Ekoskog!

Från de bifogade länkarna för du information om ekologiskt skogsbruk, om olika alternativ om skogsbruk och skydd av skog.

INNOFORInnofor Erbjuder mångsidigt

 

Stiftelsen för naturarvetlogor
Stiftelsen för använder donerade medel till att köpa gamla skogar och ansöker om permanent fridlysning av sina skogar.

 

FSCFSC (Forest Stewardship Council)
är det enda certifieringssystemet som stöds av miljöorganisationerna och många bokförläggare föredrar miljöpapper.


Metso-sveMETSO 
 Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland 2008-2016