Kaikki kirjoittajan Teija artikkelit

Kevätmuuton tarkkailua Kemiönsaarella

Luonnonsuojeluyhdistys Kemiönsaaren luonto kutsuu kaikki lintujen kevätmuutosta kiinnostuneet avoimeen lintuharrastushetkeen kahtena lauantaiaamupäivänä.

Toivomme että sekä ekspertit että noviisit tapaavat, yleisöllä on mahdollisuus kysyä linnuista ja kuulla miten kevätmuutto on sujunut.

Lintutietäjä Markku Harmanen on paikalla klo 9-11.

Nyt ensi lauantaina 9.4. tapaamme Björkbodassa peltojen keskellä pienellä kukkulalla Finnhovantien varrella.

Seuraavana lauantaina 16.4. kokoonnumme Taalintehtaan itäiseen satamaan aallonmurtajalle.

Kiikarit mukaan jos omistat.
Lämpimästi tervetuloa!

Kutsu ylimääräiseen jäsenkokoukseen 4.2. 2016

Koska syyskokouksessamme 8.12.2015 ei saatu valittua uutta puheenjohtajaa ja nyt sellainen on löytynyt, järjestämme uuden jäsenkokouksen torstaina 4.2. klo 18 alkaen Kemiön laavulla.

Jäsenkokous_Möte för medlemmar 4.2.2016

Laavulle on useita polkuja.

  1. Voit tavata Teijan klo 17.40 Valtuustontie 15 kohdalla, Mansikkatien alun lähellä ja kävelemme yhdessä laavulle.

2. Voit seurata läheistä toista polkua terveyskeskuksen takaa

Näyttökuva 2016-01-21 kohteessa 13.33.59

3. Tai voit etsiä oman reittisi Kemiön ulkoilureitti -Facebook-sivun kartan avulla (laavu lähellä Knuktpunkt-kohtaa), katso myös uudempi kartta.

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

Kemiönsaaren luonto ry:n hallitus

Lasse Kylänpää kertoo kirjastaan Linnuntie Sagalundissa 8.12. 2015 kl. 18

Tule ja nauti toimittaja, valokuvaaja ja tietokirjailija Lasse Kylänpään Linnuntie -esityksestä 8.12. klo 18 Sagalundin museon päärakennuksessa Oskarinsalissa, Museotie 7, Kemiö. Salossa ja Kemiönsaarella asuva Kylänpää kertoo tänä syksynä ilmestyneestä kirjastaan Linnuntie (Maahenki, 2015), jossa matkataan suomalaisten sananlaskuistakin tuttujen muuttolintujen matkassa Euroopan halki Etelä-Afrikkaan saakka. Kirjassa on myös kuvia Kemiönsaarelta ja kirja on Vuoden luontokirja 2015 –finalisti. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Lisätietoa kirjasta ja kirjoittajasta

Lasse Kylänpää Kimitoöns natur

Kuva: Lasse Kylänpää

Sääntömääräinen yhdistyksen jäsenistön syyskokous järjestetään  klo 19.30 Kemiössä . Esityksen jälkeen ennen syyskokouksen alkua kahvittelemme.

Syyskokouksessa käsittelemme sääntömääräiset asiat. Päätämme ensi vuoden toiminnasta, jäsenmaksun määrästä ja valitsemme uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Uusien yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneiden vapaaehtoisten mukaan saaminen on ensiarvoisen tärkeää toiminnan jatkuvuudelle. Järjestötoiminta on vapaaehtoista ja myös yhdistyksen aktiivit ovat itse vapaaehtoisina mukana järjestön toiminnassa.

Oletko Sinä kiinnostunut tulemaan mukaan? Tai haluatko jollain muulla tavoin osallistua luonnonsuojelutoimintaan? Nyt on juuri oikea hetki ilmoittautua mukaan, kun päätämme ensi vuoden toiminnasta! Ota yhteyttä sähköpostitse [email protected] ja/tai osallistu syyskokoukseen.

Kaikki Kemiönsaaren luonnosta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita!

Lasse Kylänpää Kemiönsaaren luonto

Kuva: Lasse Kylänpää

Jäsenkirje 2/2015

Hei, Kemiönsaaren luonto ry:n jäsen!

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN 8.12.2015 KLO 19.30.

Sääntömääräinen yhdistyksen jäsenistön syyskokous järjestetään tiistaina 8.12. klo 19.30 Kemiössä Sagalundin museon päärakennuksessa Oskarinsalissa, Museotie 7.

