Kaikki kirjoittajan Ritu artikkelit

Susireviirityöryhmä Kemiönsaarelle

Koska Kemiönsaarelle  on asettunut susipariskunta, joka on jo kahtena vuonna tehnyt pentuja, on Suomen riistakeskuksen toiveiden mukaista perustaa saarelle riistakeskuksen koordinoima työryhmä. Sen keskeisenä tehtävänä on keskustella ja välittää paikallisten tahojen kesken tietoa sudesta ja susireviiristä ja tuoda paikallista näkökulmaa tiedoksi riistahallinnolle. Tavoitteena on myös pyrkiä vähentämään sudesta aiheutuvia haittoja ennaltaehkäisevin toimenpitein. Valtakunnallisena koordinaattorina toimii erikoissunnittelija Mari Lyly.

Suomen riistakeskuksen riistasuunnittelija Jörgen Hermansson kertoi Kemiönsaaren susireviirin tilanteesta parilta edelliseltä
lisääntymiskaudelta. DNA-keräys on sujunut hyvin yhteistyössä eri tahojen kanssa, ja tiedossa on nyt, että susipari ovat sisaruksia, joille tämän vuoden pentue on niiden toinen (luultavasti 3–4
pentua). Mahdollisesti viime vuoden pentu on jäänyt laumaan ns. lapsivahdiksi. Kemiönsaarella on vahinkoja ollut vähän, mutta sosiaalista haittaa on koettu ja metsästyksen on koettu vaikeutuneen.

Päätettiin, että reviiriyhteistyöryhmä perustetaan ja rhy:n toiminnanohjaaja Stenström kutsuu järjestäytymiskokouksen koolle.

Kemiönsaaren luonto ry:n edustajaksi työryhmään on valittu Gunilla Awellan.

Lisää tietoa susista:

Luken Susikanta-arvio 2019 

Jos kohtaat suden metsässä

 

Toimintakertomus 2018

KEMIÖNSAAREN LUONTO RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2018

 1. Yhdistys – Föreningen

Kemiönsaaren luonto ry on Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paikallisyhdistys, jonka kotipaikka on Kemiönsaari. Jäseniä yhdistyksessä on 41 jotka ovat NoMin jäseniä ja 54 Sll:n jäseniä, yhteensä 95.

Hallituspiti vuoden aikana12 kokousta, joista osa oli sähköisiä kokouksia.

Vuoden 2018 hallituksen kokoonpano oli

 • Ritva Kovalainen, puheenjohtaja
 • Pälvi Hannonen, varapuheenjohtaja
 • Mirka Muukkonen, sihteeri
 • Miia Jylhä
 • Katarina Forsell
 • Gunilla Avellan
 • Kurt Andersson, varajäsen
 • Amanda Vikman

Rahastonhoitajana toimi Lea Räisänen.

Toiminnantarkastajanatoimi Pekka Turunen

 1. Jäsentapaamiset – Medlemsträffar

Kevätkokous pidettiin maanantaina 2.4. klo 18:00 Taalintehtaalla Ruukin Saunalla (Puistotie 2). Kokousta edelsi patikkaretki Senatsbergetin laavulle. Kokouksen osallistujamäärä oli 12.

Syyskokous pidettiin 25.11. klo 16:00 Sagalundissa. Museotie 1, 25700 Kemiö. Kokouksen osallistujia oli 15.

Kokouksen jälkeen biologi Raija Marja-aho kertoi kuvin ja sanoin Kemiönsaaren luonto ry:n retkestä Närängänvaaran luonnonmetsään lokakuussa 2018.

3. Retket – Utflykter

 METSÄJUHLA 19.5.2018
Kemiönsaaren luonto juhlisti metsien suojelua Kemiönsaarella Kullan luonnonsuojelualueelle lauantaina 19.5.2018.
Ohjelmassa oli musiikkia, kaunopuheita, metsänhenkiä, kuoroesitys, korpigalleria sekä kuljeskelua keväisen metsässä. Tilaisuudessa jaettiin myös Kemiönsaaren luonnon ympäristötekopalkinto Koneen Säätiölle Kullan metsän suojelusta.
Juhlat jatkuivat illemmalla Storfinnhovan metsäkylässä savusaunalla. Juhlaan osallistui n. 60 henkeä.

