Kimitoöns natur rf vädjan för att kommunens gamla skogar skyddas

22.2.2013 Kimitoöns natur rf vädjar till beslutsfattarna att merparten av de de över 80 år gamla skogarna, som Kimitoös kommun äger skulle skyddas. I skogsvårdsplanen fastslås att 42 % eller 30,2 ha av de här gamla skogarna ska kalhuggas och 4,6 ha av de 85-år gamla skogarna har redan kalhuggits.

De här skogarna är idag omåttligt värdefulla med tanke på naturens mångfald och rekreationsvärde och de inkomster från hyggena, som kommunen får är obefintliga. Därför är det mot allt förnuft att hugga dessa åldrande skogar. Skyddet av gamla skogar är också ett speciellt bekymmer för statsmakten.

Kimitoöns natur rf vädjar för bevarandet av framför allt skogarna i Kulla, Bofallsberget och Lillträsket, som finns nära intill varandra och färeslår att skogsägorna på hela området i framtiden skulle utvecklas till ett rekreations- och naturskyddsområde.

De föreslagna skogsområdena gränsar till statens skyddsområde Stormossen, samt ligger nära Lillträsket och Björkboda träsk. Dessutom finns det ett förslag om skydd av Skogsforskningscentralens tidigare marker på 34 ha ovanstående områden. Tillsammans stöder de olika planerna utvecklandet av området till en fantastisk framtida rekreations- och naturskyddshelhet, som absolut inte får förstöras genom att nu kalhugga de bästa delarna.

Mera information finns i PDF ”Våra gemensamma skogar”.