Händelser år 2005

Talko vid fågeltornet i Galtarby 4.4.  2005

Vi röjde friare sikt från fågeltornet ut mot Galtarbyviken och förbättrade märkningen av stigen till tornet. Det var en fin kväll med det lokala tranparet redan på plats, tillsammans med ett sångsvanspar, 12 grågäss och en vitkindad gås. Två okända fåglar hann smita förbi in i vassen innan någon reagerade, kunde det möjligen ha varit två rördrommar?? (kaulushaikara) årets fågelart enligt BirdLife Finland.

Vårtecken-exkursion i Dalsbruk 7. 5. 2005

I det något kyliga och tidvis mulna vädret samlades ett 20-tal deltagare vid masugnen i Dalsbruk den 7.5. på lördag.  Vi gick runt 1 km:s naturstigen förbi de ovanligt grova klibbalarna nära dammen. Där sågs och hördes den sällsynta mindre hackspetten som häckar i området. Vid bäcken nära pumphuset växte den giftiga kvesveden – en av våra få förvedade klängväxter. Sedan gick endel ut på gungflyets gångbräden och bekantade sig med kärrväxter. Det hela avslutades med pick-nick på en klippa bland tjärblomster och äkta johannesört. Deltagarna fann naturstigen intressant, men ansåg också att den kunde vidareutvecklas med t.ex. en slinga upp på Norrbacksbergen
med den magnifika havsutsikten

De vilda blommornas dag 19.6. 2005

De vilda blommornas dag firades i Hitis med 25 deltagare. Guidar var Catrin Ilmoni och Viveka Nordman.

hiittinen

Excursion till Höglandet 3.9. 2005

En strålande höstdag, den 3:e september, företog vi en exkursion till Höglandet, en halvtimmes båtfärd från Kimitoön i Skärgårdshavets
nationalpark. Det natursköna landskapet på Höglandet hålls öppet genom fårbete. Vi kunde avnjuta varierande skogs- och havsnatur, naturstig och en trivsam lägereld. Otaliga flyttfåglar var i rörelse.
17 vuxna och 6 barn deltog i den lyckade utfärden.

kuikka ………. 1 … storlom
silkkiuikku …. 12 … skäggdopping
merimetso ….. 120 … storskarv
harmaahaikara … 4 … grå häger
kyhmyjoutsen … 30 … knölsvan
merihanhi ….. 265 … grågås
haapana ……. 240 … bläsand
sinisorsa ……. 5 … gräsand
jouhisorsa ….. 16 … stjärtand
haahka …….. 550 … ejder
pilkkasiipi ….. 5 … svärta
telkkä ……… 17 … knipa
isokoskelo …… 7 … storskrake
mehiläishaukka .. 2 … bivråk
merikotka ……. 7 … havsörn
sinisuohaukka … 2 … blå kärrhök
varpushaukka … 63 … sparvhök
nuolihaukka ….. 2 … lärkfalk
kapustarinta …. 3 … ljungpipare
tundrakurmitsa .. 1 … kustpipare
suosirri …….. 1 … kärrsnäppa
valkoviklo …… 1 … gluttsnäppa
rantasipi ……. 3 … drillsnäppa
kalalokki ……. 4 … fiskmås
harmaalokki …. 45 … gråtrut
merilokki …… 25 … havstrut
sepelkyyhky ….. 2 … ringduva
käki ………… 1 … gök
haarapääsky …. 12 … ladusvala
keltavästäräkki . 1 … gulärla
västäräkki …… 8 … sädesärla
punarinta ……. 2 … rödhake
räkättirastas … 2 … björktrast
laulurastas ….. 2 … taltrast
tiltaltti ……. 1 … gransångare
hippiäinen …… 3 … kungsfågel
harmaasieppo …. 1 … grå flugsnappare
sinitiainen ….. 1 … blåmes
talitiainen ….. 1 … talgoxe
varis ………. 30 … kråka
korppi ………. 6 … korp
peippo ……… 20 … bofink
viherpeippo ….. 2 … grönfink
vihervarpunen .. 12 … grönsiska