Kimitoöns natur r.f. utmanar alla byaföreningar till kamp mot utbredningen av jättebalsaminen.

Utmaning vis à vis främmande arter: jättebalsaminen måste vi få koll på!

Jättebalsaminen är klassificerad som en av de hundra farligaste främmande arterna. Den är vanlig i trädgårdar även här på Kimitoön, men den sprider sig lätt från rabatter till den omgivande naturen: en växt kan producera upp till 4000 frön och växten kan sprida fröna upp till 7 m omkring sig. De främmande arterna utgör ett hot mot den ursprungliga vegetationen och miljön i vår skärgård. Om de lyckas breda ut sig minskas trivseln och t.o.m. värdet på tomterna kan sjunka.

Fler händer behövs i talkoarbetet för att få koll på jättebalsaminen. Byaföreningarna är centrala, för de kan ordna talkon i den egna byn. Kimitoöns natur r.f. ordnade förra sommaren utrotningstalkon av jättebalsaminen i Dalsbruk, Lövö, Kärra och Ölmos. Vi fortsätter arbetet även nästa år.

Kom med och anmäl er förening att delta i utrotningstalkon före den
1.1.2015 [email protected] eller tel 050 3066485! Välkommen att diskutera om Kimitoöns jättebalsamin utmaningen på Facebook sidorna –t.ex. var vi borde ha talkon samt vinkar om förekomsten av jättebalsamin:
www.facebook.com/groups/jattebalsamin.

Fotona: Panu Kunttu
Fotona: Panu Kunttu

Mer uppgifter om jättebalsaminen och om hur vi kan avvärja hotet den utgör:

Ymparisto.fi/Jättepalsaminen

Vieraslajit.fi/Jättipalsami

Tillsammans ger vi fart åt utrotningen av jättebalsaminen!