2009 raportti Kemiönsaaren metsien luontoarvoista

Kartoituksella pyrittiin tunnistamaan, määrittämään ja rajaamaan luonnonarvoiltaan arvokkaimmat metsäkohteet. Kartoituksen yhtenä tavoitteena oli myös lisätä asukkaiden tietoisuutta yhteisten metsiemme käytöstä ja hoitotavoista sekä parantaa mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon. Kemiönsaaren kunta omistaa noin 400 hehtaaria metsää eripuolilla ja selvityksen perusteella ehdotamme noin 100 hehtaarin jättämistä taloudellisen toiminnan ulkopuolelle.

Raportti Kemiönsaaren kunnan metsien luontoarvojen kartoituksesta 2009 (pdf)