Ålandsbanken myöntää tukea Kemiönsaaren luonto ry:n paikalliseen Itämeri-työhön

Kemiönsaaren luonto ry:lle on myönnetty 9000 euroa Ålandsbankenin Itämeriprojektin rahoitusta hankkeelle “700 hehtaaria luontotekoja Itämeren hyväksi”. Hanke toteutetaan Kemiönsaaren kunnan 700-vuotisjuhlavuotena 2025 ja sen osana on tarkoitus nostaa esiin ja suojella Kemiönsaaren ainutlaatuista luontoa. 

”Saaristomeren ravinnekuormitus tulee maalta. Haluamme tehdä kampanjalla näkyväksi maankäytön ja Itämeren tilan kytkökset, ja sitä kautta kannustaa uusiin luontotekoihin”, korostaa Kemiönsaaren luonto ry:n varapuheenjohtaja Otto Bruun. 

Hankkeen ajoitus on ihanteellinen, koska Kemiönsaari on vastikään valittu Saaristomeren tilan parantamisen pilottialueeksi. Ensimmäiseksi hyödyt ravinnekuormituksen vähenemisestä näkyvät lähellä rannikkoa.  

Hankkeen tavoite on innostaa vapaaehtoiset, maanomistajat, Kemiönsaaren kunnan, säätiöt, seurakunnan ja muut toimijat mukaan toimintaan Saaristomeren tilan ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi. Tässä myös Ålandsbankenin Itämeri-verkostot voivat antaa tukea. 

Kuntalaiset ja kesäasukkaat pääsevät osallistumaan kampanjaan esimerkiksi vapaaehtoistyön, kuten talkooleirien avulla. Hankkeen keskeinen kohderyhmä Saaristomeren ravinnekuormituksen vähentämiseksi ovat maanomistajat.

”Toivottavasti voimme osaltamme alentaa vielä useampien maanomistajien kynnystä tarttua keinoihin, joille monissa tapauksissa on jo olemassa rahoitusta”, Bruun jatkaa.

Näitä voivat olla muun muassa valtion METSO (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma) puustoisille maille, Helmi-elinympäristöohjelma (muille monimuotoisille elinympäristöille ja ennallistamiseen) sekä EU:n maataloustukijärjestelmät, joiden kautta voi saada tukea esimerkiksi suojavyöhykkeiden laajentamiselle tai alus- ja kerääjäkasvien käytölle.

Hankkeen yksityiskohtia suunnitellaan vuoden 2024 aikana yhteistyökumppaneiden kanssa ja varsinainen hanke toteutetaan vuonna 2025.

Yhdistys toivottaa kaikenlaiset yhteydenotot ja ajatukset teemaan liittyen tervetulleiksi. 

Lisätietoja: