Kimitonejdens Naturskyddsförenings Miljöpris 2007 tilldelas Kepa Tromp för Daphnia-projektet

Kimitonejdens Naturskyddsförenings Miljöpris 2007 tilldelas
Kepa Tromp för Daphnia-projektet, dvs medborgarrörelsen för
förbättrande av tillståndet i Dragsfjärden.Medborgarrörelsen
Daphnia blev till på hennes initiativ och har redan under detta
första år satt igång konkreta åtgärder och informationskampanjer, fått sakkunnigt stöd. Sjöns tillrinningsområde omfattar 20 km2 och hela denna landareal med bosättning påverkar sjöns framtida utveckling.