OHJELMA
13:00 ohjelma alkoi metsäaukiolla, jossa oli tarjolla virvoketta ja pientä purtavaa.
Metsän kutsu: Fanni Lastumäki, pasuuna
Alkusävelet: Iina Marja-aho ja Elina Seppänen
Kuinkas kaikki kävikään: Panu Kunttu
Palkintopuheita

Ääniteos Kulla-Stormossenin metsään Lasse Tennanderin laulua “Allt detta orörda vackra” mukaillen: L’ö kuoro.

13:40 polkuja metsässä:
Havumetsän huuma [800 m]
– Täynnä toivoa se viheriöi, ikimetsän kuvia: Ritva Kovalainen.
– Maahinen: Vili Korkkula

Vesireitti [200 m]
–Tapio, metsänherra: Ilkka Hautala

Suon tuoksu [600 m]:
˜15:00 viuluduo Räme-estradilla: Iina Marja-aho ja Elina Seppänen

Tapahtumaa tukivat Suomen luonnonsuojelun säätiön Itämerirahasto, Ekokem ja Kemiönsaaren Kunta

Retki Närängänvaaran ikimetsään 14.-20.10.2018
Kemiönsaaren luonto järjesti retken kuusamolaiseen Närängänvaaran aarniometsään. Närängän metsä on yksi upeimmista luonnontilaisista metsistä Suomessa ja Närängänvaaran kupeella on metsähallituksen omistama erämaatila, jonka yhdistys vuokrasi tukikohdaksi. Retkellä tutustuttiin alueen monipuoliseen suo- ja metsäluontoon. Osallistujia oli 9 ja oppaana toimi Ritva Kovalainen.

Pimeäretki 10.11.2018

Kemiönsaaren Luonto ry järjesti retken pimeää pelkääville ja pelkäämättömille aikuisille. Retki oli osa Taalintehtaalla järjestettävää mÖrkö-festivaalia. Moniaistisella pimeäretkellä tutustuttiin pimeyteen Taalintehtaan metsien varjoissa.
Oppaana Sanna-Mari Kunttu. Opastuskieli oli suomi ja opastus oli maksuton. Osallistujia oli 13.

 1. Vieraslajitalkoot – Volontärarbete mot främmande arter

Kemiönsaaren luonto ry on vuodesta 2014 järjestänyt kurtturuusutalkoita ulkosaariston luodoilla, ja osa kasvustoista on saatu pysyvästi hävitettyä. Vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan oli kirjattu tavoitteeksi yhteensä 4 talkoopäivää, jotka kaikki toteutuivat. Talkoisiin osallistui kahtena päivänä 3 henkeä ja kahtena päivänä 2 henkeä. Päivien aikana tehtiin kontrollikäynnit jo aiemmin torjutuilla kohteilla sekä jatkettiin jo aloitettujen kohteiden torjuntaa. Lisäksi aloitettiin esiintymien torjuntatyöt neljän uuden kasvuston osalta Kuggskärissä. Torjuntametodina käytettiin pressuttamista niillä kohteilla, missä se oli maaston kannalta soveliasta. Kuluihin (mm. pressut, työvälineet, venematkat, talkootarjoilut) oli budjetoitu 2200 euroa, ja kulut toteutuivat lähes suunnitelman mukaan: 2172,11 euroa. 440 € saatiin toiminta-avustuksena Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiriltä. ELY:n Saariston ympäristönhoidon avustus kattoi loput kustannuksista. Talkoiden koordinoinnista vastasi Panu Kunttu & Sanna-Mari Kunttu.

 1. Ympäristöpalkinto – Miljögärning

Joka toinen vuosi jaettavalla tunnustuksella yhdistys kiittää yhteisen ympäristömme ja luonnon elinvoimaisuuden hyväksi paikkakunnalla tehdyistä toimista.
Kemiönsaaren luonnon ympäristöpalkinto myönnettiin Koneen Säätiölle Kullan metsässä järjestetyssä Metsäjuhlassa 19.5.2018. Tunnustuksen vastaanotti Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hanna Nurminen.

