På jakt efter spår den 15.2. 2014

Eftersom det inte fanns snö, beslöt vi att förverkliga vår utflykt ’Djurspår’ i stövlar i stället för på skidor. I skogen och i kärret fanns det snö bara fläckvis, men litet spår och lämningar såg vi ändå, fastän omständigheterna att finna djurspår inte var gynnsamma. Förutom guiden deltog fyra entusiastiska naturskådare.Först gick vi längs skogskanten till den lilla skogspunkten mitt i Stormossen, där vi åt vår vägkost. Kärrnaturen förtrollade vandrarna med sin skönhet och det var lätt att vandra på den frusna mossen. Eftersom tiden (2 timmar) gick hastigt, beslöt vi att gå en extra runda till gammelskogen i Kulla.

Spår o ch lämningar som excursionen fann:

  • kottar som korsnäbben hade ätit av
  • snöspår av vitsvanshjort
  • ett flertal spår och lämningar av rådjur
  • spår av ekorre
  • spillning av järpe
  • spår och spillning av orre
  • rävspår
  • hål hackade av hackspettar samt kottar ätna av större hackspett
  • spår efter människor och djur

Övriga iakttagelser:

Vi såg och hörde diverse fåglar: talgoxe, kungsfågel, tofsmes samt talltita. Dessutom lyckades vi se duvhökens bo. På två olika ställen fann vi en sällsynt svamp, Geastrum Quadrifidum, fyrflikig jordstjärna, vilken framkallade förundran och förtjusning.

Text: Sanna-Mari Kunttu
Foton: Sanna-Mari Kunttu, Kaj Genberg, Teija Puranen