Finlands naturskyddförbunds förtjänstmärke i silver till Panu Kunttu

Dragsfjärdsbon Panu Kunttu belönades med Finlands naturskyddsförbunds förtjänstmärke i silver för sina insatser inom natur- och miljöskyddarbete.

Kimitoöns natur rf har den 18 maj delat ut Finlands naturskyddsförbunds förtjänstmärke i silver till FM Panu Kunttu under en stämningsfull tillställning på Farmors Café, Högsåra, Kimitoön.

panukunttu2

Förtjänstmärket i silver kan tilldelas för minst 10 års utomordentligt förtjänstfullt natuskyddsarbete i Finlands naturskyddsförbund eller i dess underföreningar. Kunttu har medverkat aktivt i diverse organisationer redan från mitten av 1990-talet samt varit medlem i naturskyddsförbunds lokalföreningar och i olika förtroendetjänster från början av 2000-talet.

Kunttu har varit förtjänstfull i sina förtroendeuppdrag bland annat som styrelsemedlem i Åbo naturskyddsförening (2000) och som ordförande (2001), styrelsemedlem i Egentliga
Finlands naturskyddsdistrikt (2001), ordförande i Joensuun seudun luonnonystävät (2003), styrelsemedlem i Norra Karelens naturskyddsdistrikt (2003), och styrelsemedlem i Luonto-Liittos
Mellersta Finlands distrikt (2004) samt som ordförande i Egentliga Finlands naturskyddsdistrikts
skogsavdelning (2010-2011). Därtill har Kunttu medverkat som ordförande i Urskogens vänner rf
(2005-2007) och som styrelsemedlem (2008), varit verksam i Åbo Ornitologiska Förening rf och även som ordförande under åren 1996-2008, samt varit verksam i Birdlife Finland rf 2000-2009.

Förutom sina förtroendeupprag har Kunttu hållit tiotals föreläsningar gällande ekologi och naturskydd samt deltagit i omfattande nationella inventeringar av olika artgrupper och i inhemska karteringsprojekt.

På Kimitoön har Kunttu gett oersättlig sakkunnighjälp till lokalföreningen Kimitoöns natur rf. Han har fört
naturens budskap bland annat till kommunen, församlingen och privata skogsägare samt betonat miljöaspekternas viktighet i planläggning. Under de sista åren har Kunttu även arbetat professionellt inom organisationer och skogsskydd som skogssakkunnig i WWF Finland.