdshavet, som är en av de mest enastående naturobjekten i Finland.

Naturumets mångsidiga utställningar erbjuder möjlighet att gratis bekanta sig med skärgårdsnaturen både ovan och under vattenytan. Utställningen med skärgårdskultur, naturfotografier och naturinspirerad fotokonst har också utgjort en del av naturumets verksamhet. Senaste sommar gjorde naturklubben Apollo barnen bekanta med naturens hemligheter. I boktornet finns en heltäckande samling skärgårds- och naturkunskap. I naturumet finns möjlighet att få sakkunniga råd om utfärder förutom i Skärgårdshavet också till andra naturobjekt i Sydvästra Finland.

I Blåmusslan har Skärgårdshavets nationalpark och skärgårdsnatur årligen presenterats för tusentals besökare i över 20 års tid. Skärgårdshavets naturum Blåmusslan har varit en av Kimitoöns viktigaste enskilda turistobjekt. Naturumet besöks av skol- och lägerskolegrupper, båtfolk, lokalbefolkning, sommargäster och turister från fastlandet .

Skärgårdshavets naturum Blåmusslan upprätthåller Forststyrelsens naturservice. Kimitoöns Natur rf är allvarligt bekymrad för de planer, som har framförts i offentligheten om att Forststyrelsen planerar stänga naturumet Blåmusslan. Naturumets verksamhet i Blåmusslan är således för tillfället hotad och naturumets öde torde avgöras under hösten.

Kimitoöns Natur rf vädjar till Forststyrelsen att verksamheten bevaras och hoppas att den istället utvecklas och görs ännu mera attraktiv. Föreningen anser att det värdefulla miljöfostrande arbetet i Blåmusslan och arbetet att presentera den enastående skärgårdsnaturen åtminstone bör fortsätta också i framtiden och att staten bör satsa ännu mera på verksamheten i naturumet. Havsnaturen är en av Forststyrelsens centrala tyngdpunkter. Naturumet är också en förbindelse från Kimitoön till det nationella nätverket av nationalparker och till nätverket av sakkunniga inom natur- och exkursionsverksamhet.

Verksamheten för bevarandet av hållbar utveckling, uppskattning av naturen och mångfalden är viktig med tanke på framtiden och Blåmusslan är en central del i detta miljöfostrande arbete på Kimitoön. Tack!

_MG_9582Ville Laitinen, Bodil Rehn och parkchef Hanna Ylitalo

Fotona: Pekka Turunen, Tårtan: Piia Petäjäjärvi

_MG_9554