Ennen varsinaista kokousta klo 18 alkaen saamme nauttia toimittaja, valokuvaaja ja tietokirjailija Lasse Kylänpään esityksestä. Salossa ja Kemiönsaarella asuva Kylänpää kertoo meille tänä syksynä ilmestyneestä kirjastaan Linnuntie(Maahenki, 2015), jossa matkataan suomalaisten sananlaskuistakin tuttujen muuttolintujen matkassa Euroopan halki Etelä-Afrikkaan saakka. Esityksen jälkeen ennen syyskokouksen alkua kahvittelemme.

Syyskokouksessa käsittelemme sääntömääräiset asiat. Päätämme ensi vuoden toiminnasta, jäsenmaksun määrästä ja valitsemme uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Uusien yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneiden vapaaehtoisten mukaan saaminen on ensiarvoisen tärkeää toiminnan jatkuvuudelle. Järjestötoiminta on vapaaehtoista ja myös yhdistyksen aktiivit ovat itse vapaaehtoisina mukana järjestön toiminnassa.

Agenda Höstmötet_Syyskokous 2015 (PDF)

Oletko Sinä kiinnostunut tulemaan mukaan? Tai haluatko jollain muulla tavoin osallistua luonnonsuojelutoimintaan? Nyt on juuri oikea hetki ilmoittautua mukaan, kun päätämme ensi vuoden toiminnasta! Ota yhteyttä sähköpostitse [email protected] ja/tai osallistu syyskokoukseen.

Kaikki Kemiönsaaren luonnosta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita!

KULUNEEN VUODEN TOIMINNASTA 

Näin jälkikäteen tarkasteltuna yhdistyksen vuosi on ollut varsin työntäyteinen.

Paljon on varmasti jäänyt tekemättä ja tärkeisiinkin asioihin reagoimatta, mutta näillä olemassa olevilla resursseilla olemme mielestäni onnistuneet tehtävässämme varsin hyvin. Itselleni on jäänyt erityisesti mieleen kesäkuinen Luonnonkukkien päivän retki Öröhön, loppukesän ja syksyn vieraslajitalkoot sekä sadonkorjuumarkkinoille osallistuminen. On ollut hienoa keskustella jäsenten ja muiden luonnonsuojelusta kiinnostuneiden kanssa saaristoluonnosta ja esimerkiksi vanhojen metsien säilyttämisen tärkeydestä. Tutustuminen kattojärjestöjen Natur och Miljön ja Suomen Luonnonsuojeluliiton toimijoihin on ollut hyödyllistä, kuin myös kokemusten vaihto naapuriyhdistyksen SSLY:n (Salon Seudun Luonnonsuojeluyhdistys) väen kanssa. Mieltäni ovat lämmittäneet ne lukuisat – sekä yksityishenkilöiden että erilaisten toimijoiden taholta tulleet – yhteydenotot, joita yhdistykseen on tullut mitä erilaisempien yhteistyökuvioiden puitteissa, vaikka meillä ei aina olekaan ollut mahdollisuutta tarttua aivan kaikkiin ehdotuksiin. Yhdistyksen Facebook-ryhmä on kasvanut hyvää vauhtia ja ryhmä onkin oivallinen väylä jakaa kokemuksia ja kuvia sekä esittää kysymyksiä yhdistyksemme toiminta-alueeseen liittyen.

Kuluvana vuonna yhdistys on seurannut keskustelua ja ottanut kantaa mm. Konstsamfundetin metsien hakkuisiin koskien Purunpään ja Taalintehtaan alueita, jättänyt muistutuksen Taalintehtaan sataman asemakaavasta ja Sibelco Oy Ab:n ympäristölupahakemuksesta Lemnästräsketin rannalle rakennettavaa avolouhosta ja kalliolouhintaa koskien sekä vetoomuksen Teknisen lautakunnan jäsenille kunnan omistamien metsäalueiden (Lillträsket, Kulla & Stormossen) suojelusta. Näillä kannanotoillaan yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että luontoarvoiltaan ja virkistyskäytöltään arvokkaimmat kohteet säilytettäisiin.

Tärkeä asia oli joka toisena vuonna jaettava yhdistyksen ympäristöpalkinto, joka ojennettiin asiaankuuluvin menoin 30.9. Saaristomeren luontokeskus Sinisimpukalle pitkäjännitteisestä ympäristökasvatustyöstä. Ympäristöpalkinnon jakaminen lakkautusuhan alla olevalle taholle sai ilahduttavassa määrin huomiota myös mediassa.