Koneen Säätiö perusti vuoden 2017 loppulla uuden Kullan luonnonsuojelualueen Kemiönsaarelle. Noin 130 hehtaarin alue nimettiin läheisen Kullan kylän mukaan.
Kullan suojelualueen perustaminen on merkittävä luonnonsuojeluteko. Itsenäisyyden juhlavuoden suojelukampanjassa toteutettuna, se sitoutti suojelutoimiin myös Metsähallituksen, joka vastineeksi rauhoitti läheisen Kivarnäsin alueen. Näiden väliin jäävän jo rauhoitetun Stormossenin suoalueen kanssa yhtenäisen suojelualueen pinta-ala nousi täten 350 hehtaariin.

Kullan metsän arvokkain osa on reilun 20 hehtaarin kokoinen monimuotoisia elinympäristöjä sisältävä kuusikko, joka on useiden uhanalaisten lajien turvapaikka. Vaikka osa uusien suojelualueiden metsistä ja soista on ojitusten, avohakkuiden ja maanmuokkausten

vuoksi biotooppeina köyhtynyt, on monimuotoisuudella rauhoitusten myötä mahdollisuus palautua ja ennallistamistoimin eheytymistä voidaan myös jouduttaa.

 1. Osallistuminen Norpakseen

Kemiönsaaren luonto tuotti Norpas Festivaaleille 3.-4.8.2018 Taalintehtaalle Ilkka Hautalan ja Lila Jokelinin esityksen Karhu. Yhdistys keräsi tapahtumassa myös nimiä viiden luonnonsuojelujärjestöjen yhteiseen Avohakkuut historiaan- kansalaisaloitteeseen. Kansalaisaloite keräsi valtakunnallisesti tarvittavan yli 50 000 nimeä edeten siten eduskunnan käsittelyyn.

7. Aloitteet ja kannanotot – Motioner och ställningstaganden

 • Yhdistys on seurannut keskustelua ja ottanut kantaa mm. Konstsamfundetin metsien hakkuisiin koskien Purunpään ja Taalintehtaan alueita. Yhdityksen edustaja on osallistunut Konstsamfudetin koolle kutsumiin metsäkeskusteluihin Söderlångvikissa ja ehdottanut metsien suojelua ja retkeilyn kehittämistä. 14.9. pidetyssä kokouksessa Konstsamfundet ilmoitti hakevansa Metso- suojeluohjelmassa suojeltavaksi 200 hehtaaria Purunpäästä. Alueen suojelu on ollut Kemiönsaaren luonto ry:n agendalla jo vuosia ja uutinen oli yhdistykselle suuri ja iloinen asia!

8. Muu toiminta – Övrig verksamhet

Kemiönsaaren luonto osallistui Suomen luonnon päivänä 25.8.2018 Suomen luonnonsuojeluliiton 80-vuotisjuhliin Turussa.

Tapahtuman yhteydessä yhdistys osallistui myös Natur och Miljön järjestämään tilaisuuteen, jossa tehtiin tuttavuutta muiden rannikkoseudun ruotsinkielisten paikallisyhdistysten toimintaan.

Kemiönsaaren luonto isännöi Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n sääntömääräistä syyskokousta, joka pidettiin 17.11.2017 Kemiönsaarella Söderlångvikin kartanolla.

Kemiönsaaren luonto ry esitteli toimintaansa ja opasti kokousväelle retken lähialueen rantametsään.

 9. Tiedotus – Information

 • Yhdistys tiedotti jäsenille toiminnastaan sähköisellä jäsenkirjeellä kaksi kertaa vuoden aikana.
 • Nettisivuja ylläpidettiin.
 • Kemiönsaaren luonnon Facebook-ryhmässä on 545 jäsentä.
 • Yhdistys oli toiminnallaan esillä mm. Annonsbladetissa, Yle –Åbolandissa, ÅU:ssa ja Turun sanomissa.

