Kimitoöns natur rf. har beviljat 2009 miljöpris till Skobölejärven suojeluyhdistys ry

Skoböleträsk är ett av de främsta exemplen i vårt land på hur ett långsiktigt mångsidigt och målmedvetetrestaureringsarbete i sann talkoanda ger resultat.

Skoböle träsk är en ca 40 ha vid och 8 m djup sjö i norra delen av Kimitoön. Runt sjön finns fritidsbebyggelse och dessutom Salo stads lägerområde. I början av 1990-talet drabbades sjön av kraftig blåalgsblomning vilket ledde till satsningen på restaurering. Sjön var syrefri från 3,5 meters djup neråt och siktdjupet var under 1,5 m.

Utsläppen från fritidsbebyggelsen har man nu fått under kontroll. En syrsättningspump har installerats i bottnen. Skräpfisk har fångats in, t.ex med not sammanlagt 12 000 kg.För hand har man rensat uthornsärv.

Dessutom har man planterat in gösyngel och försökt att gynna förekomsten av kräftor genom tillfälligt fångstförbud. Sjöns tillstånd har märkbart förbättrats genom dessa åtgärder. Massförekomsten av blågröna alger har försvunnit och sjöns vatten är klart. Vattnet är syrehaltigt ner till 7 m, siktdjupet har förbättrat till 3,5 m.

Arbetet med reningen av sjön fortsätter. Bland stugfolket finns de som minns att vattnet faktiskt vardrickbart på 1970- talet.