Haluan tässä yhteydessä kiittää yhdistyksen aktiiveja antamastaan ajasta ja osaamisesta. Yhdessä olemme vahvempia.

Kiitos että tuet luonnonsuojelutyötä jäsenyydelläsi!

Seuraathan jatkossakin ilmoittelua kotisivuillamme ja Facebookissa. Lisäksi lähetämme sähköpostia retkistä ja tapahtumista.

Tavataan syyskokouksessa!

Ystävällisin terveisin,
Anna Schauman
Kemiönsaaren Luonto ry:n pj

kuva: Anna Schauman

Muistutus Sibelco Nordic Oy Ab:n ympäristölupahakemuksesta 13.10.2015

Asia: muistutus ympäristölupahakemuksesta ESAVI/6205/2015

Muistuttaja:

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry ja Kemiönsaaren Luonto ry ovat Suomen luonnonsuojeluliiton maakunta- ja paikallistason järjestöjä. Ne ovat luonnonsuojelulain 61.3 §:ssä tarkoitettuja rekisteröityjä alueellisia yhteisöjä, joiden tehtävänä on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua.

Muistutuksen aihe:

Sibelco Nordic Oy Ab aikoo perustaa kokonaan uuden avolouhoksen Kemiönsaaren Lemnästräsketin rannalle. Lisäksi Sibelco Nordic Oy Ab hakee lupaa aloittaa kallionlouhinta Lemnästräsketillä mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri sekä Kemiönsaaren Luonto ry haluavat ilmaista huolensa hankkeesta sekä sen vaikutuksista alueen luontoon. Yhdistysten mielestä hankkeelle ei tule myöntää ympäristö- ja aloittamislupaa.

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Sibelco Nordic Oy Ab hakee lupaa Lemnästräskin toiminnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ýhtiö ehdottaa 10 000 € vakuutta alueen ennalleen saattamiseksi, mikäli lupapäätös kumotaan.

Sekä kaivoslain 169 § että ympäristösuojelulain 101 § mukaan täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta ei voida myöntää, jos täytäntöönpano tekee muutoksenhaun hyödyttömäksi. On selvää, että kaivostoiminnan aloittaminen hävittää peruuttamattomasti muistutuksen perusteena olevia luontoarvoja.

Sibelco Nordic Oy Ab perustelee toiminnan välitöntä aloittamistarvetta mm. sillä, että Kirkkomäen kivi on vähissä ja tehtaan toiminta tarvitsee kemialliselta koostumukseltaan vastaavaa kiveä jostain muualta. Sibelco Nordic Oy Ab:n ympäristölupahakemuksessa Kirkkomäen louhoksen arvioitu lopettamisajankohta on kuitenkin vasta vuonna 2025.

Edellä esitettyyn vedoten Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ja Kemiönsaaren Luonto katsovat, että Sibelco Nordic Oy Ab:lle ei tule myöntää lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Hakemus tulee hylätä

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ja Kemiönsaaren Luonto katsovat, että hankeen asiakirjat ovat puutteellisia luontotietojen osalta (YSL ja YS -asetus) ja muistuttavat edellisen johdosta YSL 4§:n 1. momentin 2. kohdan varovaisuusperiaatteesta. Suunniteltu louhinta-alue on kaavaluonnoksessa MY-merkinnällä osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Kaavaluonnoksen suojelumääräyksen mukaan alueen käytössä on huomioitava alueen erityisluonne siten, että maisemalliset ja muut ympäristölliset arvot säilyvät.

Hanke uhkaa merkittävästi alueen luontoarvoja. Lemnästräsket on seutukunnan erämaisin järvi, jonka rannat ovat säilyneet lähes rakentamattomina. Järven pohjoispuolella sijaitsee valtion omistamia metsiä, jotka ovat varattu suojeluun. Myös muita valtion omistamia metsiä samalta seudulta oli mukana luontojärjestöjen ”Kansallisomaisuus turvaan”-suojeluesityksessä. Louhos on kuitenkin tulossa yksityismaille, jotka tullaan lunastamaan, vaikka maanomistaja on yhdistysten tietojen mukaan lunastusta vastaan.

