Kemiönsaaren luonto ry vetoaa kunnan vanhojen metsien säilyttämiseksi

22.2.2013 Kemiönsaaren luonto ry vetoaa päättäjiin, että valtaosa Kemiönsaaren kunnan omistamien yli 80-vuotiaista metsistä säilytettäisiin. Näistä iäkkäistä metsistä 42 % eli 30,2 ha on metsäsuunnitelmassa määrätty avohakattavaksi ja ainakin 4,6 hehtaaria 85-vuotiasta metsää on jo avohakattu.

Koska metsät ovat tänä päivänä luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kannalta mittaamattoman arvokkaita ja kunnalle hakkuista koituvat tulot olemattomat, on näiden varttuneiden metsien hakkuu järjenvastaista. Vanhojen metsien suojelu on myös valtiovallan erityinen huolenaihe.

Kemiönsaaren luonto ry vetoaa ennen kaikkea toistensa läheisyydessä sijaitsevien Kullan ja Bofallsbergetin sekä Lillträsketin metsien säästämiseksi ja ehdottaa, että koko alueen metsäomaisuutta alettaisiin tulevaisuudessa kehittää virkistys- ja luonnonsuojelualueina.

Vetoomuksessa ehdotetut metsäalueet rajoittuvat valtion suojeleman Stormossenin, sekä Lillträsketin ja Björkboda -järven läheisyyteen. Sen lisäksi alueelta on esitetty suojeltavaksi Metsäntutkimuslaitoksen entisiä maita 34 hehtaaria. Yhdessä hankkeet tukevat alueen kehittämistä upeaksi tulevaisuuden virkistys- ja suojelualuekokonaisuudeksi, jota ei missään nimessä pidä tuhota avohakkaamalla nyt sen parhaita osia.

Lisätietoa tästä pdf:stä ”Yhteinen metsämme”.