Alla inlägg av Ville Laitinen

vårmöte, skogspresentation och uggleutflykt 25.3.2024 från kl. 17:00

Kallelse till vårmöte, skogspresentation och uggleutflykt 25.3.2024 från kl. 17:00.

Kimitoöns natur rf:s stadgeenliga vårmöte hålls den 25.3.2024 kl. 17:00 på Västanfjärd Terassn, Kalkholmsvägen 43. Vi kommer att servera vegansk soppa till deltagarna.

Efter mötet kl. 18.00 kommer Lasse Kylänpää att hålla en presentation om det vackra skogsområdet Bottenlöspotten i Västanfjärd. Bottenlöspotten är ett område som ägs av Kimitoöns församling och det skulle vara en stor gärning att skydda skogen.

Den legendariska uggleutflykten startar kl. 18.30. Turen börjar med ett möte på Terassns parkeringen, varifrån du kan ge dig iväg i egen bil eller i en bilpool. Turen tar dig längs den södra delen av Kimtoön och vi stannar på cirka 5-10 platser för att lyssna på ugglor. 

Anmäl dig till mötet och gratis soppa på [email protected].

Varmt välkomna!

Från dröm till verklighet: Kimitoön som är känt för sina kalhyggen gör en tvärvändning mot hållbarhet i skogsfrågan

Kimitoöns kommun fattade ett historiskt beslut när man beslöt om en ny skogsvårdsplan vid tekniska nämndens möte den 21 mars. I nämndens möte vann Janne Salonens (obunden) motförslag, som kräver att minst 30 % av alla kommunala skogar skyddas och att resten av skogarna ställer om till hyggesfritt skogsbruk.

Förslaget är linje med vad miljörörelsen har krävt i Finland på nationell nivå som en bra och hållbar nivå. Målet att skydda 30 procent är inte taget ur luften utan det är också målet i EU:s strategi för biologisk mångfald samt FN:s konvention om biologisk mångfald som antogs i december 2022. Kimitoöns beslut visar beslutsamhet i att motarbeta förlusten av biologisk mångfald och ger den lilla kommunen ett stort skäl till stolthet. Att skydda mer skog i södra Finland är prioriterat eftersom äldre skogar och skyddade skogar är en bristvara just i denna region. Tekniska nämndens beslut innebär att över 100 hektar skog kommer att fredas på Kimitoön.   

Kommunens skogsvårdsplan har behandlats under de senaste två åren och många av kommunens värdefulla skogsområden hotades av avverkning. Kimitoöns natur rf har i vinter varit med och finansierat professionella inventeringar i de hotade skogsområdena. Enligt kartläggningen är något över 30 % av kommunens skogar så värdefulla som livsmiljöer för skogslevande arter att de bör lämnas utanför skogsbruksåtgärder och fredas. 

Skogsvänner och utrotningshotade arter på Kimitoön har nu två skäl att glädjas över.

Av en tillfällighet, bara en vecka före tekniska nämndens möte, kom Söderlångvik gård med

ett pressmeddelande där man presenterade gårdens nya skogsstrategi, som till allas stora glädje också var positiv till skogsskydd och kontinuitetsskogsbruk. Gården motiverade kursändringen med att spegla tidsandan genom att ta hänsyn till biologisk mångfald, koldioxidbindning, turism och sociala relationer framom ekonomiska beräkningar.

Gårdens meddelande var ett perfekt tajmat uttalande från den största skogsägaren i kommunen. Gårdens skogsbruksstrategi visar vägen för kommunen och andra aktörer genom ansvarsskyldighet och öppenhet, och det skulle ha varit rent ut sagt en parodi om kommunen hade  kommit med raka motsatsen, en skogsbruksplan som bygger på intensivt skogsbruk.