Järven ympäristön metsissä pesivät mm. pikkusieppo, metso, teeri, pyy, kanahaukka, hiirihaukka, palokärki ym. vanhoja metsiä suosivia lajeja. Järvellä säännöllisesti tavattavia lajeja ovat mm. kuikka, kalasääski, rantasipi ja kurki. Läheisillä kallioalueilla esiintyy kangaskiuru. Edellä mainituista lajeista hiirihaukka on uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa luokiteltu vaarantuneeksi (VU) ja kalasääski, metso, teeri ja rantasipi ovat silmälläpidettäviä lajeja.

Lemnästräsketin ympäristön metsissä elää Kemiönsaaren tihein ja elinvoimaisin liito-oravapopulaatio. Uhanalainen liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Oikeuskäytännön mukaisesti myös lajin kulkuyhteyksiä pitää selvittää ja suojella.

Lemnästräsket ympäröivine metsineen on luontoarvoiltaan merkittävä kokonaisuus. Rakentamaton, erämainen ympäristö tarjoaa myös Etelä-Suomessa harvinaisia retkeily- ja virkistysmaastoja.

Suunniteltu louhos ulottuisi aivan järven rantaan asti, väliin ollaan jättämässä vain n. 10 metriä leveä maakaistale. Suunniteltu sijoituspaikka aivan järven rannan tuntumassa tulisi estämään järven rantareitin kulkemisen, ja muodostaisi näin vakavan haitan järven lähiympäristön virkistyskäytölle.

Suunnitelmien mukaan louhos ulottuisi lopulta järven vedenpinnan alapuolelle. Seudulla sijaitsee myös pohjavesialueita, joista kunnan juomavesi otetaan. Yhdistykset katsovat, että suunnitellusta louhoksesta aiheutuu merkittävä pohja- ja pintavesien pilaantumisen riski. Lisäksi yhdistykset katsovat, että yhtiö ei ole hakemuksessaan luotettavasti selvittänyt miten se tulee varautumaan sään lisääntyvien ääri-ilmiöiden aiheuttamiin poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin.

Yllä lueteltuihin seikkoihin vedoten Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri sekä Kemiönsaaren luonto ry esittävät, että Sibelco Nordic Oy Ab:lle ei tule myöntää ympäristölupaa Lemnästräskin kaivoksen toiminnan aloittamiselle eikä Lemnästräskin kaivoksen toiminnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry.

Tarja Marsh
Puheenjohtaja

Kemiönsaaren Luonto ry

Anna Schauman
Puheenjohtaja

Kemiönsaaren luonto ry:n ympäristöpalkinto 2015 Saaristomeren luontokeskus Sinisimpukalle

Kemiönsaaren luonto ry on vuodesta 2007 alkaen myöntänyt joka toinen vuosi ympäristöpalkinnon. Tunnustus on yhteisölle tai henkilölle, joka on lisännyt lähiympäristön viihtyisyyttä tai edesauttanut puhtaamman ja rikkaamman luonnon säilymistä kotisaarellamme.

Tällä kertaa Kemiönsaaren luonto ry palkitsee Saaristomeren luontokeskus Sinisimpukan vuoden 2015 ympäristöpalkinnolla. Diplomi luovutettiin luontokeskuksessa Kasnäsissä lähes koko sen toimintahistorian ajan työskenneelle asiakasneuvoja Bodil Rehnille 30.9. klo 11.

 

_MG_9540Pentti Vähätalo, Bodil Rehn ja Teija Puranen

kly diplomi 2015

Palkinnon perusteluina on Sinisimpukassa tehty pitkäjännitteinen ympäristökasvatustyö. Se on ainoa Saaristomerta – erästä Suomen ainutlaatuisinta luontokohdetta – suurelle yleisölle esittelevä opastuskeskus.

Luontokeskuksen monipuoliset näyttelyt tarjoavat mahdollisuuden tutustua maksutta saaristoluontoon sekä vedenpinnan ylä- että alapuolelta. Saaristolaiskulttuurin, luontovalokuvien ja luonnosta inspiroituneen kuvataiteen esittely on myös ollut osa keskuksen toimintaa. Viime kesänä luontokerho Apollo tutustutti lapsia luonnon saloihin. Lukutornista löytyy kattava kokoelma saaristo- ja luontotietoutta. Luontokeskuksesta on mahdollisuus saada asiantuntevia retkineuvoja. Vinkkejä Saaristomeren lisäksi saa myös muihin Lounais-Suomen luontokohteisiin.