 

Pöllöretki 25.3.2019 Taalintehtaalta

Kemiönsaaren luonto ry järjestää pöllöretken maanantaina 25.3. klo 18.30 Taalintehtaalta Markku Harmasen johdolla. Lähtö Taalintehtaan torilta, missä pidetään lyhyt alustus aiheeseen. Retki on kaikille avoin, maksuton eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.

Pöllöretki pimeässä on elämys ja sopii hyvin myös kokemattomille retkeilijöille. Kevättalvi on otollisinta aikaa kuulla näiden yöliikkujien ääniä – jos olemme onnekkaita saatamme havaita jopa huuhkajan. Aikaisemmilla pöllöretkillä olemme kuulleet mm. lehtopöllöä. Retken aikana kierretään hyviä pöllökohteita Taalintehtaan lähistöllä. Matka kuljetaan yhdessä autoilla. Kohteissa saatetaan liikkua jalan lyhyitä matkoja helppokulkuisessa maastossa. Mukaan kannattaa varata taskulamppu, säänmukainen vaatetus sekä halutessa lämmintä juotavaa termokseen. Retken arvioitu kesto on noin 2h.

Kuva varpuspöllöstä: Oskari Härmä

Syyskokous 25.11.2018

Kemiönsaaren Luonto ry:n syyskokous 25.11. klo 16:00 Sagalundissa ja kokemuksia retkeltä Närängän luonnonmetsään

Syyskokouksessa käsittelemme sääntömääräiset asiat ja kokouksen jälkeen biologi Raija Marja-aho kertoo kuvin ja sanoin Kemiönsaaren luonto ry:n retkestä Närängänvaaran luonnonmetsään lokakuussa 2018.

Olet lämpimästi tervetullut!

Os. Museotie 1, 25700 Kemiö Kahvitarjoilu

WORLD CLEANUP DAY 15.9. TAALINTEHTAALLA

15.9. järjestetään eri puolilla siivoustapahtuma World Clean Up Dayn innoittamana.  Taalintehtaalla kokoonnumme ko 10:00 ja keräämme tunnin ajan roskia ja tuomme ne  kirjaston eteen klo 11:oo, josta kunta vie roskat keräysasemalle.

Ota mukaasi roskapussi ja hanskat.

Kokoonnumme homman päätteeksi piknikille, joten evästä mukaan!

Tervetuloa mukaan!

Juhli Suomen luontoa kanssamme 25.8. Turussa.

Anna luonnon häikäistä

Juhli Suomen luontoa kanssamme 25.8. Turussa.
Milloin 25.08.2018
alkaa 11:00 loppuu 23:00
Missä Turku: Ruissalo
Järjestäjä Suomen luonnonsuojeluliitto

Suomen luonnon päivänä 25.8.2018 juhlistetaan Suomen luonnonsuojeluliiton 80-vuotista taivalta Turussa. Kutsummekin kaikki Ruissaloon ensin koko perheen harrastustapahtumaan ja myöhemmin samana päivänä loistavaan yleisökonserttiin! Molempiin tapahtumiin on vapaa pääsy!

KATSO JUHLAN TARKKA OHJELMA ALTA

Päivällä klo 11–16 tutustutaan luontoon eri tavoin Ruissalon Kansanpuiston Luonnon päivä -tapahtumassa. Luvassa on luontoharrastuksiin liittyviä toimintapisteitä ja eri toimijoiden esittelyä koko perheelle. Kävijät pääsevät mukaan vaikkapa filosofiselle metsäkävelylle tai esittämään kiperiä kysymyksiä luonnonsuojeluliiton asiantuntijoille.

Illalla juhlapäivä jatkuu Ruissalon telakalla klo 18-23 Luonnon illan konsertilla. Tapahtuman pääesiintyjä on Egotrippi. Lavalla nähdään myös Sammal, koomikko Iikka Kivi sekä Susanna Leinonen Company. Tapahtuman juontaa näyttelijä Jarmo Mäkinen.

