Kartläggningsprojekt gällande skog med naturvärden på Kimitoön

Gode skogsägare. Vill du utreda om det finns naturvärden i någon av dina skogstomter? Skulle du vilja skydda din skog. Visste du att man kan fåersättning för skydd av värdefull skogsnatur? Inom Metso-programmet kan du uppgöra tidsbundet avtal för skydd av din skog och få ersättning för det. Du kan också grunda ett privat skyddsområde.

Kimtioöns natur rf erbjuder skogsägarna gratis kartläggning av skog med naturvärden. Kartläggningen görs av den erfarne naturkartläggaren, biolog Panu Kunttu från Dalsbruk. Ta kontakt om du vill få en utredning på din skogs mångfald.