Saaristomeren kansallispuistoa ja saaristoluontoa on esitelty Sinisimpukassa vuosittain tuhansille kävijöille yli 20 vuoden ajan. Saaristomeren luontokeskus Sinisimpukka on ollut yksi Kemiönsaaren tärkeimmistä yksittäisistä matkailukohteista. Luontokeskuksen asiakkaina käy koululais- ja leirikouluryhmiä, veneilijöitä, paikallisia ja mökkiläisiä sekä matkailijoita mantereelta.

Saaristomeren luontokeskus Sinisimpukkaa ylläpitää Metsähallituksen luontopalvelut. Kemiönsaaren luonto ry esittää vakavan huolensa niistä suunnitelmista, joita julkisuudessa on esitetty, että Metsähallitus suunnittelisi sulkevansa luontokeskus Sinisimpukan. Luontokeskuksen toiminta Sinisimpukassa on siis tällä hetkellä uhanalainen, keskuksen kohtalosta päätettäneen tämän syksyn aikana.

Kemiönsaaren luonto ry vetoaa Metsähallitukseen toiminnan säilyttämisen puolesta ja toivoo että sitä päinvastoin kehitetään entistäkin vetovoimaisemmaksi. Yhdistyksen mielestä Sinisimpukan arvokasta ympäristökasvatustyötä ja ainutlaatuisen saaristoluonnon esittelytyötä tulisi kuitenkin jatkaa myös tulevaisuudessa ja keskuksen toimintaan valtion tulisi panostaa aiempaa enemmän. Merellinen luonto on yksi Metsähallituksen keskeisistä painopistealueista. Myös keskus on Kemiönsaarelta yhteys valtakunnalliseen kansallispuistoverkostoon ja luonto- ja retkeilytoiminnan asiantuntijaverkostoon.

Toiminta kestävän kehityksen, luonnon arvostuksen ja monimuotoisuuden säilyttämisen puolesta on tärkeää tulevaisuutemme kannalta ja Sinisimpukka on tärkeä osa tätä ympäristökasvatustyötä Kemiönsaarella. Haluamme kiittää!

_MG_9582
Ville Laitinen, Bodil Rehn ja Puistojohtaja Hanna Ylitalo

Kuvat: Pekka Turunen, Täytekakku: Piia Petäjäjärvi

 

_MG_9554

Meri on parasta Kemiönsaaren luonnossa!

Kemiönsaaren luonto ry osallistui Taalintehtaalla 12.9. järjestettäville Sadonkorjuumarkkinoille kyselemällä ihmisiltä, mikä on parasta Kemiönsaaren luonnossa. Vastausten määrä ylitti odotukset. Päivän aikana oman vastauksensa antoi 142 henkeä. Joissakin vastauspapereissa oli useampia vastauksia lueteltuna.

Vastauksista eniten ääniä sai meri, joka mainittiin 43:ssa vastauspaperissa eli lähes kolmasosassa vastauksista. Seuraavana tuli saaristo 21:llä äänellä, joista neljä ääntä oli suunnattu tarkemmin ulkosaaristolle.

Moni oli myös erittäin huolissaan meren tilasta ja jäi keskustelemaan asiasta. Viime vuoden runsaita sinileväkukintoja ei ole unohdettu,” kertoo kojulla mielipiteitä kerännyt yhdistyksen aktiivi Sanna-Mari Kunttu

Osa jäi pohtimaan vastausta ja lopulta yhdeksän henkeä kirjoitti luonnossa olevan parasta ”kaikki”. Monimuotoisuus ja luonnon monipuolisuus oli lisäksi mainittuna kuudessa vastauksessa.

Metsät ja erityisesti vanhat metsät oli mainittuna kahdeksassa vastauksissa – saman verran sai mainintoja kalliot. Sen lisäksi metsä tuli esiin marjastuksen myötä. Marjat ja marjamaastot oli mainittu yhteensä yhdeksässä vastauksessa, joista kuudessa oli nostettu esiin mustikat. Sienimaastot olivat kolmen mielestä parasta. Vuodenajasta johtunee useammatkin marjastus- ja sienestysaiheiset vastaukset, sillä marja- ja sienestyskausi on parhaimmillaan.

Hakkuiden myötä ovat kadonneet hienot vanhat metsät ja lähivirkistysmetsät, eivätkä ihmiset arvosta yksipuolisia talousmetsiä. Tämä tuli esiin suoraan keskusteluissa ihmisten kanssa.

