Händelser år 2006

Utfärd med första vårtecken i naturen 18.3. 2006

Utfärd med Catrin Ilmoni ja Viveka Nordman lördag 18.3. hade teman djurspår.

Uggleutfärd 20.3. 2006

Guiden var Kaj Genberg

Vårmöte 28.3. 2006

Efter vårmötet talade Gerd Söderhålm från föreningen Kvinnor för Fred .

NoM fördundsmöte 13.5. 2006

Den 13.5. höll Natur och Miljö sitt förbundsmöte/
årsmöte i samarbete med vår förening i Westers i Kila.

De vilda Blommornas Dag 18.6. 2006

Trubaduren Camilla Ståhle

kukka206

Höstmöte 11.12 2006

Höstmötet var i Ytterkulla skola i Dragsfjärd.

Vogt_-ja-naisia

esitelmaa-kuunnellaan