#luonnonjuhla #oleluonnonvoima

OHJELMA (muutokset mahdollisia)
LUONNON PÄIVÄ KANSANPUISTOSSA KLO 11–16
os. Kansanpuistontie 76, Turku

Ohjelma:
Tapahtuma-aukio
klo 11:00 Avajaiset ja lipunnosto

Tanssipaviljongin lava (muutokset mahdollisia)
klo 12:00 Fosforikeiju, valokuvatarina Littoistenjärven keijuista ja luonnonhengistä
klo 12:35 ja 14:35 Maailman Siivouspäivä – World Cleanup Day 15.9., tietoisku
klo 13:00 ja 14:00 Suomen Lausujain Liitto ja Turun Lausujat, luontorunoista – ekologisesti
klo 13:15 Merkkarit & Kai Kuutamo, lastenmusiikkibändin ja sirkustaiteilijan esitys
klo 15:00 Bernt Nordman esittää luonto- ja ympäristöaiheisia lauluja

Retki Närängänvaaran ikimetsään 14.-20.10.2018

Kemiönsaaren luonto järjestää tutumisretken kuusamolaiseen Närängänvaaran aarniometsään. Närängän metsä on yksi upeimmista luonnontilaisista metsistä Suomessa ja Närängänvaaran kupeella on metsähallituksen omistama erämaatila, jonka vuokraamme tukikohdaksemme. Talosta löytyvät astiat, patjat, hella, kaasuvalaistus ja pihapiiristä lähde ja sauna.

Retki edellyttää kohtalaista kuntoa. Tarkoitus on tehdä päivittäin vaelluksia eri puolille metsää, maasto on paikoin mäkistä ja soista. Mukaan mahtuu (kuljetuksista riippuen) 9-15 henkeä.

Mukaan tarvitaan makuupussi, hyvät retkivarusteet ja ruuat

Paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu retken johtajalle, [email protected]

Tarkempi ohjeistus tulee mukaan lähteville.

Tiedustelut: Ritva Kovalainen 040-5478464

Aikataulu

Lähtö Sunnuntaina 14.10. junalla 9:14 Helsingistä Ouluun. Sieltä matka jatkuu n. 15:00 vuokra-autolla ja mestän reunassa ollaan n. klo 18:00-19:00  josta noin 40 minuutin nousu polkua pitkin.  Perillä Närängässä n. 20.00

Ma, Ti, Ke, To patikointia Närängän metsissä

Paluu perjantaina 19.10. Kuusamosta vuokra-autolla Ouluun ja Oulusta  junalla  Helsinkiin.

Kustannukset
Matkakulut karkeasti arvioiden n. 120-150 €/ henkilö
Osuus tilan vuokrasta   60 €, yhdistyksen jäsenet saavat vuokrasta alennusta 50 % .
Ruuat jokainen ostaa itse etukäteen.

 

Ympäristöpalkinto Koneen Säätiölle

Kemiönsaaren luonnon ympäristöpalkinto on myönnetty Koneen Säätiölle Kullan metsässä järjestetyssä Metsäjuhlassa 19.5. 2018 .

Tunnustuksen vastaanotti Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hanna Nurminen

 

 

Kemiönsaaren luonto ry on myöntänyt tunnustuspalkinnon hyvästä ympäristöteosta Koneen Säätiölle, joka on perustanut uuden Kullan luonnonsuojelualueen Kemiönsaarelle. Noin 130 hehtaarin alue on nimetty läheisen Kullan kylän mukaan. Joka toinen vuosi jaettavalla tunnustuksella yhdistys kiittää yhteisen ympäristömme ja luonnon elinvoimaisuuden hyväksi paikkakunnalla tehdyistä toimista.

Kullan suojelualueen perustaminen on merkittävä luonnonsuojeluteko. Itsenäisyyden juhlavuoden suojelukampanjassa toteutettuna, se sitoutti suojelutoimiin myös Metsähallituksen, joka vastineeksi rauhoitti läheisen Kivarnäsin alueen. Näiden väliin jäävän jo rauhoitetun Stormossenin suo-alueen kanssa yhtenäisen suojelualueen pinta-ala nousee täten 350 hehtaariin.

Kullan metsän arvokkain osa on reilun 20 hehtaarin kokoinen monimuotoisia elinympäristöjä sisältävä kuusikko, joka on useiden uhanalaisten lajien turvapaikka. Vaikka osa uusien suojelualueiden metsistä ja soista on ojitusten, avohakkuiden ja maanmuokkausten vuoksi biotooppeina köyhtynyt, on monimuotoisuudella rauhoitusten myötä mahdollisuus palautua ja ennallistamistoimin eheytymistä voidaan myös jouduttaa.

