Vresros-talko på hösten 2018

Föreningen har ansökt bidrag för att fortsätta vresros-talkoarbete i yttre skärgården på kommande hösten. Med ett positivt finansieringsbeslut ordar vi 2-3 talkodagar i september och oktober. Mer information uppdateras till Kimitoöns natur rfs web-sidor samt Facebook-grupp och skickas via e-post till alla medlemmar.

Noggrannare projektplan (PDF, på finska).

Vresrosen hotar att ta över i vår unika skärgård på strandängar, sandstränder och på nästan tvåhundra holmar bara inom samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark. Spridningen av vresros hotar tiotals ursprungliga växt- och insektsarter. Jord- och skogsbruksministeriet har klassificerat vresrosen som en mycket skadlig främmande art. Bekämpning av vresrosen är ett mycket viktigt naturskyddsarbete.