Alla inlägg av Mohanjith Sudirikku Hannadige

Kimitoöns natur rf. har beviljat 2009 miljöpris till Skobölejärven suojeluyhdistys ry

Skoböleträsk är ett av de främsta exemplen i vårt land på hur ett långsiktigt mångsidigt och målmedvetetrestaureringsarbete i sann talkoanda ger resultat.

Skoböle träsk är en ca 40 ha vid och 8 m djup sjö i norra delen av Kimitoön. Runt sjön finns fritidsbebyggelse och dessutom Salo stads lägerområde. I början av 1990-talet drabbades sjön av kraftig blåalgsblomning vilket ledde till satsningen på restaurering. Sjön var syrefri från 3,5 meters djup neråt och siktdjupet var under 1,5 m.

Utsläppen från fritidsbebyggelsen har man nu fått under kontroll. En syrsättningspump har installerats i bottnen. Skräpfisk har fångats in, t.ex med not sammanlagt 12 000 kg.För hand har man rensat uthornsärv.

Dessutom har man planterat in gösyngel och försökt att gynna förekomsten av kräftor genom tillfälligt fångstförbud. Sjöns tillstånd har märkbart förbättrats genom dessa åtgärder. Massförekomsten av blågröna alger har försvunnit och sjöns vatten är klart. Vattnet är syrehaltigt ner till 7 m, siktdjupet har förbättrat till 3,5 m.

Arbetet med reningen av sjön fortsätter. Bland stugfolket finns de som minns att vattnet faktiskt vardrickbart på 1970- talet.

Blomutfärd till Högsåra Söndagen Den 14.6.2009

Kom med på utfärd till Högsåra!
Vi besöker Högsåra by, ett gammalt kulturlandskap där betesängarna bjuder på ett rikt urval av vilda växter. Vi samlas vid Svartnäs färjfäste kl 10.30 (på Kasnäs-sidan) Där kan man lämna bilen. Tillbaka går färjan 14.15, följande turer 17.20 samt 18.40. Barnen kan också komma med. Eget program ordnas för dem. Efter blomsterpromenaden samlas vi på Farmors Café där Laura Nukkarinen och Antti Tolvi uppträder med musikprogram. Tag med egen picknik-korg, bad-resp.regnkläder.

Den som önskar njuta av de läckra bakverken på Farmors café får gärna förhandsanmäla, andra frågor besvaras också av Viveka Nordman 044-0421296.

Deltagandet i utfärden är gratis. Se också information på www.sll.fi/luonnonkukat. Välkomna.

Högsåra
Farmors Café

Kimitonejdens Naturskyddsförenings Miljöpris 2007 tilldelas Kepa Tromp för Daphnia-projektet

Kimitonejdens Naturskyddsförenings Miljöpris 2007 tilldelas
Kepa Tromp för Daphnia-projektet, dvs medborgarrörelsen för
förbättrande av tillståndet i Dragsfjärden.Medborgarrörelsen
Daphnia blev till på hennes initiativ och har redan under detta
första år satt igång konkreta åtgärder och informationskampanjer, fått sakkunnigt stöd. Sjöns tillrinningsområde omfattar 20 km2 och hela denna landareal med bosättning påverkar sjöns framtida utveckling.