Sommaren 2014 arrangerade vi talko mot främmande arter

Kimitoöns natur rf. ordnade senaste sommar jättebalsamintalkon i Dalsbruk, Lövö, Kärra och Ölmos. Dessutom förstörde vi bestånd av hansaros i Hitis yttre skärgård under två tillfällen. Detta arbete fortsätter vi med nästa år. Flera par händer tas gärna emot till talkoarbetet för att få främmande arter att minska i vår närmiljö!

Foto: Panu kunttu
Foto: Panu kunttu