Elinympäristöjen häviäminen ja pirstaloituminen on syynä eliölajien radikaaliin hupenemiseen kaikkialla maailmassa. Samanlainen kehitys kotimaassamme on johtanut yli 800 metsälajin uhanalaistumiseen ja 100 metsälajia Suomesta on jo hävinnyt. Tällä hetkellä Etelä-Suomen metsistä yli 140-vuotiaita on vain 0,7 prosenttia metsämaasta, kun juuri vanhat metsät olisivat lajiston monimuotoisuuden säilymisen kannalta avainasemassa. Ekologit puhuvat kriittisestä kynnyksestä. Elinympäristöjen supistuminen 10-30 prosenttiin, johtaa lajien häviämiseen ja sukupuuttoihin. Ja mitä pienempiä sirpaleita elinympäristöt ovat, sitä dramaattisempi on vaikutus.

Metsä- ja suoluonto on monenlaisten taloudellisten intressien kohde eikä biodiversiteetin säilymiselle tai muille inhimillisille tarpeille jää useinkaan tilaa hyödyn kilvoittelussa. Ainoaksi tavaksi säilyttää luonnonympäristöjä on osoittautunut alueiden ostaminen suojelutarkoituksiin ja huoli metsistä onkin näkynyt yksityisten tahojen suojelua varten tehtyinä maan hankintoina.

Koneen Säätiön ympäristöteko on myös osa tätä suuntausta. Suojelualueen hankkiminen on vastuullista ekologista kompensaatioita, johon säätiö on ryhtynyt ”hyvittääkseen säätiön ja sen apurahansaajien aiheuttamia ympäristöhaittoja” .

”Ekologisilla kompensaatiolla tarkoitetaan toimintaa, jossa minkä tahansa yhteiskunnallisen toiminnan aiheuttamia haittoja hyvitetään luonnolle. Koneen Säätiön tavoite on olla vastuullinen ympäristöstä samalla, kun se parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Perustamalla Kullan luonnonsuojelualueen turvaamme sen kehittymisen kohti luonnontilaa, ja varmistamme, että alue säilyy metsänä myös tuleville sukupolville. Toivomme, että esimerkillämme kannustamme myös muita toimijoita harkitsemaan oman toimintansa ympäristövaikutuksia ja hyvittämään luonnolle aiheuttamiaan haittoja”, perustelee Säätiön hallituksen jäsen professori Janne Kotiaho suojelua.

Kemiönsaaren luonto on toiminut aktiivisesti metsäluonnon säilyttämiseksi 2000-luvun alusta asti ja vedonnut ennen kaikkea metsää omistaviin yhteisöihin. Vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuudet ovat lähinnä tiedon jakamisessa ja mielipiteiden ilmaisussa, mutta konkreettiset teot ovat niiden tahojen käsissä, joilla on valtaa ja omaisuutta toteuttaa niitä.

Siksi me kemiönsaarelaiset luonnonystävät olemme enemmän kuin kiitollisia tästä uroteosta, jonka Koneen Säätiö on yhteiseen pyrkimykseemme luonnon suojelemiseksi tehnyt. Se on osoitus juuri sellaisesta vastuun kantamisesta ja toiminnasta, joka antaa toivoa tulevaisuuteen ilmastonmuutoksen ja sukupuuttoaallon ravistellessa planeettaa.

Koneen Säätiö ilmoittaa tavoitteekseen sen, että ”ihmistieteellinen ja ympäristöntutkimus sekä taide ja kulttuuri kukoistavat Suomessa.” Tämän vuoksi vuoden ympäristöpalkinto jaetaankin kulttuuripitoisessa Metsäjuhlassa, musiikin, puheiden, kuvien ja keväisen metsän säestyksellä.

