Händelser år 2008

Uggleutfärd 2.4. 2008

Uggleutfärden gick i år till skogarna norr om Bogsböle i Kimito på
gränsen till Stormossen och Bogsböle träsk. Från det 55m höga
berget har man en storslagen utsikt över Stormossen och de bakomliggande skogspartierna. Man kan väl förställa sej att platsen
kunde vara idealisk för att lyssna på ugglor. Fram för allt borde
berguven höras häruppifrån.

Vi var 9 personer som samlades i Vreta och sedan körde till början av skogsvägen som för upp mot Slätmossen och Stormossen. Bilarna lämnades i början av stockvägen och sedan vandrade vi under
spänt lyssnande upp mot skogen i den tilltagande skymningen.
Vädret var klart och vindstilla, en perfekt kväll för att lyssna på ugglor. Det var till en början såpass mycket ljus så vi vågade klättra upp på berget och se den fina utsikten. Nerifrån mossen hörde vi kraftiga trumpetande från flere tranpar (kurkipari). Varje år häckar några tranor därnere. Hoppas dom får häcka ifred också i framtiden utan att störas av skrämmande sprängningar från ett eventuellt stenbrott som planerats alldeles i kanten av Stormossen och det intilliggande Natura-området.

Några ugglor hördes inte men kvällen var förtrollande och det medhavda termosinnehållet värmde!

Kaj

PS: Då jag vid hemkomsten till Dalsbruk cyklade den sista biten
hade jag turen att få höra kvällens UGGLA: kattugglan (lehtopöllö)
som har hållit till runt Bruksparken i flera veckor redan. Kanske dom
är två till och med? Tala om att gå över ån efter vatten!

pollo2

Vårmöte den 8.4. 2008 i Villa Lande i Kimito.

Vi fick höra Barbara Alm från Mörby gård i Pojo föredra om
ekologiskt producerade livsmedel. Vi diskuterare fördelar och
nackdelar med att välja ekologiskt samt hur vi kunde organisera en matcirkel med närproducerade ekologiska produkter på Kimitoön.

Barbara-alm

Medborgaradress tilldelades kommundirektören 17.9. 2008

Miljöärendena skall ges högsta prioritet i Kommun Kimitoön! Kimitonejdens naturskyddsförening rf. och medborgarrörelsen Daphnia startade en namninsamling, som pågått under sommaren 2008. På namnlistorna fanns över 400 namn av både ortsbor och sommarbor, som på detta sätt har tagit ställning. Vi anser alltså att en kombinerad byggnads- och miljötillsynsnämnd inte räcker till i den nya kommunen som enda organ för miljöfrågor. Ett aktivt miljötänkande bör genomsyra all verksamhet i kommunen.  Alla instanser bör i dag prioritera hållbar utveckling. Vi behöver ett särskilt organ i kommunen, en projektgrupp, en arbetsgrupp, som kan utveckla nya handlingsprogram. Vi hoppas verkligen att kommunen får en utvecklingschef med intresse för och kunskap i dessa frågor. Vi ser fram emot ett genomgripande miljöutvecklingsprogram för den nya kommunen, aktivt medborgarinflytande, öppen dialog och engagemang.

Höstmöte 27.11. 2008

Höstmöte 27.11. kl. 18.00 var hos Ritva Kovalainen i Labböle i Kimito

Filmförevisning

Filmen KATASTROFIN AINEKSIA uppvisades 5.12. kl 18 i Villa Lande i Kimito.