11.11. 2011 Omya har beslutat att inte bygga den kraftledning som bolaget ända sedan början av 2000-talet planerat mellan Påvalsby och Förby

Orsaken är de försämrade framtidsutsikterna inom skogsindustrin. Omya tillverkar kemikalier för pappersindustrin och enligt VD Antti Salminen finns det inte någon orsak att tro att fabriken skulle behöva mera elektricitet i framtiden. Därför behöver man inte heller någon ny kraftledning.Förby-fabrikens framtidsutsikter i övrigt vill Salminen inte kommentera. Lång kamp Under flere år har tiotalsmarkägare på Kimitoön kämpat mot kraftledningen som skulle ha lagt ungefär

femtio hektar skog under sig. Två gånger har ärendet behandlats i Högsta förvaltningsdomstolen och i ett skede fick markägarna rätt. Till slut var det ändå Omya som drog det längre strået och tiotals hektar mark tvångsinlöstes till förmån för den nya kraftledningen. I slutet av månaden ordnas en markförrättning och då får markägarna
tillbaka sina områden. – Det känns bra, säger Mikael Söderholm, en av de många markägare som engagerat sig i frågan. Vi vann i alla fall!