Kemiönsaaren luonto ry:n ympäristöpalkinto Hultan päiväkodille luonnonläheisestä kasvatustyöstä

cof_vivi

Kemiönsaaren luonto ry on myöntänyt tunnustuspalkinnon luonnonläheisestä kasvatustyöstä Hultan päiväkodin henkilökunnalle. Hultan päiväkoti tekee omaehtoista ja omannäköistään ympäristö- ja luontokasvatustyötä osana päiväkodin arkea. Palkinto ojennettiin perjantaina 17.12.2021 Hultan varhaiskasvatushenkilökunnalle.

Kemiönsaaren luonto ry on valtakunnallisten luonnonsuojelujärjestöjen, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön, paikallisyhdistys. Joka toinen vuosi jaettavalla  tunnustuksella yhdistys kiittää yhteisen ympäristömme ja luonnon elinvoimaisuuden hyväksi paikkakunnalla tehdyistä toimista.

Hultan päiväkoti on jo useamman vuoden tehnyt monipuolista ympäristö- ja luontokasvatustyötä. Henkilökunta on ottanut hienosti lähimetsät ja merenrannat osaksi varhaiskasvatuksen arkea. Luonto tarjoaa virikkeitä, leikin ja oppimisen mahdollisuuksia sekä tervettä kasvuympäristöä enemmän kuin yksikään rakennettu luokkahuone voi tarjota. 

Hultan päiväkotin osallistuu myös monipuolisesti yhteisöön ja toiminta on ihmisten ja kaiken elämän kirjoa kunnioittavaa.

Ympäristönsuojelussa tärkeintä onkin kokonaisvaltaisuus, jossa toimitaan ympäristö- ja luontoystävällisen elämäntavan sekä kestävän yhteiskunnan edistämiseksi kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Yhtenä tehokkaimpana ympäristönsuojelullisena toimena on kokonaisvaltainen ympäristökasvatus, jonka avulla mahdollistetaan tulevien sukupolvien kasvaminen ympäristövastuullisiksi kansalaisiksi, joiden luontosuhde pohjaa terveeseen ja realistiseen kuvaan ympäröivästä luonnosta ja yhteiskunnasta. Ympäristövastuullisuuden rakentamisessa yhtenä tärkeänä elementtinä on lapsuudessa saadut positiiviset luontokokemukset sekä luontosuhde. Nämä lisäävät empatiaa ja ymmärrystä muuta elävää luontoa kohtaan ja parhaimmillaan kantavat läpi koko elämän. Tämä luo pohjaa lapsen tasapainoiselle kasvulle kansalaiseksi, joka ymmärtää kokonaisvaltaisesti yhteiskuntaa ja ympäröivää luontoa ja haluaa olla aktiivinen osa niitä.

Hultan päiväkodissa ympäristö- ja luontokasvatus ei ole ollut ylhäältä päin saneltua tai kunnan velvoittamaan toimintaa, vaan se on ollut ohjaajista ja opettajista itsestään lähtöisin ja luontokasvatus ymmärretäänkin tärkeäksi menetelmäksi lasten tasapainoiselle kehitykselle.

Palkinto on myös huomionosoitus laajemmin koko Kemiönsaaren varhaiskasvatukselle, sillä kunnassa on tehty, ja tehdään tälläkin hetkellä, paljon varhaiskasvattajista lähtöisin olevaa luonto- ja ympäristökasvatustoimintaa. Hultan päiväkodin toiminta on kuitenkin tällä hetkellä esimerkillistä myös muille kunnan varhaiskasvatuksen ja sen ulkopuolisillekin yksiköille ja toimijoille.

Palkinnolla halutaan kiittää varhaiskasvatuksen toimijoita tehdystä ympäristökasvatustyöstä ja muistuttaa myös tulevien tekojen tärkeydestä. Kestävän tulevaisuuden eteen tehty kasvatustyö luo uskoa paremmasta huomisesta.

Ville Laitinen
Kemiönsaaren luonto ry:n hallituksen jäsen ja puheenjohtaja 2022-2023
0407700065