Kemiönsaaren kunnan aloitettava neuvottelut Konstsamfundetin kanssa

Aloite Kemiönsaaren kunnanhallitukselle 7.11.2014

Konstsamfundet omistaa Kemiönsaarella noin 6000 hehtaaria metsää. Tämä on yli 10 % koko Kemiönsaaren pääsaaren pinta-alasta. Siksi Konstsamfundetin harjoittamalla metsätaloudella on erittäin suuri merkitys Kemiönsaaren maisemaan, luonnon monimuotoisuuden säilymiseen sekä ympäristövuotisten asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden mahdollisuuksiin retkeillä ja virkistäytyä saaremme luonnonympäristöissä.

Kemiönsaaren kunta on tietoisesti rakentanut ympäristömyönteistä imagoa, aloittanut luontomatkailuun panostamisen ja houkuttelee uusia ympärivuotisia asukkaita luonnonläheisellä arkiympäristöllä. Saaren suurimpana maanomistaja Konstsamfundetin toiminta kuitenkin pitkälti määrittelee sen miltä saaren luonto ja maisema näyttävät. Luonto vetovoimatekijänä on uhattuna voimaperäisen metsätalouden takia, vaikka juuri luonto ollut monille asukkaille tärkein syy muuttaa kuntaamme asumaan. Metsätalouden harjoittamisen periaatteita ja käytäntöjä voi muuttaa koska tahansa, ja tämä olisi nyt tarpeen – kunnan omankin edun nimissä.

Konstsamfundetin harjoittama voimaperäinen metsätalous on herättänyt huolta asukkaiden keskuudessa. Monia luonnonarvoiltaan ja virkistyksen kannalta arvokkaita kohteita on jo menetetty.  Asukkaille huolta  on aiheuttanut mm. se, että Konstsamfundetin omistamalla 493 hehtaarin Ölmos-Långsidan-Purunpää luonnonsuojelualueella saa avohakata suuria aukkoja ja nostaa kannot maasta. Rauhoitusmääräysten mukaan se on sallittua, mutta hävittää luonnon monimuotoisuutta ja alueen virkistysarvoja. Aluekokonaisuus on kuitenkin säilyneiltä osin suosittu retkeilykohde niin paikallisten asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden kuin matkailijoiden keskuudessa.

Esitämme, että Kemiönsaaren kunta aloittaa neuvottelut Konstsamfundetin kanssa, joiden tavoitteena on, että Konstsamfundet luopuisi hakkuista Purunpäässä, Hammarsbodajärven länsirannalla, Taalintehtaan ympäristössä ja Ölmosin uimarannan seudulla. Lisäksi kunnan tulisi kartoittaa asukkaiden ja matkailijoiden kannalta muutkin tärkeät alueet, joilla luovuttaisiin voimaperäisistä metsätaloustoimenpiteistä.

Korvaavia vaihtoehtoja on useita:

  • Ölmos-Purunpään luonnonsuojelualueen metsien suojelusta Konstsamfundet saisi ELY-keskukselta korvausta (nk. Naturan toteuttamiskorvaus)
  • Taalintehtaan itäpuolella oleva metsäalue, jossa uusi luontopolku kulkee, sopisi hyvin METSO-ohjelmaan.  Sen kautta Konstsamfundet saisi täyden taloudellisen korvauksen puustosta, jos alue suojeltaisiin.
  • Ympäristöministeriö myöntää avustuksia virkistysalueiden hankintaan, jossa yhteistyöllä ja rahoituksella olisi mahdollista turvata alueiden säilyminen virkistyskäyttöön ja retkeilyyn sopivana.