Vaikka meri on huonossa kunnossa, se ei juuri vaikuta pinnan päällä näkyvään maisemakokonaisuuteen. Sen sijaan metsien voimaperäiset hakkuut muuttavat koko maiseman,” toteaa Kunttu.

Varsinaisesti aktiviteetteja ei kysytty, mutta aktiviteeteista oli suosituin uiminen, jonka mainitsi 5 henkilöä. Etenkin lasten mielestä tämä oli parasta Kemiönsaaren luonnossa! Muista aktiviteeteista mainittiin myös melonta sekä soutaminen.

Hiljaisuuden ja rauhan nosti esiin neljä ihmistä. Abstraktimpia asioita olivat tilantuntu ja avaruus, puhtaus, raikas ilma ja kauneus, jotka kukin saivat 2 ääntä. Yksittäisiä paikannimiä mainittiin yllättävän vähän, mutta kahdesta kolmeen mainintaa saivat mm. Biskopsö, Taalintehdas, Ölmos, Purunpää ja Örö. Näiden lisäksi tuli kymmenittäin yksittäisiä hajaääniä.

Voittajat meri ja saaristo eivät yllätä, olemmehan maailman upeimman saariston äärellä! Kyselyn lomassa syntyneet keskustelut etenkin meren ja metsien tilasta ovat tärkeitä -ihmisillä on aito huoli ympäristön tilasta. Toivottavasti saamme kyselyn myötä uusia aktiiveja toimimaan näiden tärkeiden, yhteisten asioiden puolesta,” summaa Kunttu.

Vastauksia/ Svar:

Mångfålden av natur hav – sjö – äng – skog
De sista gamla skogarna – flygekorrena
Kasnäs – Örö – Bengtskär med kayak
För att den är nära & är mitt i det sköna
Tähtitaivas
Keväällä kurjet tulevat – loppukesällä peurat pihalla omenia syömässä.
Örön saaren luonnonsuojelun arvo! Mm. perhoslajien runsaus!

Kuvat/Bilder: Anna Schauman

sadonkorjuukysely_annas (3)small

sadonkorjuukysely_annas (1)small

Kurtturuusunhävittämistalkoot 10.10. 2015 ulkosaaristossa

Koe syksyinen ulkosaaristo tärkeän luonnonsuojelutyön merkeissä Kemiönsaaren luonto ry:n vuoden viimeisissä talkoissa!

Lauantaina 10.10. järjestetään kurtturuusun (vresros) hävittämistalkoot Hiittisten ulkosaaristossa. Lähtö Kasnäsistä klo 09.00 ja paluu klo 18 mennessä. Aiempaa kokemusta tai erityisosaamista ei tarvita. Osallistujien tulee olla sen verran notkeajalkaisia ja -selkäisiä, että liikkuminen ja työskentely epätasaisessa maastossa onnistuu. Sade ei estä talkoita, vain kova tuuli saattaa aiheuttaa muutoksia, mutta tästä informoidaan ilmoittautuneita erikseen. Työkalut ja talkooeväitä tarjolla järjestäjien puolesta. Venekapasiteetti rajoittaa talkoiden osallistujamäärän kuuteen.

Sitovat ilmoittautumiset (nimi, sähköposti, puhelinnumero) Panu Kuntulle [email protected] tai 0400 010 885.

Kurtturuusu uhkaa ainutlaatuisen saaristomme rantaniittyjä, somerikko- ja hiekkarantoja yli sadalla saarella pelkästään Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueella. Kurtturuusun leviäminen uhkaa kymmeniä alkuperäisiä kasvi- ja hyönteislajeja. Maa- ja metsätalousministeriö on luokitellut kurtturuusun erittäin haitalliseksi vieraslajiksi. Sen torjuminen on hyvin tärkeää luonnonsuojelutyötä.

Tavataan Sadonkorjuumarkkinoilla 12.9.!

Tervetuloa 12.9. 2015 klo 10-19 Kemiönsaaren luonto ry:n kojulle Taalintehtaan Sadonkorjuumarkkinoille!

Kojulta on mahdollisuus ostaa yhdistyksen luontopostikortteja, yhdistyksen logolla varustettuja T-paitoja, joista jäljellä hajakokoja sekä Vanhan metsän aarteet -kirjaa, joka yhdistää faktaa vanhan metsän ominaisuuksista ja merkityksestä puhutteleviin Ritva Kovalaisen valokuviin metsistä Kemiönsaarella.

