Söndag den 21.9. 2014 bekantade vi oss med tickor

Vi hade årets fjärde skogsutfärd till Stormossen i Dragsfjärd med nio deltagare plus en hund.  Tionde var vår guide biologen Panu Kunttu som är expert på tickor. Vi fick också höra om tecken av gamla skog och om slemsvampar och hemma fick vi ta litet matsvampar också.

Trädsvamparna innehar en viktig roll i kretsloppet i skogens näringsämnen och de trivs i de gamla skogarna. Många arter är väldigt utsatta på ensidigheten i ekonomiskogarna, ty dessa stillsamma skogsarbetare behöver murkna träd för att överleva.
Stormossens skog har länge fått vara i fred för människans aktiviteter och förutom att vi bekantar oss med trädsvampar begrundar vi det som är utmärkande för en gammelskog.