Turun hallinto-oikeus on todennut päätöksessään 13.9. 2011 Kemiönsaaren kunnan Kärran asemakaavamuutoksen itäisemmän alueen osalta lainvastaiseksi

”Hallinto-oikeus katsoo todettujen liito-oravasta tehtyjen havaintojen osoittavan, että alueella on mahdollisesti lajin lisääntymis- ja levähdys- paikka tai -paikkoja. Koska selvitykset tältä
osin eivät ole riittäviä, kunnanvaltuuston kaavamuutoksen hyväksymispäätös on itäisemmän asemakaavamuutosalueen osalta lainvastainen.” Asemakaavasta valittivat Kemiönsaaren
Luonto ry., Kurt Stoor ja Varsinais-Suomen Ely-keskus.