Mutta erityisesti toivomme tapaavamme jäseniämme. Yhdistysaktiivien määrä on tällä hetkellä niin pieni että tällä hetkellä toiminnan jatko on vaakalaudalla. Nyt siis erityisesti etsimme aktiiviseen toimintaan innostuneita vanhoja ja uusia jäseniä.

Onko sinulla ideoita, joita haluaisit toteuttaa luonnonsuojeluyhdistyksen kautta? Ja kerätä mahdollisesti muitakin ihmisiä projektin ympärille. Tai edustatko organisaatiota joka voisi olla kiinnostunut yhteistyöstä paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksemme kanssa?

Tai onko sinulla on erityisiä taitoja tai tietoja liittyen luonnonvaraisen luontoon? Myös jos sinulla on esimerkiksi kontakteja tai pääsy paikkoihin jotka olisivat monimuotoisesta luonnosta kiinnostuneille innostavia, ole ihmeessä yhteydessä yhdistykseen. Uusia retkioppaita ja retkikohteita kaivataan koko ajan.

Mukaan tarvitaan myös hallinnosta, kuten sihteerin tai puheenjohtajan tehtävistä kiinnostuneita, viestintäeksperttejä, kaavoituksen ja politiikan seuraajia, kahvin keittäjiä, valokuvaajia ja kaikenlaisia ihan tavallisia ihmisiä, joille luonnonsuojelu ja luonnon tarjoamat elämykset ovat tärkeitä.

Tule siis juttelemaan ja tutustumaan markkinoille!

Taianomaista hiljaisuutta tähtitaivaan alla 24.3. 2015

Kemiönsaaren luonto ry:n pöllöretki keräsi tänä vuonna ennätyssuuren yleisön. Retkelle lähdettiin Saaristomeren kansallispuiston Luontokeskus Sinisimpukasta Kasnäsistä pitkänä autoletkana.

Ennen matkaan lähtöä pidettiin Luontokeskuksella yhdistyksen kevätkokous, joka sekin houkutteli hallituksen lisäksi paikalle kymmennen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunutta vanhaa ja uutta jäsentä. Virallisten kevätkokousmuodollisuuksien lisäksi hallituksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2015 tulevaa ohjelmaa. Kuluvana vuonna järjestetään ainakin Luonnonkukkien päivän retki hiljattain yleisölle auenneelle Örön linnakesaarelle, vieraslajitalkoot sekä yhdistys osallistuu Taalintehtaan September open tapahtumaan. Lisäksi keskusteltiin lintutornin kyltityksestä sekä pohdittiin voisiko saaren luontokohteista tehdä kartan yhdistyksen kotisivuille. Toivottiin myös yhteisiä retkiä Teijon tuoreeseen kansallispuistoon sekä  lintutornille.

Kuva: Pekka Turunen
Kuva: Pekka Turunen

Kevätkokouksen jälkeen Sinisimpukan sali täyttyi äärilleen pöllöjen ystävistä. Retken vetäjä, taalintehtaalainen Kaj Genberg, piti ensin alustuksen retkelle ja esitteli eri pöllölajeja kuvin ja ääninäyttein. Yhdistys tarjosi kahvit ja puheenjohtaja oli taikonut tarjolle pieniä herkkuja. Tunnelma oli iloisen soriseva kun retkeläiset pukivat lämpimästi päälle ja laittaituivat pimeään iltaan otsalampuin varustettuina.

Noin viidentoista auton letka mutkitteli pitkin pimeää Kasnäsintietä ja pysähtyi aina välillä Genbergin tuntemiin pöllökohteisiin. Retken sykähdyttävintä antia oli yhden huuhkajahavainnon lisäksi suurella joukolla jaettu hiljaisuus. Siinä on jotain taianomaista kun parikymmenpäinen eri-ikäisistä osallistujista koostuva retkiryhmä seisoo hievahtamatta tähtitaivaan alla koko olemus viritettynä kuuntelemaan hiljaisuutta – harvinainen ja miellyttävä tapa olla yhdessä. Taalintehtaalle saavuttaessa suurin osa retkueesta suuntasi koteihinsa, mutta innokkaimmat kiersivät vielä Nivelaxin ja Björkbodan kautta – turhaan, illan toinen pöllöhavainto jäi kuulematta. Mutta retki oli siitäkin huolimatta jälleen elämys.