Har du skog värd att skyddas?

Äger du ett skogsområde med naturvärden och skulle du gärna skydda din skog? Kimitoöns natur rf. erbjuder gratis inventering av naturvärden i skogen och kan ge råd angående skyddsförfaranden. Skyddsprogrammet för bevarande av skogens mångfald i södra Finland, METSO, ger privata skogsägare möjlighet att skydda skog och få ersättning för detta.

Tag kontakt, om du är intresserad av att skydda ditt eget skogsområde: [email protected] tel. 0400 010 885/Panu Kunttu. Mera om METSO-programmet: www.metsonpolku.fi

Kimitoöns natur rf. tar också emot testamenten och gåvor i form av skyddsvärda skogs- och kärrområden.