Alla inlägg av Teija

Talko 24.4. 2013

Porukka

OBS FÅGELTORNET HAR RIVITS NER. PLATSEN ÄR I PRIVAT ANDVÄNDNING.

Femton medlemmar och aktiva fågelintresserade samlades
till talko vid  fågeltorn lördagen
den 27 april 2013. Fågeltornet och stigen till tornet skulle
förbättras. Arbetet inleddes förstås med fågelskådning i början
av stigen. Med hjälp av kikare och tubkikare observerades bland
annat en vårfågel och en storspov. Glimten av svart och vitt
fick alla att drömma om en vit stork. Under tiden kikade
Kaj Genberg på fåglar vid tornet tillsammans med vuxenistitutets
studerande och dit tog vi oss också med våra matsäckar.  Fortsätt läsa Talko 24.4. 2013

Uggleutfärd 2.4. 2013

Kimitoöns natur rf ordnade den traditionella uggleutfärden på
tisdagen den 2 april. Utfärden guidades av Kaj Genberg som
vanligt. Gruppen startade från torget i Dalsbruk och åkte via
Söderlångvik mot Kasnäs och ända till Kaxskäla. Ugglorna var
tysta, men många var imponerade under den stjärnklara himlen.
Några fågelarter påträffades dock: Ett par knölsvanar simmade
vid Lövö bro, en koltrast flög över våra huvuden och knipans
visslande vingar nådde våra öron. Antalet deltagare på
utfärden var över 20 stycken.

11.11. 2011 Omya har beslutat att inte bygga den kraftledning som bolaget ända sedan början av 2000-talet planerat mellan Påvalsby och Förby

Orsaken är de försämrade framtidsutsikterna inom skogsindustrin. Omya tillverkar kemikalier för pappersindustrin och enligt VD Antti Salminen finns det inte någon orsak att tro att fabriken skulle behöva mera elektricitet i framtiden. Därför behöver man inte heller någon ny kraftledning. Fortsätt läsa 11.11. 2011 Omya har beslutat att inte bygga den kraftledning som bolaget ända sedan början av 2000-talet planerat mellan Påvalsby och Förby

Åbo förvaltningsdomstol har i sitt beslut den 13.9.2011 konstaterat Kimitoöns kommuns detaljplaneändring för Dragsfjärds kyrkby lagstridig gällande områdets östra del

Förvaltningsdomstolen bedömer att de gjorda observationerna av flygekorre påvisar att det på området kan finnas en eller flera föröknings- och platser för arten. Eftersom utredningarna till denna del inte är tillräckliga är detal-jplaneänderingen för den östra delen av detalj-planeområdet lagstridig. Besvären mot detaljplanen var inlämnade av Kimitoöns Natur rf,  Kurt Stoor och Egentliga Finlands NTM-central.