Dragsfjärden – Din sjö

Kimitoöns natur rf driver kampanj för att förbättra Dragsfjärdens tillstånd genom att ge ut två affischer och en liten bok ”Dragsfjärden – Din sjö”

Din-sjö-boken
”Dragsfjärden – Din sjö” En liten bok

Kampanjens målsättning är att informera om hur sjöns ekosystem kunde återställas i naturlig jämvikt så att vattnet hålls rent och de blågröna algerna hålls borta.

Det har funnits bosättning i det nuvarande strandområdet i tusentals år, vilket har satt sina spår. Eftersom näringsämnena som påverkar insjöns tillstånd kommer från ett litet område – en areal på 17 kvadratkilometer – är det fullt möjligt att stoppa övergödningen. I stort sett all mänsklig aktivitet på det här området påverkar Dragsfjärdens tillstånd, positivt eller negativt. Alla behöver alltså dra sitt strå till stacken.

Kampanjens affischer
Kampanjens affischer
Kampanjens affischer
Kampanjens affischer

Boken illustreras med den ansedda Dalsbrukskonstnären Marjatta Nuorevas grafik, så kampanjmaterialet har också en estetisk dimension utöver den kunskapsmässiga och påminner om att sjön utöver sitt naturvärde också har en kulturell betydelse.

Boken (10 euro) och affischerna (5 euro) finns till salu på flera ställen på ön. Intäkterna stöder kampanjen för att förbättra Dragsfjärdens tillstånd. Kampanjen har bekostats av Kimitoöns natur rf.

En liten bok ”Dragsfjärden – Din sjö”

Grafik: Marjatta Nuoreva
Kartskisser och diagram: Hiilinielu Tuotanto ay
Redaktion och design: Ritva Kovalainen
Översättning: Viveka Nordman
Arbetsgrupp: Ritva Kovalainen, Olli Sylvänne, Kepa Tromp, Hans Vogt
Utgivare: Kimitoöns natur r.f.  2010 Kampanjen Dragsfjärden – Din sjö