METSÄJUHLA 19.5.2018

Tervetuloa juhlimaan metsien suojelua Kemiönsaarella Kullan luonnonsuojelualueelle  lauantaina 19.5.2018 klo 13:00
[15 min. kävely os. Kivarnäsitie 121]

Ohjelmassa musiikkia, kaunopuheita, metsänhenkiä, kuoroesitys, korpigalleria sekä kuljeskelua keväisen metsän juhlavissa saleissa. 
Tilaisuudessa jaetaan myös Kemiönsaaren luonnon ympäristötekopalkinto.
Juhlat jatkuvat illemmalla Storfinnhovan metsäkylässä  savusaunan lämmössä ja nuotiopiirissä.
Sateen sattuessa myös päiväjuhla pidetään Storfinnhovan metsäkylässä.


Tiedustelut: 040-5478464

Ennakkovaraus saunaan: [email protected]

Pysäköinti, Kivarnäsintie 121, josta on noin 700 m kävely.

Storfinnhova, Finnhovantie 163


OHJELMA
13:00 ohjelma alkaa metsäaukiolla, jonne on noin 15–20 minuutin kävely tieltä [os. Kivarnäsintie 121].
Tarjolla on virvoketta ja pientä purtavaa, mutta myös omat eväät suotavia. Ohjelmapaikoilla on retkituoleja.

Metsän kutsu: Fanni Lastumäki, pasuuna
Alkusävelet: Iina Marja-aho ja Elina Seppänen
Kuinkas kaikki kävikään: Panu Kunttu
Palkintopuheita puolin ja toisin: tätä ei vielä paljastetakaan
Ääniteos Kulla-Stormossenin metsään Lasse Tennanderin laulua “Allt detta orörda vackra” mukaillen: L’ö kuoro.

˜13:40 polkuja metsässä:
Havumetsän huuma [800 m]
-Täynnä toivoa se viheriöi, ikimetsän kuvia: Ritva Kovalainen.
– Metsänhenki Tapio: Vili Korkkula

Vesireitti [200 m]
– Maahinen: Ilkka Hautala

Suon tuoksu [600 m]:
˜15:00 viuluduo Räme-estradilla: Iina Marja-aho ja Elina Seppänen


ILTAJUHLA
17:00 juhlat jatkuvat os. Finnhovantie 163, jossa voi halutessaan saunoa Storfinnhovan Metsäkylän maanalaisessa savusaunassa. Yhteissaunassa voi käyttää uimapukua tai pyyhettä. Löyly on Kemiönsaaren luonnon jäsenille ilmainen, muille 10 euroa. Pyydämme ennakkoilmoittautumista, koska tilaa on rajallisesti. [email protected]

Tarjolla hieman virvoketta, mutta ruokailu toimii nyyttikesti- / omat eväät- periaatteella. Nuotio ja grilli lämmittävät.

Soittotaitoisten on suotavaa ottaa instrumentit ja nuottivihot mukaan, sillä nuotiolla kajahtaa yhteislaulu.


Tapahtumaa ovat tukeneet Suomen luonnonsuojelun säätiön Itämerirahasto,  Ekokem ja Kemiönsaaren Kunta

Patikkaretki Senatsbergetille ja kevätkokous 2.4.2018

Patikkaretki Senatsbergetin laavulle maanantaina 2.4. klo 14.30-17.30

Kokoonnumme klo 14.30 Taalintehtaalla Verstaan (Tullimäentie 7) pihalla, josta kävelemme luontopolkua pitkin Senatsbergetin näköalakalliolle. Matka on 6,3 km ja retken kesto on noin 3 tuntia. Perillä odottaa tulentekopaikka ja laavu. Ota mukaan säähän sopivat varusteet ja halutessasi evästä. Retken jälkeen on kevätkokous. ks.alla.

Kutsu Kemiönsaaren luonnon kevätkokoukseen maanantaina 2.4. klo 18:00 Taalintehtaalle Ruukin Saunalle (Puistotie 2)

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kokousasiat. Tarjolla kasvispiirasta ja salaattia hintaan 8 euroa. Pyydämme tarjoilun vuoksi ilmoittamaan sunnuntaihin 25.3. mennessä mikäli aterioitte: tekstiviestillä p.0405478464 tai sähköpostilla [email protected]

Lämpimästi tervetuloa!